Een recent vastgestelde indicatorenset is een belangrijk onderdeel van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Met de indicatoren kan de kwaliteit van zorg gemeten worden. Bovendien zijn de verkregen gegevens van belang voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de zorg. 

Indicatoren geven inzicht in de kwaliteit van de verleende zorg. De indicatoren die behoren bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, op 1 juni vastgesteld door Zorginstituut Nederland (ZiN), zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Zorginhoudelijke indicatoren: wat zijn de uitkomsten van de geboortezorg? Bijvoorbeeld: hoeveel bevallingen vinden er thuis plaats en hoeveel in het ziekenhuis?
  2. Cliëntervaringsindicatoren: hoe hebben zwangeren de zorg ervaren?
  3. Klantpreferente indicatoren: wat vinden zwangeren belangrijk in de geboortezorg?

Van de uitkomsten kunnen zorgaanbieders leren en hun werk waar mogelijk verbeteren. Hierdoor wordt het maken van keuzes voor een zorgaanbieder gemakkelijker voor de zwangeren. Verzekeraars kunnen de informatie gebruiken bij het contracteren van zorgaanbieders.

Ondersteuning geboortezorg

Het College Perinatale Zorg (CPZ) ondersteunt Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) de komende maanden bij de implementatie van deze indicatorenset onder andere door:
– te communiceren wat er van hen verwacht wordt met betrekking tot de ketenindicatoren integrale geboortezorg, zowel op de korte termijn als daarna;
– een platformfunctie te bieden voor uitwisseling van kennis hierover tussen de VSV’s.

Geboortezorg: Pasgeboren baby wordt onderzocht

Daarnaast neemt het CPZ de regie met betrekking tot de doorontwikkeling van de indicatoren en voert daarover overleg met de betrokken partijen.

Implementatie

Voor de implementatie van de vastgestelde indicatoren zet het CPZ nog een aantal juridische en financiële zaken op een rij. Verder bestond er tot nu toe, als onderdeel van de indicatoren medisch specialistische zorg, een set zwangerschap en geboorte, die uitvraagt op het niveau van de individuele zorgaanbieder. Door de Stuurgroep Transparantie Medisch Specialistische Zorg is besloten deze set voorlopig te laten bestaan naast de indicatorenset Integrale Geboortezorg.

De komende maanden zal CPZ regelmatig communiceren over de implementatie van de ketenindicatoren Integrale Geboortezorg. Zo is er om te beginnen een webinar op dinsdag 25 september om 20.15 uur. Ook is er op 5 oktober in Utrecht een bijeenkomst over de ketenindicatoren Integrale Geboortezorg.

Meer weten?

Lees verder op kennisnetgeboortezorg.nl. Ook kan men zich via de site aanmelden voor het webinar en de bijeenkomst.

BewarenBewaren

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan