taal

Veerkracht centraal in wintereditie Vakblad Vroeg

Helaas krijgen ieder jaar veel baby’s en jonge kinderen te maken met een acute levensbedreigende situatie. Voor de ouders is er nauwelijks tijd voor verwerking van het slechte nieuws. Wat doet dit met hen?...

Praatapp helpt jonge kind spelenderwijs verstaanbaar te praten

Veel jonge kinderen hebben moeite met de uitspraak van klanken en zijn daardoor minder goed verstaanbaar voor hun omgeving. Voor hen hebben de logopedisten van Driestroom de ‘Praatapp – verstaanbaar praten’ ontwikkeld. Het betreft een...

Tool maakt hulpvraag jonge kind met TOS visueel en concreet

Het Lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht heeft de gesprekstool ENGAGE ontwikkeld. Deze tool maakt het gesprek met ouders over de hulpvraag van hun jonge kind (2-8 jaar) met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) visueel en concreet.  Communicatieve...

Animatie met gebarentaal helpt dove kinderen met leren lezen

Dove kinderen kunnen klanken niet aan geschreven woorden koppelen. Daardoor leren ze vaak veel later lezen dan hun horende leeftijdsgenootjes. De app StorySign zet tekst om in gebarentaal en helpt zo dove kinderen met...

Taalspeelhuis leert jonge nieuwkomers en kinderen met achterstand Nederlands

Nederland kent sinds kort een eerste speciaal ‘taalspeelhuis’ om kinderen van 2 tot 6 jaar Nederlands te leren. Het huisje, gevuld met allerlei spellen, is zowel geschikt om kinderen van nieuwkomers als andere peuters...

Klasgenootjes wijzen taalvaardige kleuter minder snel af

Sociale afwijzing speelt al een rol bij kleuters. In de kleuterklas valt veertien procent van de kinderen buiten de groep. Op deze leeftijd spelen vooral de taalvaardigheid een belangrijke rol bij sociale afwijzing. Dat blijkt...

Mondeling taalvaardige kleuter ligt beter in de groep

Het niveau van mondelinge taalvaardigheid speelt een belangrijke rol in de mate waarin kleuter meedoen in de groep.  worden afgewezen door hun klasgenoten. Voor kleuters met een matige taalvaardigheid dreigt sociale afwijzing. Mondeling taalvaardige...
Hulpverlener met kind

Specialistische behandeling voor taalontwikkelingsstoornis of slechthorendheid in Zeeland

Auris opent een behandelgroep in Vlissingen voor kinderen van één tot vijf jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of die slechthorend zijn. Vanaf 14 augustus kunnen zij hier terecht voor een specialistische behandeling. Daarnaast biedt...
baby en vader

Investeren in jonge kind loont

“Er is veel te weinig aandacht voor het preventief bijsturen van ongewenst gedrag op jonge leeftijd”, vindt prof. dr. Bram Orobio de Castro. “Bovendien is dit vooral kindgericht, terwijl de hulpverlening bij jonge kinderen...

Prof. Ellen Gerrits: “Pak taalprobleem direct op”

Bij veel kinderen gaat het leren praten met horten en stoten. Vaak gaat men ervan uit dat een interventie niet nodig is en het praten vanzelf wel op gang komt. “Volstrekt ten onrechte”, vindt...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.