Het goed beheersen van de moedertaal is de basis voor het leren van een nieuwe taal, zoals het Nederlands. Daarom kunnen ouders met een andere moedertaal dan Nederlands thuis het beste in hun moedertaal met hun kinderen praten. Gebrekkig Nederlands vormt namelijk geen goede taalbasis. Gemeenten, scholen en ouders zijn zich hier nog niet voldoende van bewust, stellen studenten van de Radboud Universiteit.

De studenten van de Radboud Universiteit deden onderzoek naar taalachterstand en taalontwikkeling in het basisonderwijs in Nijmegen-West. In dit deel van Nijmegen wonen veel mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben. Reinier Joosse, één van de negen studenten die het onderzoek deed, legt uit: “Mensen die hier komen wonen en Nederlands niet als moedertaal hebben, denken ‘ik wil graag dat mijn kind goed Nederlands leert’. Ze leren hun kinderen dan gebrekkig Nederlands en dat is niet goed, omdat de kinderen geen goede taalbasis krijgen.”

Meer dan alleen Nederlands

“Het beleid is heel lang geweest: alleen Nederlands praten”, aldus Ed van Dael die als namens de gemeente Nijmegen als wijkmanager bij het project betrokken was. “Op het schoolplein, in de klas en in de communicatie met de ouders. Maar nu blijkt juist dat als kinderen thuis hun moedertaal goed spreken, dat kinderen dan ook beter Nederlands kunnen leren. Dus ouders moeten niet proberen om Nederlands te spreken, maar juist goed Turks of Marokkaans.”

Deze wetenschap is niet nieuw, maar de kennis bleek niet aanwezig bij de gemeente, scholen en ouders. “Beleid wordt soms gemaakt op basis van onderbuikgevoel”, zegt Kim Hoeks, adviseur bij de gemeente Nijmegen. “Dan onderbouwen we het te weinig. Onderzoekers van hogescholen en universiteiten kunnen op die momenten juist kijken naar wat we doen en hoe effectief iets is. Ze komen met ideeën, die soms heel simpel zijn, maar goed zijn onderzocht. Dat levert nieuwe inzichten op.”

Anderstalige ouders betrekken

Joosse adviseert om verschillende talen binnen het onderwijs te betrekken. Dit heet ‘translanguaging’, een manier van lesgeven waarbij er in een meertalige klas wordt gewisseld tussen verschillende talen. Niet alle docenten kunnen natuurlijk in alle talen lesgeven. “Maar je kunt wél ouders een plek geven op school en ze aan een groepje kinderen in hun moedertaal laten voorlezen”,  aldus Joosse.

Van Dael gaat alvast aan de slag met de adviezen van de studenten. “Ik ga beginnen met het vertalen van de communicatie aan de ouders. Niet alles, maar als we een brief sturen wil ik dat het onderwerp en een samenvatting van de brief naast het Nederlands ook in bijvoorbeeld het Arabisch aangeboden wordt.” Volgens Joosse is dit een goed idee. “Het stimuleert ouders om de rest van de brief ook te lezen.”

Het onderzoek vond plaats in het kader van de Radboud Honours Academy. Het project past in de City Deal Kennis Maken, die als doelstelling heeft om kennis van onderwijsinstellingen in de praktijk te brengen.

Bron: ru.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan