Ervaringen baby in eerste duizend kritieke dagen in de schijnwerpers

0
849

Recensie ‘In Liefdevolle Verbinding’ van Sylvia Verduin, door Sofie Creemers

In dit boek probeert Sylvia Verduin de lezer mee te nemen in de eerste ervaringen van een baby, vanaf de zwangerschapswens tot een tweetal jaar na geboorte. Ze benadrukt dat overweldigende ervaringen uit deze periode, wanneer ze onverwerkt blijven, een grote impact kunnen hebben op het kind en diens ontwikkeling. Niet zelden uit zich dat in de lichaamstaal van baby’s en in symptomen die medisch niet meteen te verklaren zijn (slaapproblemen, huilen, grote onrust, …). Babytherapie kan een gezin dan ondersteunen.

Een heel mooie opzet natuurlijk, en ontzettend belangrijke thema’s die alle collega’s die hiermee in aanraking komen nauw aan het hart liggen. Ik kan alleen maar alle initiatieven die daar de aandacht op vestigen toejuichen. Met grote verwachtingen dook ik dan ook in dit nieuwe werk rond het onderwerp.

Kritische blik

Helaas heeft het boek mij persoonlijk eerder teleurgesteld. Er zijn zoveel mooie thema’s die slechts heel beknopt aangeraakt worden en zonder uitwerking eerder weinig bijdragen aan kennis over het onderwerp. De auteur benadrukt dat dit boekje gericht is op zowel professionals als ouders. Voor ouders en ‘leken’ in het perinatale veld is het echter naar mijn mening echt te complex geschreven en veel te moeilijk te begrijpen. De verklarende woordenlijst achteraan biedt daar helaas niet echt antwoord op.

Jammer genoeg heb ik ook ontzettend veel schoonheidsfoutjes opgemerkt (leestekens, typfouten, grammatica, spaties, zinsbouw, …). De inhoudsopgave en de opdeling van hoofdstukken zijn eerder wat ‘rommelig’. Ook strookt de inhoud van sommige  hoofdstukjes eigenlijk niet met de subtitel en dat is uiteraard jammer. Ook de referenties zijn niet consequent juist opgenomen en de literatuurlijst achteraan is niet correct opgesteld. Zelfs inhoudelijk heb ik soms mijn persoonlijke bedenkingen en zijn er een aantal foutjes op te merken in onder meer de quotes.

De auteur kiest ervoor om pas in het laatste hoofdstuk de werking van babytherapie te behandelen. In het begin van het boek was beter geweest, te meer daar een aantal casusvoorbeelden etc. misschien minder ‘vreemd’ zouden aanvoelen en begrijpelijker worden.

Noodsignalen van de baby

Het hoofdstuk ‘Wanneer is een baby in nood?’ kon ik  weer wel appreciëren. Hierin geeft de auteur een aantal signalen weer die de baby ons kan geven om te zeggen dat het niet zo goed gaat. Zo werkt ze het thema ‘huilen’ uit en andere gedragingen die zij benoemt als ‘S.O.S.-signalen’. We lezen ook over het belang van ‘dragen en verdragen’. Ze geeft hier eveneens aandacht aan de ‘te stille’ baby, die vaak als gemakkelijk ervaren wordt door de omgeving en daardoor niet altijd gezien wordt in zijn/haar signalen.

Conclusie

Ik weet zeker dat de auteur deze doelgroep en dit onderwerp een warm hart toedraagt. Dat is wel duidelijk uit haar poging hier een weerslag van te maken uit haar jarenlange ervaring in en belangstelling voor het vak. Het beeld van een reis van angst naar verbinding, dat ze in haar boek meermaals naar voren schuift, is ook mooi. Als er een herziene versie zou verschijnen, hoop ik dat er meer aandacht besteed zal worden aan een correcte weergave en afwerking, en dat de inhoud wat meer afgestemd mag worden op mensen die niet helemaal thuis zijn in het vak. Concrete voorbeelden, verdere uitwerking van thema’s, aanpassing van zinsconstructies, afbeeldingen, … zijn in dit kader maar enkele suggesties ter verbetering.

Voor mij persoonlijk was het boekje dus jammer genoeg geen meerwaarde of aanrader. Hopelijk kan het dat voor anderen wel zijn of kan het in de toekomst daartoe evolueren!

‘In liefdevolle verbinding’>>

Sofie Creemers is klinisch psycholoog (K.U.L.) en Infant Mental Health deskundige (RINO Vlaanderen). Momenteel is ze in Vlaanderen werkzaam als eerstelijnspsycholoog voor ‘1 Gezin 1 Plan’ en als psycholoog voor Yuneco Connect, een programma dat inzet op vroegdetectie en vroeginterventie. Binnen deze twee functies focust ze op de doelgroep infants. Daarnaast heeft ze ervaring als psycholoog in onder meer moeder-kindafdelingen (pediatrie, neonatologie, …) van meerdere ziekenhuizen en in de infantpsychiatrie.

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here