Ouderschap

Aafke Scharloo

Kindermishandeling: Je gaat het pas zien als je het door hebt!

Het is moeilijk te geloven dat kleine kinderen en baby’s regelmatig slachtoffer zijn van seksueel misbruik, mishandeling en emotionele verwaarlozing. Eigenlijk kúnnen en wíllen we dit niet geloven. Toch gebeurt het veel vaker dan...

Vaderrol in opvoeding jonge kind vermindert kans op obesitas

Wanneer de vader een rol speelt bij het verzorgen en opvoeden, heeft een kind minder kans om overgewicht te krijgen. Dit geldt met name indien de vader geregeld met het kind gaat buitenspelen en in...

Carolien Gravesteijn: “Belang ouderwelzijn te weinig op het netvlies”

“Investeren in het welzijn van ouders komt de ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind ten goede”, aldus Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en Ouderbegeleiding bij Hogeschool Leiden. “We moeten veel meer investeren in wat ouders...

Moeder én kind varen wel bij VoorZorg-ondersteuning

VoorZorg ondersteunt kwetsbare jonge zwangeren effectief. De begeleiding via huisbezoeken vermindert het risico op kindermishandeling, stimuleert het ontwikkelen van een gezonde levensstijl en bevordert de hechting tussen moeder en kind. Het programma houdt in dat...

Veranderen opvoedstijl belangrijkste succesfactor bij bestrijden overgewicht jonge kind

Interventies tegen overgewicht kunnen het beste gericht worden op de opvoedstijl van ouders en de interactie tussen gezinsleden tijdens de avondmaaltijd. Te meer daar gedragsproblemen in de vroege kindertijd (1½ tot 3 jaar) een...

Peuterdochter krijgt meer vaderlijke aandacht dan peuterzoon

Een vader met jonge dochters is attenter en past zich makkelijker aan de behoeften van de meisjes aan dan een vader met jonge zonen. Met name de emotionele behoeften van jongetjes krijgen minder aandacht....

Sensitief vaderschap houdt gezin bij elkaar bij depressiviteit moeder

Depressiviteit van moeders kan negatieve gevolgen hebben voor de emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Een positieve vader-kindrelatie kan in een dergelijke situatie het gezinspatroon gezond houden. Het is voor het eerst dat de...

Aandacht voor ouders verbetert zorg aan hun kind

Zorgprofessionals hebben onvoldoende oog voor ouderschap. “Dat zie ik al jaren”, vertelt dr. Katie Lee Weille. “Men denkt vaak oudergericht te werken, maar dit blijkt dan met name over opvoederschap te gaan. Ouderschap reikt...

Stressvol moederschap verstoort hechtingsproces

Veelal ligt in de jeugdhulpverlening de focus op het kind. Ten onrechte vindt Eva Potharst. “Veel moeders ervaren zoveel stress dat zij niet goed voor hun jonge kinderen kunnen zorgen. Minstens zo belangrijk is...