Vroegsignalering

Sneldiagnose om ontwikkelingsachterstand vast te stellen

Bij een vermoeden van een ontwikkelingsachterstand volgt een traject naar de daadwerkelijke diagnose. Het traject kan soms wel meer dan een jaar duren. Gevolg is dat pas laat met een passende begeleiding of behandeling...

Screeningsmodellen verminderen risico op zwangerschapsaandoeningen

Hoge bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging zijn hypertensieve aandoeningen. Beide zijn tijdens de zwangerschap belangrijke oorzaken van ziekte en sterfte bij moeder en kind. Screeningsmodellen kunnen helpen om een risico op deze aandoeningen vroeg te identificeren....

Herken tijdig alarmsignalen van kinderen met autisme

Een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) wordt meestal rond de kleutertijd of nog later gediagnosticeerd. Eerdere signalering verdient alle aandacht, want de ontwikkelingskansen van een kind met autisme kunnen dan veel beter tot ontplooiing komen....

Hologrammen embryo’s geven inzicht in leefstijl moeder

Leefstijl- en gezondheidsfactoren van de moeder tijdens de zwangerschap tijdig signaleren. Met dát doel voor ogen is Generation R Next een nieuw onderzoek gestart met behulp van zeer gedetailleerde 3D-echo’s. De embryo’s worden geprojecteerd...

Hartfilmpje van ongeboren baby nauwkeuriger dan echo

Wetenschappers zijn er in geslaagd om een technologie te ontwikkelen om een hartfilmpje van een ongeboren baby te maken. Hierdoor kunnen artsen eventuele hartafwijkingen eerder en nauwkeuriger ontdekken. Daarnaast biedt een hartfilmpje veel informatie...

Screening verbetert gezondheid bij depressie na bevalling

Eén op de tien vrouwen krijgt te maken met een depressie na de bevalling, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd. Een screeningslijst helpt om de gezondheidsuitkomsten voor moeders te verbeteren. Dat blijkt uit promotieonderzoek...

Webinar ‘Optimaliseer ontwikkeling van kinderen met autisme’

De meeste kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) komen op z’n vroegst pas rond de kleutertijd of nog later in zorg. Gevolg is dat ontwikkelingskansen onbenut blijven. Op donderdagavond 22 april verzorgen Corinne Vlamings...

Ingangen voor eerdere signalering van autisme

De eerste signalen van een autisme spectrum stoornis (ASS) kunnen vaak al in het tweede levensjaar zichtbaar zijn. Alleen worden de meeste kinderen pas gediagnosticeerd als ze tussen de 3 en 10 jaar oud...

Kinderopvang wil meer doen voor kinderen met stoornis in taalontwikkeling

Kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling (TOS) hebben moeite met het gebruiken van taal. De kinderopvang is een belangrijke plek voor het signaleren en doorverwijzen van deze kinderen voor diagnostiek of passende behandeling....

Nieuwe intelligentietest meet ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen

De meeste IQ-testen sluiten slecht aan op het ontwikkelingsniveau van hoogbegaafde kinderen. Een nieuwe intelligentietest voorziet in dit manco. De test die ontwikkelingsvoorsprong meet is bedoeld voor kinderen van 5-10 jaar. Een meisje van drie kijkt...