Nieuw onderzoek geeft een kijkje in de relaties tussen taal, gedrag en ouderlijke stress bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Opvallend is dat tussen de taalontwikkeling van het kind en ouderlijke stress geen verband blijkt te bestaan.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat taalproblemen, gedragsproblemen bij kinderen en ouderlijke stress samen kunnen voorkomen bij kinderen. Toch is er nog weinig bekend over de relatie tussen deze domeinen bij peuters met een taalstoornis.

In februari 2019 verschijnt het artikel ‘Association of language, behavior, and parental stress in young children with a language disorder’ van de hand van Bernadette Vermeij in Research in Developmental Disabilities.

Deze studie onderzocht ook of deze relaties verschillen tussen kinderen met receptieve en expressieve taalproblemen en kinderen met alleen expressieve problemen. Eerdere studies bij oudere kinderen rapporteerden dat kinderen met ontvankelijke en expressieve problemen meer risico lopen op gedragsproblemen en ouderlijke stress in vergeleken met kinderen met alleen expressieve taalproblemen.

In de studie werden geen verschillen in relaties tussen deze twee groepen kinderen gevonden. Dit wijst erop dat verschillen tussen deze kinderen op deze jonge leeftijd niet aanwezig zijn.

De resultaten van de nieuwe studie laten zien dat het patroon van associaties tussen taaldomeinen en gedragsproblemen complex is, omdat er relaties bestaan ​​tussen sommige taaldomeinen en gedragsproblemen, maar zeker niet tussen al die domeinen. Verder bleek uit het onderzoek geen relatie te bestaan tussen taaldomeinen en ouderlijke stress.

Naar de (Engelse) tekst van het volledige artikel >

Bron: nsdsk.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan