Kinderopvang en onderwijs hebben een zorgplicht voor álle jonge kinderen, al dan niet met beperkingen of stoornissen. Wat betekent dit in praktijk van alledag voor de direct betrokkenen? Op dit punt bestaan nog veel witte vlekken en onzekerheden. Voor VROEG en Quebble reden om op donderdag 14 mei 2020 in Utrecht het Congres Passende kinderopvang en onderwijs voor het jonge kind te organiseren.

Het congres is zowel bedoeld voor pedagogen, coaches, managers van de kinderopvang als professionals werkzaam in de onderbouw van het primair onderwijs. Gestart wordt met een plenair programma, gevolgd door deelsessies om uit te kiezen. Het congres vindt plaats op 14 mei 2020 in Congres- en vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Meedoen aan het congres kost 295 euro (ex btw).
Bent of wordt u abonnee van het magazine Vakblad Vroeg of bent u klant bij Quebble, dan betaalt u 245 euro (ex btw).

[su_note note_color=”#def5ff” radius=”0″]Ga direct naar Aanmelder.nl voor alle informatie over het congres ‘Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind’ op 14 mei 2020![/su_note]

Plenair

Lezing 1: Spelen is leren drs. Annerieke Boland
Een kind kan niet leren zonder te spelen en zal niet spelen zonder te leren. Toch wordt hier vaak een onderscheid tussen gemaakt. Wat is het belang van spel in de kinderopvang en het onderwijs aan het jonge kind?  En hoe kun je dit spel op een goede manier begeleiden als professional? In deze lezing gaat Annerieke Boland in op de wijze waarop de professional de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van jonge kinderen kan stimuleren via spel.

Annerieke Boland  is sinds 2015 lector Jonge Kind aan Hogeschool iPabo in Amsterdam / Alkmaar. Het lectoraat werkt samen met de Vrije Universiteit. Het onderzoek richt zich op de rol van spelen in de opvang en het onderwijs aan jonge kinderen tussen 2,5 en 8 jaar.

Lezing 2: Meer doen met verwaarlozing en geweld – drs. Yael Meijer
Jonge kinderen en geweld, dat gaat niet samen. Maar we kunnen er niet omheen dat er toch kinderen zijn die opgroeien in gezinnen met veel stress, verwaarlozing en/of geweld. Wat doet het met een kind dat opgroeit in een dergelijk gezin? En hoe kun je, als je deze gezinnen tegenkomt, handelen in het belang van zowel het kind als de ouder? Kortom, hoe kom je uit de spiraal van het machteloze gevoel met ouders, netwerkpartners en collega’s? Yael Meijer zal tijdens haar bijdrage op deze vragen ingaan.

Yael Meijer heeft op diverse plekken ervaring opgedaan in het werken met gezinnen en kinderen waarin sprake was van gedragsproblematiek, emotieregulatieproblemen en geweld (mishandeling/verwaarlozing). Momenteel werkt zij als clinicus en hoofd behandelprogramma team 0-6 bij Fornhese in Amersfoort / Ermelo. Tevens is zij auteur van het toegankelijke boek ‘Kiekeboem!’. In dit boek geeft zij achtergrondinformatie, praktische kennis en tips en toont zij aan hoe belangrijk het is dat gezinnen met jonge kinderen waar sprake is van geweld of verwaarlozing, tijdig in beeld komen. 

Deelsessies

De meerwaarde van IMH in opvang en onderwijs – drs. Nanniek Bijen
IMH – Infant Mental Health – stelt de relatie tussen ouders of verzorgers en kind centraal. In haar deelsessie zal Nanniek Bijen aan de hand van een aantal concepten uitleggen wat IMH inhoudt. Verder gaat ze in op de vraag wat de meerwaarde is van de implementatie van IMH binnen de kinderopvang. Welke meerwaarde biedt dit voor medewerkers, ouders en kinderen? Dit doet zij aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden.

Orthopedagoog Nanniek Bijen was tot 2019 werkzaam als leerkracht, intern begeleider en bouwcoördinator binnen het regulier basisonderwijs. Momenteel werkt zij als orthopedagoog bij het Expertisecentrum Jonge Kind. Vanuit dit centrum is zij verbonden aan verschillende kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastoudergezinnen in de gemeente Hengelo. Samen met haar collega’s ondersteunt zij kinderopvangorganisaties in hun kwaliteitsontwikkeling en als er sprake is van zorg bij jonge kinderen.

Omgaan met stress bij jonge kinderen – Marjon Kuipers en Ingrid de Jong
Kinderen ervaren steeds jonger al stress. Dit uit zich altijd in gedrag, denk bijvoorbeeld aan boze kinderen, bijtkleuters en pestpeuters. Uit onderzoeken blijkt dat hoe de jongste kinderen omgaan met stress bepalend is voor hoe zij in hun latere leven in staat zijn hun emoties en stressbelasting te hanteren. Daarnaast ervaren ook hun ouders, begeleiders en leerkrachten stress. In de dagelijkse interactie beïnvloeden ze elkaar hierin, veelal ongemerkt. Stress is besmettelijk. Het zorgt dat we niet meer goed kunnen nadenken. En nog belangrijker: iedere seconde stress ondermijnt het immuunsysteem. Leer tijdens deze deelsessie hoe je emoties, stress en stressgedrag bij het jonge kind én bij jezelf leert herkennen en managen.

