Vroegsignalering

Hartfilmpje van ongeboren baby nauwkeuriger dan echo

Wetenschappers zijn er in geslaagd om een technologie te ontwikkelen om een hartfilmpje van een ongeboren baby te maken. Hierdoor kunnen artsen eventuele hartafwijkingen eerder en nauwkeuriger ontdekken. Daarnaast biedt een hartfilmpje veel informatie...

Screening verbetert gezondheid bij depressie na bevalling

Eén op de tien vrouwen krijgt te maken met een depressie na de bevalling, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd. Een screeningslijst helpt om de gezondheidsuitkomsten voor moeders te verbeteren. Dat blijkt uit promotieonderzoek...

Webinar ‘Optimaliseer ontwikkeling van kinderen met autisme’

De meeste kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) komen op z’n vroegst pas rond de kleutertijd of nog later in zorg. Gevolg is dat ontwikkelingskansen onbenut blijven. Op donderdagavond 22 april verzorgen Corinne Vlamings...

Ingangen voor eerdere signalering van autisme

De eerste signalen van een autisme spectrum stoornis (ASS) kunnen vaak al in het tweede levensjaar zichtbaar zijn. Alleen worden de meeste kinderen pas gediagnosticeerd als ze tussen de 3 en 10 jaar oud...

Kinderopvang wil meer doen voor kinderen met stoornis in taalontwikkeling

Kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling (TOS) hebben moeite met het gebruiken van taal. De kinderopvang is een belangrijke plek voor het signaleren en doorverwijzen van deze kinderen voor diagnostiek of passende behandeling....

Nieuwe intelligentietest meet ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen

De meeste IQ-testen sluiten slecht aan op het ontwikkelingsniveau van hoogbegaafde kinderen. Een nieuwe intelligentietest voorziet in dit manco. De test die ontwikkelingsvoorsprong meet is bedoeld voor kinderen van 5-10 jaar. Een meisje van drie kijkt...

Benut regionale expertise rond eerste duizend dagen 

IMH Nederland en Vakblad Vroeg zetten samen een serie online regiocongressen op over de eerste duizend kritieke dagen. “Met dit initiatief willen we de kennis én het netwerk van zorgprofessionals vergroten”, vertelt Zillah Holtkamp,...

Webserie belicht invloed leefstijl, stress en omgeving op zwangerschap

Hoe eerder de zorg begint, hoe beter de start van het leven. Daarom doet Erasmus MC Sophia er alles aan om het moment van behandeling van zieke kinderen te verplaatsen van na de geboorte...

Start onderzoek Stress- en Rookvrij Zwanger

Roken tijdens de zwangerschap is één van de belangrijkste oorzaken van perinatale sterfte en problemen met de gezondheid van pasgeboren kinderen.  Het project 'Stress- en Rookvrij Zwanger’ wil hier verandering in brengen. Onderdeel vormt...

Snel handelen bij inslikken knoopcelbatterij van levensbelang

Jonge kinderen slikken een knoopcelbatterij regelmatig ongemerkt in. De batterij richt ernstige schade aan. Snel handelen en dus vroeg herkennen is van levensbelang. Een Europese richtlijn moet leiden tot vroege herkenning en preventief handelen....