Vroegsignalering

Voorkom dat selectief mutisme uitdraait op sociale angst

Selectief mutisme – thuis wel praten maar in andere situaties niet of nauwelijks – zit bij ouders en hulpverleners te weinig tussen de oren. Gevolg is late herkenning. “Een diagnose stellen is ook best...

Ontwar kwetsbare momenten in het hechtingsproces

De ontwikkeling van een kind gaat met horten en stoten. Het hechtingsproces kan dan gemakkelijk eens uit de rails lopen. “De draad-methodiek is een hulpmiddel om die ontsporingen te duiden en bespreekbaar te maken”,...

Meer aandacht nodig voor vroegherkenning van ADHD

Er is nog weinig bekend over de vroege kenmerken van ADHD. Jammer, want dit biedt aangrijpingspunten om de ernst van de effecten te verminderen of zelfs te voorkomen. Hiervoor is het belangrijk om vroege...

COVID19kindcheck brengt kwetsbare kinderen eerder in beeld

Niet het coronavirus zelf, maar de strijd ertegen treft kinderen hard. Een deel van de schade is te voorkomen als er meer rekening wordt gehouden met de belangen van het kind, stellen kinder- en...

Meer stress bij baby door psychische problemen tijdens zwangerschap

Psychische klachten van de ouders zijn van grote invloed op het reilen en zeilen tijdens de eerste 1000 kritische dagen. Hen gericht begeleiden heeft absoluut meerwaarde, geeft Mijke Lambregtse met klem aan. “Van hulp...

Hulpmiddel voor snel signaleren van kleuter met ontwikkelingsvoorsprong

Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong dreigen door de overgang naar de basisschool op achterstand te komen. Een hulpmiddel voor vroegsignalering kan dit voorkomen. Al in de eerste zes weken kan een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong worden...

Neonatologie Nazorgpoli sluit aan op behoefte ouders

Landelijk bestaan er verschillende nazorgpoliklinieken voor baby’s met een slechte start. In Oost-Nederland is een polikliniek opgezet waarin de kinderartsen, jeugdartsen en verpleegkundigen uit het ziekenhuis en uit de jeugdgezondheidszorg samenwerken. Het betreft een...
Scan babyhersenen

Snelle groei babybrein duidt op ontwikkeling van autisme

Onderzoekers hebben een manier gevonden om al in een vroeg stadium bij baby’s te voorspellen of ze autisme zullen ontwikkelen. Hersenscans hebben laten zien dat het brein aanzienlijk sneller groeit bij kinderen die op...

Animatie laat meerwaarde Integrale Vroeghulp zien

Stel je bent ouder van een drukke peuter waarvan je het gevoel hebt dat je hem niet altijd goed begrijpt. De jeugdarts staat voor je klaar, maar het voelt alsof er meer aan de...
Gezin aan het lezen

Geef feedback op JGZ-richtlijn Ouder-Kind relatie

Geef uw reactie op het concept van de JGZ-richtlijn Ouder-Kind relatie, die wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. Reageren kan tot woensdag 1 juli 2020. Vroegsignalering van verstoringen in de ouder-kindrelatie is...