Professionals helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en hoe te handelen. Met dat doel hebben meer dan vijftig organisaties hun kennis en expertise gebundeld in 25 factsheets. Alle organisaties werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De nieuwe factsheets bieden praktische tips bij het signaleren van alle typen geweld en bij wat te doen wanneer je als professional signalen tegenkomt. Ook geven de factsheets een aanzet tot handelen voor alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, psychologen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, onderwijzend personeel, kinderopvangmedewerkers, wijkteammedewerkers, en anderen.

Naar de factsheets

De factsheets zijn gratis beschikbaar voor iedereen op huiselijkgeweld.nl

Unieke samenwerking

“Het project genereert vooral extra aandacht voor die groepen slachtoffers van geweld die wel aandacht verdienen, maar dat vaak niet genoeg krijgen,” vertelt Rik Viergever, projectleider bij CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, die het gezamenlijk project heeft geïnitieerd. “Een belangrijk onderdeel van dit project is de brede betrokkenheid van organisaties met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en van beroepsverenigingen van professionals die de factsheets gaan gebruiken.”

Marianne van der Krans van Veilig Thuis: “Het is goed dat we bij de ontwikkeling van elke factsheet betrokken zijn. De kracht van samenwerking en partnerschap komt naar voren in het resultaat. Dat past goed bij onze werkwijze als Veilig Thuis.”

Vijftig zorg- en welzijnsorganisaties bundelen kennis

De betrokken organisaties die de leiding hadden bij de ontwikkeling van een factsheet of op een andere manier een grote rol hadden in dit project zijn (in willekeurige volgorde): GGD GHOR Nederland, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), TNO, Bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Augeo, Landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen Pharos, SHOP Den Haag, de Kindcheck, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), Stichting LOS, Blijf Groep, Stichting Wende / Perspektief, Fier – expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE), Radboudumc – Department Primary and Community Care, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis (Atria), het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, het Verwey-Jonker Instituut, Stichting AROSA, Slachtofferhulp Nederland, Federatie Opvang, de Stichting Zelfbeschadiging, Fivoor, Leger des Heils en de Waag Nederland, Veilig Thuis, Movisie, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en CoMensha (hét landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel).

Daarnaast hebben nog tientallen andere organisaties bijgedragen aan de ontwikkelde factsheets door feedback te geven en mee te denken over de inhoud.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan