Gesprekstool effectief hulpmiddel bij verbeteren communicatie van TOS-kinderen

0
668

De gesprekstool ENGAGE is bekroond met de Branco van Dantzigprijs. De tool maakt de hulpvraag van ouders voor hun jonge kind (2-8 jaar) met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) visueel en concreet. Dankzij ENGAGE leren jaarlijks duizend kinderen met TOS beter communiceren.

Het Lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht heeft de gesprekstool ontwikkeld. De Branco van Dantzigprijs wordt tweejaarlijks toegekend aan één of een groep gediplomeerde logopedisten die een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage heeft of hebben geleverd aan de vakinhoudelijke verbreding en verdieping van de logopedie.

Over ENGAGE

ENGAGE is ontwikkeld om de communicatieve redzaamheid samen met ouders in kaart te brengen. Het bestaat onder meer uit kaartjes waarmee de logopedist met de ouders van een kind met TOS (2-8 jaar) (mis)communicatie in dagelijkse situaties kan bespreken.

Eerst bespreekt de logopedist op welk gebied en in welke situatie het kind problemen ondervindt, zoals graag communiceren, zelf begrepen worden, anderen begrijpen of taal gebruiken in gesprekken. Vervolgens wordt dit verder uitgevraagd met behulp van de onderwerpen die op magneethoudende blaadjes staan. De ouders prioriteren de hulpvraag met behulp van een boompje waar ze de blaadjes in ophangen. Dit geeft een beeld van de sterkere en zwakkere kanten van de communicatieve redzaamheid van het kind. Daarna wordt samen met de ouder een SMART participatiedoel opgesteld dat past bij de hulpvraag. Daarbij geeft de ouder op een 10-puntsschaal aan hoe goed dit gaat bij aanvang van de behandelperiode. Na afloop van de behandelperiode volgt een evaluatie met de ouder om te zien of de vooruitgang in het dagelijks leven klinisch relevant is.

Uitleg in filmpje

In een kort filmpje op YouTube wordt de werking en meerwaarde van ENGAGE kort uitgelegd.

Positieve reacties logopedisten

De reacties uit het werkveld zijn enthousiast. Logopedisten die de tool tijdens het onderzoek in hun praktijk hebben toegepast, zeggen in de evaluatie bijvoorbeeld: “We vinden het een prettige manier om samen met ouders naar de communicatieproblemen te kijken”, “Ik merk echt dat het een fijne aanvulling is als evaluatie of anamnesegesprek en dat het ouders aan het nadenken zet” en “Tot nu toe alleen maar positieve ervaringen met de ENGAGE-materialen! Het is zo fijn om mee te werken!” De tool is sinds dit jaar verkrijgbaar bij K2 Publishers.

De prijswinnaars hopen en verwachten dat ENGAGE verder zal bijdragen aan het bevorderen van communicatieve redzaamheid van kinderen met TOS en aan de breed gedragen ambitie om gezamenlijke besluitvorming te implementeren binnen de logopedie.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over ENGAGE naar de projectpagina met achtergrondinformatie
Bronnen: k2-publisher.nl / hu.nl

Ingrid Singer, Inge Klatte en Ellen Gerrits, de auteurs van ENGAGE, tijdens de uitreiking van de Branco van Dantzigprijs 2019

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here