Overheid

Zuur uit therapeutische crèmes mogelijk schadelijk voor ongeboren kind

All-trans-retinoïnezuur wordt onder meer gebruikt in therapeutische crèmes voor de behandeling van huidaandoeningen zoals acne en voor de behandeling van sommige vormen van kanker. Vrouwen die zwanger zijn kunnen het risico lopen dat beroepsmatige...

Campagne vestigt aandacht op verborgen probleem van kinderarmoede

Gemiddeld groeit 1 op de 12 kinderen in ons land op in armoede. Vanuit de overtuiging dat je dit vraagstuk alleen sámen kunt oplossen, is een campagne gestart met als doel in 2020 alle...

Website Kansrijke Start gelanceerd

Een nieuwe website biedt informatie over het actieprogramma Kansrijke Start. Dit programma richt zich rop de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in de eerste 1000 dagen van een kind. De gezondheid van een...

Stimuleringssubsidie voor inzet op bewegen van nul- tot vierjarigen

Om extra in te zetten op bewegen voor kinderen van nul tot vier jaar komt er een kleine stimuleringssubsidie voor professionals. Deze is bedoeld voor organisaties die zich sterker willen richten op het betrekken...
gehandicapte jongen op school

Vijf miljoen extra voor leerlingen met ernstige meervoudige beperking

Het kabinet stelt vanaf 2020 jaarlijks € 5 miljoen extra beschikbaar voor zorg en ondersteuning op school aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De financiering van de zorg in onderwijstijd voor deze leerlingen...

Staatssecretaris wil pasgeboren baby’s laten testen op spinale musculaire atrofie

Op advies van de Gezondheidsraad wil staatssecretaris Paul Blokhuis de ziekte spinale musculaire atrofie (SMA) opnemen in de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s. De staatssecretaris vraagt het RIVM om de nodige zaken uit te zoeken...
Voorlezen in het kader van BoekStart

BoekStartcoach stimuleert voorlezen met gratis boekje in tien talen

BoekStartcoaches in het hele land delen het Woezel & Pip-boekje ‘Een nieuwe dag’ uit. Het boekje biedt de tekst in tien talen aan. Dit stimuleert ouders voor te lezen in de thuistaal. Dit is...
Baby krijgt vaccinatie

Maak vaccinatie minder vrijblijvend

De overheid moet ouders duidelijker informeren over de collectieve verantwoordelijkheid van vaccineren, zo luidt het advies van de Commissie kinderopvang en vaccinatie. Ouders die hun kinderen niet vaccineren, moeten worden uitgenodigd voor een gesprek....