Recensies

Leerzame kijk op emoties en gedrag van kinderen

Recensie 'Zelfregulatie bij kinderen' door Petra Nell Gedurende een dag ontvangt een kind verscheidene ‘stress’-prikkels. En als al deze prikkels de benzine hebben opgebruikt, nemen zij hun toevlucht tot adrenaline en cortisol. Met als gevolg...

Meer dan een inspiratiebron voor aanstaande vaders

Kickstart je vaderschap, recensie door Bob de Raadt Door de primaire focus op zwangerschap en moederschap leven we in een cultuur waarin sprake lijkt te zijn van ‘ontvadering’. Dan geeft dit boek een ander geluid;...
moeder leest zoontje voor

Ga op zoek naar de werkelijke oorzaak leesachterstand

Recensie ‘Leren lezen doe je met je lijf’ door Anna Foget-Feijth Wat een ontzettend praktisch toepasbaar boek over een soms nog omstreden onderwerp. Een boek dat is ontstaan omdat de noodzaak van motorische oefeningen en...

Leerzaam inkijkje in noden en angsten van jonge kinderen

Recensie ‘The emotional life of the toddler’ door Sofie Creemers Je werkt met jonge kinderen en zoekt nog zinvolle lectuur? Deze moet in je boekenkast, geloof me maar. Alicia Lieberman heeft een ongekende gave om...

Acute Verloskunde: compleet, uitvoerig, instructief en leerzaam!

Recensie ‘Handboek Acute Verloskunde – Vaardigheden in spoedeisende situaties’ door Bob de Raadt en Gerdina de Gruyter-de Raadt Met recht is dit boek een handboek! Compleet, uitvoerig, instructief en leerzaam. Praktijk- en handelingsgericht. 'Acute Verloskunde'...

Vroege ontwikkeling fundament voor latere ontwikkeling

Recensie ‘Vroege ontwikkeling alle kansen geven’ door Veronique Erkens ‘Vroege ontwikkeling alle kansen geven’ gaat over hoe de relatie tussen ouders en kinderen zich ontwikkelt, en wat die ontwikkeling bevordert of bemoeilijkt. Middels de vertaling...

Boek maakt baby- en kindergebaren voor iedereen toegankelijk

Recensie ‘Het hoe, wat en waarom van baby- en kindergebaren’ door Nieske Biesterbosch Dit boek, met als ondertitel ‘Ontdek de taal van jonge kinderen’, gaat over de meerwaarde van baby- en kindergebaren. Ook staan er...

Hulp aan jonge ouders in de schijnwerpers

Recensie 'Hulp aan zeer jonge ouders. Van methode tot bejegening' door Karin Schoones  “Niet de motivatie van de jonge ouders is het probleem maar de manier waarop men bejegend wordt door de hulpverlening”. Met...
zachtjes balen

Prachtig prentenboek om in gesprek te gaan met temperamentvolle kinderen

Recensie ‘Draakje Vurig en de spiegel’ door Sylvia van der Salm Het verhaal van dit prentenboek gaat over een vurig draakje die niet wil stoppen met spelen. Hij wordt heel erg boos. Als hij weer...

Briljant boek over begrijpen en behandelen van traumatische stress

Trauma is één van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd. Naast zichtbare schade speelt de vaak minder zichtbare tol mee die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eist. In dit licht is...