De vrouwenopvang dient organisaties die vervolghulp bieden eerder te betrekken. Dit vermindert het risico op het ontstaan van stagnaties, bijvoorbeeld bij het regelen van een uitkering, de aanpak van schulden, dan wel het inschakelen gespecialiseerde zorg, zoals GGZ of jeugdhulp.

Dit concluderen de vijf inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd in het rapport ‘Moeder en kind verlaten vrouwenopvang: (wie) is dat een zorg?’.

Jaarlijks verblijven ongeveer vierduizend kinderen met hun moeder in de vrouwenopvang. De inspecties troffen bij de onderzochte vrouwenopvangorganisaties en ketenpartners goede voorbeelden in de zorg en ondersteuning en het borgen van veiligheid na verblijf. Zo verleent de vrouwenopvang bijna altijd nazorg aan moeder en kind en is er veel aandacht voor (fysieke) veiligheid als ze de opvang verlaten.

Hulp tijdens verblijf
De inspecties vinden het belangrijk dat vrouwenopvang de organisaties die vervolghulp bieden al betrekt voordat moeder en kind de opvang verlaten. Het ontbreken van continuïteit in de zorg en ondersteuning is namelijk een groot risico voor terugval in problematiek en voor de veiligheid van moeders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten. Daarom is het belangrijk dat ook na vertrek er zicht op moeder en kind blijft. Regisseurs en de ketenpartners hebben hierbij een belangrijke rol.

Aanbevelingen
De inspecties doen de vrouwenopvang, hun ketenpartners (zoals: school, (jeugd)gezondheidszorg, woningbouw, huisarts, hulpverleners) en gemeenten de volgende aanbevelingen:

  • Hou zicht op moeder en kind na vertrek uit de opvang en handel bij signalen van onveiligheid;
  • Maak samenwerkingsafspraken en evalueer periodiek;
  • Bevorder en faciliteer continuïteit van hulp en inkomen;
  • Ontwikkel expertise bij ketenpartners op het gebied van huiselijk geweld.

1 gezin 1 plan 1 regisseur
Door te werken met ‘1 gezin 1 plan 1 regisseur’ op de betrokken hulpverlening kan de samenwerking tussen de partijen verbeteren. Juist bij het vertrek uit de vrouwenopvang is het essentieel dat professionals die bij het gezin betrokken blijven of vervolghulp bieden, weten wat de stand van zaken is, wat zij moeten doen en met wie ze moeten afstemmen.

Infographic
De conclusies en aanbevelingen van het rapport zijn samengevat in een infographic.

Rapport
Rapport TSD-STJ toezichtonderzoek Na de vrouwenopvang

Foto: Natasja Froger heropende eerder dit jaar op Vrouwenopvang Emmen

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan