Ouderschap

Oog voor ouders zorgintensief kind te vaak een witte vlek

“Als professionals zijn we geneigd om alles uit de kast te halen om zorgintensieve kinderen bij te staan”, vertelt Minke Verdonk, hulpverlener en ervaringsdeskundige. “Fantastisch natuurlijk, maar minsten zo belangrijk is het ondersteunen van...

Naast ouders staan maakt hulpverlening effectiever

Het begeleiden van ouders kan soms ontaarden in wederzijds wantrouwen. “Gevolg is dat je als hulpverlener het contact verliest.”, geeft José Koster aan. Om te voorkomen dat ouders de hakken in het zand zetten,...

Ondersteuningsprogramma voor zeer kwetsbare gezinnen

VoorZorg is een preventief verpleegkundig huisbezoekenprogramma, lopend van vroeg in de zwangerschap totdat het kind 2 jaar wordt. Het NCJ gaat het programma nu verder ontwikkelen voor gezinnen die al te kampen hebben met...

Onderzoek naar factoren die ouders wel en niet helpen in crisissituatie

Wat is het effect van de coronacrisis op gedrag van ouders? Naar die vraag is een internationaal onderzoek gestart dat wordt gecoördineerd vanuit Tilburg University. Hierin wordt gekeken naar de effecten van het gedwongen...

Overvloedig informatieaanbod vloek of zegen voor jonge ouders?

Is het krijgen van kinderen dankzij het enorme aanbod aan informatie aan jonge ouders makkelijker, ontspannender en veiliger is geworden? Of brengt alle extra informatie juist stress en schuldgevoelens met zich mee? In haar...

Hulp gezocht voor cultuurproject met zelfinterviews!

Hulpverleners rond het jonge kind krijgen steeds vaker te maken met gezinnen met een andere culturele achtergrond. Er zijn veel andere gewoontes en dit leidt al snel tot misverstanden of advisering die niet aansluit....

Omarm cultuurgebonden verworvenheden in ouder-kindzorg

De culturele diversiteit in Nederland neemt toe en hulpverleners rond het jonge kind krijgen hier steeds vaker mee te maken. Des te opmerkelijker is het dat hier in de ouder-kindzorg maar mondjesmaat aandacht voor...
Te vroeg geboren baby in couveuse

Op de been blijven bij onmacht, angst en paniek

Recensie ‘Ik houd je vast. De kracht van aanraking van je kind’ door Bob de Raadt “Ik houd je vast!” Dat is mooi! En wie houdt jou vast als je in een rollercoaster zit, waar...

Gratis magazine belicht ontwikkeling baby van vele kanten

‘Kind en Gezin’ is een gratis Vlaams magazine vol boeiende thema's die elke ouder van een baby van 3 tot 12 maanden interesseren. In het magazine komen zowel ouders als professionals aan het woord. ‘Kind...

Mentaliseren bevordert veilige hechting en emotieregulatie

Mentaliseren, het op een juiste manier lezen van gedachten en gevoelens van een baby, draagt bij aan een veilige gehechtheid en het leren reguleren van emoties. Kleuters van wie beide ouders hier moeite mee...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.