Ouderschap

VROEG-webinar over ondersteuning na een miskraam

In zeker een kwart van de gezinnen speelt het verlies van een kind tijdens de zwangerschap. Hetzelfde geldt voor abortus. Dergelijk verlies kan enorme impact hebben op alle gezinsleden, nu en straks. Het VROEG-webinar...

Lezen gedachten en gevoelens baby verbetert hechting

Al langer is bekend dat sensitiviteit van de ouder een belangrijke voorspeller is voor veilige hechting. Nu blijkt dat ook de mate waarin ouders in staat zijn om de gedachten en gevoelens van hun...
Hechting ouder-kind

Hechting ouder-kind in nieuw perspectief

'Hechting ouder-kind in nieuw perspectief’ is de titel van de tweede editie van de VROEG-lezing op 28 maart 2018. Deze wordt verzorgd Paulien Kuipers, met aansluitend een netwerkdiner. Veel jonge kinderen groeien op vanuit een...
pasgeboren baby kijkt met grote ogen de wereld in

Babycongres 2018: van wetenschap naar praktijk

De vierde editie van het jaarlijkse  Congres Vroegsignalering bij baby’s vindt plaats op 28 november 2018 in Eindhoven. Het babycongres staat dit jaar voor een groot deel in het teken van het vertalen van...

Ondersteuningsprogramma voor zeer kwetsbare gezinnen

VoorZorg is een preventief verpleegkundig huisbezoekenprogramma, lopend van vroeg in de zwangerschap totdat het kind 2 jaar wordt. Het NCJ gaat het programma nu verder ontwikkelen voor gezinnen die al te kampen hebben met...

Vaderschapsverlof belangrijker dan gedacht

De komst van een eerste baby verandert het leven van ouders vaak ingrijpender dan ze zich van tevoren realiseren. Een boekje van de vakgroep medische en klinische psychologie van Tilburg University helpt bij het...
vader en baby

Handreiking maakt professionals bewust van opvoedrol vaders

Sardes, onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector, ontwikkelde een handreiking vaderbetrokkenheid. Het praktische en informatieve document kan organisaties helpen om vaders meer te betrekken bij de zorg en opvoeding van jonge kinderen. Vooral mannelijke opvoeders...

Hechting vader en kind verdient aandacht vanaf conceptie

Tijdens de zwangerschap zijn veel vaders tegenwoordig erg betrokken bij de ontwikkeling van de baby. “Een goede ontwikkeling”, vindt prof.dr. Hedwig van Bakel. “Al in het leven van het ongeboren en jonge kind speelt...

Digitaal programma vergroot kansrijke start ouder-kindrelatie

Babywerk heeft ‘Een kindje krijgen’ gelanceerd, een programma voor een kansrijke start van de ouder-kindrelatie. Het digitale voorlichtingsprogramma is beschikbaar voor brede toepassing in alle domeinen waar professionals mensen met een kinderwens en aanstaande...
pasgeboren baby

Kabinet investeert 41 miljoen in eerste 1000 dagen kind

Ongeveer 14% van de kinderen in Nederland heeft een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Rijk, gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan nu...