Marjon Kuipers is oprichter van de Autismeacademie. Zij is zelfstandig gedragsanalist en haar bijzondere belangstelling ligt op het gebied van emoties, stress en stressresponsesystemen. Daarnaast is Marjon rechtbank mediator en bijzonder curator jeugd.
Ingrid de Jong is eveneens gedragsanalist. Zij is familie- en arbeidsmediator, kindbehartiger en coach.

Handvatten voor wiebelen en friemelen – drs. Monique Thoonsen
Wiebel- en friemelgedrag hoort voor peuters en kleuters bij de ontwikkeling. Ook in de onderbouw is het veelvoorkomend gedrag, dat vooral in groep 3 steeds meer als storend wordt gezien. Zicht hebben op de zintuiglijke prikkelverwerking van een jong kind helpt om het nut van dit gedrag te begrijpen en in goede banen te leiden. Te meer daar veel kinderen gebruiken wiebelen en friemelen juist omdat ze beter op willen letten. Soms lukt het concentreren niet omdat ze te weinig of juist te veel zintuigprikkels ervaren. Ze zijn dan onder- of overprikkeld. Monique Thoonsen zal in deze deelsessie uitleggen waarom wiebelen en friemelen werkt en welke alternatieven er zijn als het storend is. Zij geeft veel praktische tips over hoe je met de prikkelbehoeftes van verschillende kinderen kan leren omgaan, zodat zij zich beter voelen en beter kunnen concentreren.

Monique Thoonsen is CCE-consulent, pedagoog en expert in zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft een bedrijf; 7 Zintuigen, en geeft workshops en lezingen. Monique is de auteur van de boeken ‘Wiebelen en friemelen in de Klas’, ‘Wiebelen en friemelen thuis’ en het ‘Wiebelen en friemelen werkboek’ voor kinderen.

Alles over ‘Samen naar school’-klassen – Loes Luijten, MSc
‘Samen naar school’-klassen zijn opgezet om kinderen met meervoudige, ernstige tot zeer ernstige beperkingen de kans te geven op een reguliere school deel te nemen aan les- of onderwijsactiviteiten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van allerlei vormen van ondersteunende communicatie. Hoe ziet dit eruit? Op welke wijze kan ondersteunende communicatie worden ingezet tijdens bijvoorbeeld spel? En wat vraagt het communiceren met behulp van hulpmiddelen van de gebruiker en van klasgenootjes en begeleiders? Allemaal vragen waarop Loes Luijten in deze deelsessie ingaat.

Loes Luijten, MSc
heeft na het VWO de PABO doorlopen. Toen ze in aanraking kwam met doofblinde kinderen voor wie communiceren niet vanzelf gaat, besloot ze zich hierin verder te verdiepen en studeerde ze orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Na twaalf jaar behandelcoördinator bij Visio te zijn geweest, is zij nu werkzaam bij stichting Milo. Daar is zij onder meer betrokken bij de behandelgroep KLIN©.

Effectief inspelen op probleemgedrag – drs. Jan van der Zwan
In het brein van jonge kinderen is het een drukte van belang: er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van allerlei vaardigheden. Dit uit zich soms in druk gedrag, antisociaal gedrag of in emotionele ontladingen. Probleemgedrag hoort er in deze fase in zekere zin dan ook ´gewoon´ bij, maar kan ook de voorbode van een stoornis zijn. In deze deelsessie biedt psycholoog Jan van der Zwan een kijkje in het jonge kinderbrein. Hij geeft aan de hand van aansprekende en praktijkgerichte voorbeelden en oefeningen inzicht in zowel fasegebonden problematiek als stoornissen. Ook krijg je handvatten hoe je met dit gedrag om kunt gaan.

Jan van der Zwan is psycholoog bij Het Breinbureau. Daarnaast is hij docent Pedagogiek aan de Haagse Hogeschool. Hij is zijn carrière gestart als Pedagogisch Medewerker RMPI op een kleutergroep en is daarna onder meer locatiemanager Kinderopvangplus geweest en onderwijsadviseur VVE. LLZ bij het Haags Centrum voor Onderwijsadvies.

Meer doen met sociale vaardigheden – Moniek Zijm
Welke stappen doorloopt een jong kind in de ontwikkeling van sociale vaardigheden, hoe kun je deze vaardigheden aanleren en wat kun je doen als een kind hierbij wat extra ondersteuning nodig heeft? Allemaal vragen waarop Moniek Zijm in deze deelsessie ingaat. Daarnaast vertelt zij over wat je kunt doen wanneer sociale vaardigheden niet zomaar worden opgepikt en een kind extra ondersteuning nodig heeft. En wat dat betekent voor een sociale vaardigheidstraining. Plus hoe zo’n training werkt: wat en hoe oefen je dan precies?

Moniek Zijm is werkzaam als beleidsmedewerker en coördinator bij de Jonge Kind Academie van MOC ‘t Kabouterhuis. Zij ontwikkelt en geeft trainingen en workshops aan professionals die werken met jonge kinderen. Daarnaast coördineert zij de preventie afdeling van MOC ‘t Kabouterhuis.

Meer informatie en aanmelden

Alle informatie over het congres en de deelnamemogelijkheden staat op:

Aanmelder.nl >>

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan