Stoornissen

E-learning belicht belang van slaap als medicijn bij kinderen

Veel kinderen met een chronische aandoening of ziekte slapen slecht. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook thuis. Jammer, want voldoende slaap is ontzettend belangrijk voor hun fysieke herstel. Daarom heeft het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde...

Met leren herkennen en begrijpen FAS is een wereld te winnen

Jaarlijks komen in ons land vele tientallen kinderen ter wereld met het foetaal alcoholsyndroom, kortweg FAS. “Dit betekent dat het brein van deze kinderen levenslang beschadigd raakt”, vertelt Dianne Wesselink. “Juist daarom is het...

Gezondheidsraad agendeert eetstoornis ARFID

De eetstoornis ARFID komt veelvuldig voor, maar wordt door weinig huisartsen en consultatiebureaus herkend. Hierdoor ontstaan verkeerde diagnoses en jarenlange zoektochten naar hulp. Op een hoorzitting van de Gezondheidsraad over eetstoornissen staat ARFID nu...

Moeite met herkennen van spraakklanken voorspeller van dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met leren lezen en spellen. Mogelijk ontstaan de eerste problemen in de ontwikkeling van de spraakwaarneming: zij hebben moeite met het onderscheiden en herkennen van spraakklanken. Dit kan...

Voorkom vicieuze cirkel rond eetstoornis

Eetstoornissen bij heel jonge kinderen verdienen in een vroeg stadium gerichte aandacht. “Zo niet, dan komen groei en ontwikkeling in het gedrang”, geeft dr. Daniëlle van de Merwe aan. “Ook de interactie met verzorgers...

Taalontwikkelingsstoornis al vroeg zichtbaar

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) openbaart zich al op jonge leeftijd. Helaas is de veel voorkomende stoornis, die voorkomt bij vijf tot zeven procent van de kinderen, niet altijd makkelijk te herkennen. Jammer, want een vroege...

Meer aandacht nodig voor vroegherkenning van ADHD

Er is nog weinig bekend over de vroege kenmerken van ADHD. Jammer, want dit biedt aangrijpingspunten om de ernst van de effecten te verminderen of zelfs te voorkomen. Hiervoor is het belangrijk om vroege...

Ouders en baby’s gezocht voor onderzoek naar vroege signalen ADHD

Tijdens het ROAD onderzoek (Risico op Ontstaan van ADHD) worden baby’s waarvan minstens één biologische ouder ADHD heeft samen met hun ouders gevolgd, vanaf de zwangerschap tot aan 6 jarige leeftijd. Doel is meer...

Hersenonderzoek naar ontwikkeling van autisme bij jonge kinderen

Welke afwijkingen in het functioneren van de hersenen gaan aan autisme bij jonge kinderen vooraf? Nieuw Europees onderzoek is gestart om deze vraag te beantwoorden. Dit gebeurt door middel van MRI-scans tijdens de slaap....

Neem voedselallergie van jonge kinderen serieus

Kinderen met een voedselallergie hebben recht op een zo normaal mogelijke jeugd. Dát is het uitgangspunt van het Martini Allergie Centrum voor Kinderen (MACK). “Ons centrum behandelt kinderen waarvoor algemene ziekenhuizen geen toereikende expertise...
Translate »