Ouderschap

Mentaliseren bevordert veilige hechting en emotieregulatie

Mentaliseren, het op een juiste manier lezen van gedachten en gevoelens van een baby, draagt bij aan een veilige gehechtheid en het leren reguleren van emoties. Kleuters van wie beide ouders hier moeite mee...

Hulpmiddel voor ondersteunen ASS-ouders met kinderwens

Onlangs is een leidraad gepubliceerd voor aanstaande ouders met een autismespectrumstoornis en betrokkenen. De leidraad dient als onderwerpenlijst voor gesprekken over een kinderwens, ter voorbereiding op zwangerschap, bevalling en de eerste tijd met een baby....

Aanpak kindermishandeling vereist alerte rol van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen

Zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg moeten alert zijn op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. “Omdat ze bijna alle kinderen van Nederland zien, kunnen ze echt het verschil maken”,  zegt Henrique Sachse, jeugdarts en vertrouwensarts...

Hulp gezocht voor cultuurproject met zelfinterviews!

Hulpverleners rond het jonge kind krijgen steeds vaker te maken met gezinnen met een andere culturele achtergrond. Er zijn veel andere gewoontes en dit leidt al snel tot misverstanden of advisering die niet aansluit....
vader geeft dochtertje de fles

Betere gezondheid baby rond eerste verjaardag bij gelijkenis met vader

Vaders brengen meer tijd door met hun kinderen wanneer zij bij de geboorte op hen lijken. Gemiddeld zijn deze vaders 2,5 dag extra met hun kind in de weer dan vaders van een kind...

Versterk broze zelfvertrouwen van ouders – drie tips

Elke grote levensverandering is een potentiële bron van veel stress. Voor de transitie naar ouderschap geldt dit des te meer. Vader of moeder worden verandert ons leven immers volledig. Dit dient op het netvlies...

Tablet, tv en smartphone grote zorg voor ouders

Om het buiten spelen te bevorderen, beperkt bijna 70 procent van de ouders de tijd dat hun kinderen met een smartphone of tablet mogen spelen. Tegelijkertijd neemt de helft van de ouders zelf hun...
vader en moeder met huilende baby

Ontwikkeling gedrag jonge kind blijkt voorspelbaar

Correct inspelen op gedachten, wensen en emoties van kinderen versterkt hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Doen ouders dit in mindere mate, dan kan dit gedragsproblemen op kleuterleeftijd of een lagere sociale competentie tot gevolg hebben. Dat blijkt uit onderzoek door...
moeder speelt met baby op de grond

Vroege ouder-kindrelatie vormt blauwdruk voor het leven

De vroege ouder-kindrelatie is de basis van waaruit kinderen zich ontwikkelen. Zorgprofessionals kunnen die relatie positief beïnvloeden. Hoe? Daarover handelt de derde editie van de Vroeglezing door Phineke Tielenius Kruythoff op 7 november in...

Kennisinjectie rond onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap

Er ontbreekt nog veel kennis op het thema onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap. Met name de integrale aanpak en hoogrisicogroepen, onder wie vluchtelingen en vrouwen met psychische problemen, vereisen meer aandacht. Daarom starten...