Ouderschap

Hechting ouder-kind

Hechting ouder-kind in nieuw perspectief

'Hechting ouder-kind in nieuw perspectief’ is de titel van de tweede editie van de VROEG-lezing op 28 maart 2018. Deze wordt verzorgd Paulien Kuipers, met aansluitend een netwerkdiner. Veel jonge kinderen groeien op vanuit een...
verbeteren zorg aan baby’s

Aangrijpingspunten voor verbeteren zorg aan baby’s

De nieuwe editie van Vakblad Vroeg is uit. Thema is dit keer de zorg aan baby’s. Diverse auteurs dragen via verschillende invalshoeken suggesties aan om ouders en pasgeborenen adequate hulp te verlenen. Naast de...
zorgintensief kind

Ouders zorgintensief kind dragen loden last

Veel zorgprofessionals hebben te maken met een zorgintensief kind. “Helaas gaat de aandacht dan nauwelijks naar het overeind houden van het gezin”, constateert Krista Okma. “Ten onrechte. Bij het tijdig en adequaat begeleiden van...
peuter

‘Peuter in Zicht’ in compleet nieuwe jas

In de interactieve cursus ‘Peuter in Zicht’ leren ouders over de ontwikkeling van hun peuter. Ook leren deelnemers hoe je grenzen stelt en hoe je reageert op het peutergedrag. Sleutelwoorden zijn steunen, stimuleren en...
broers en zussen

Sociale ontwikkeling gebaat bij goede band tussen broers en zussen

Orthopedagoog dr. Sheila van Berkel laat in haar populairwetenschappelijke boek ‘Broertjes & Zusjes’ zien hoe ouders de band tussen broertjes en zusjes kunnen versterken. Extra aandacht gaat uit naar de komst van een broertje...
Postnatale depressie bij vaders

Postnatale depressie bij vaders blinde vlek

Ruim één op de twaalf kersverse vaders worstelt met een postnatale depressie, maar dat wordt meestal niet herkend. Dit gaat ten koste van de interactie met hun kind. Ook botsen deze vaders én tegen...
Bieke Bollen

Prematuur kind geeft veel spanning en onzekerheid

“Ouders van een prematuur kind kampen vaak met tal van verlieservaringen. Het knuffelen, genieten en vertroetelen staan allemaal zwaar onder druk. Behalve deze verliesgevoelens, raken de kersverse moeders ook vaak nog eens het vertrouwen...
Moederhand en babyvoetje

Ouders van prematuur kind worstelen met tal van verlieservaringen

Het hebben van een premature baby zorgt voor veel spanning, onzekerheid, ambivalente gevoelens en stress bij de ouders. “Naast de zorg voor de baby’s moet het ouderschap veel nadrukkelijker aandacht krijgen”, benadrukt drs. Bieke...
man bekijkt oude foto van kind

Vroeggeboorte heeft altijd impact op kind én ouders!

Een te vroeg geboren baby heeft in het eerste levensjaar veel kansen en mogelijkheden om te herstellen van de ongelukkige start. “Daarom vind ik het jammer dat deze gezinnen niet nadrukkelijker gevolgd worden”, vertelt...

Kleuters gebaat bij co-ouderschap na scheiding

Wonen drie tot vijf jarigen na een scheiding afwisselend bij hun verschillende ouders, dan ervaren zij minder gedragsproblemen dan kinderen die voornamelijk bij één van de ouders wonen. Ook vertonen zij minder symptomen van...