Vroegsignalering

Benut regionale expertise rond eerste duizend dagen 

IMH Nederland en Vakblad Vroeg zetten samen een serie online regiocongressen op over de eerste duizend kritieke dagen. “Met dit initiatief willen we de kennis én het netwerk van zorgprofessionals vergroten”, vertelt Zillah Holtkamp,...

Webserie belicht invloed leefstijl, stress en omgeving op zwangerschap

Hoe eerder de zorg begint, hoe beter de start van het leven. Daarom doet Erasmus MC Sophia er alles aan om het moment van behandeling van zieke kinderen te verplaatsen van na de geboorte...

Start onderzoek Stress- en Rookvrij Zwanger

Roken tijdens de zwangerschap is één van de belangrijkste oorzaken van perinatale sterfte en problemen met de gezondheid van pasgeboren kinderen.  Het project 'Stress- en Rookvrij Zwanger’ wil hier verandering in brengen. Onderdeel vormt...

Snel handelen bij inslikken knoopcelbatterij van levensbelang

Jonge kinderen slikken een knoopcelbatterij regelmatig ongemerkt in. De batterij richt ernstige schade aan. Snel handelen en dus vroeg herkennen is van levensbelang. Een Europese richtlijn moet leiden tot vroege herkenning en preventief handelen....

Zet in op gezonde start voor meer kinderen

In Nederland neemt het aantal kinderen dat overlijdt rondom de geboorte weer toe. Hoe kan dit? Wat gaat er mis? En: hoe zorgen we ervoor dat de babysterfte weer afneemt? Die vragen staan centraal...

Meer aandacht voor zwangeren in kwetsbare omstandigheden 

Veel zwangeren kampen met financiële zorgen, relatieproblemen of een andere stressvolle thuissituatie. Dit kan negatief zijn voor de ontwikkeling van de baby. Voor het Erasmus MC-Sophia reden om een project uit te breiden om...

Zet bij ‘hoogrisicokinderen’ in op vroege diagnose en gezinsgerichte interventies

Meer nog dan complicaties bij de geboorte is gebrek aan variatie in beweging een voorspeller van ontwikkelingsstoornissen. Mijna Hadders-Algra, hoogleraar ontwikkelingsneurologie UMCG, pleit voor meer aandacht hiervoor. “De interventie kan dan starten op het...

Voorkom dat selectief mutisme uitdraait op sociale angst

Selectief mutisme – thuis wel praten maar in andere situaties niet of nauwelijks – zit bij ouders en hulpverleners te weinig tussen de oren. Gevolg is late herkenning. “Een diagnose stellen is ook best...

Ontwar kwetsbare momenten in het hechtingsproces

De ontwikkeling van een kind gaat met horten en stoten. Het hechtingsproces kan dan gemakkelijk eens uit de rails lopen. “De draad-methodiek is een hulpmiddel om die ontsporingen te duiden en bespreekbaar te maken”,...

Meer aandacht nodig voor vroegherkenning van ADHD

Er is nog weinig bekend over de vroege kenmerken van ADHD. Jammer, want dit biedt aangrijpingspunten om de ernst van de effecten te verminderen of zelfs te voorkomen. Hiervoor is het belangrijk om vroege...