Opvoeding

Praktische tips over mediagebruik bij jonge kinderen

Gemiddeld worstelt driekwart van de ouders met de mediaopvoeding van hun jonge kind. Het onderwerp is nu extra relevant in verband met corona. Maar hoe zorg je dat de schermtijd leuk én veilig is?...

App over gezond opgroeien en opvoeden verbeterd

De GroeiGids app heeft een nieuwe frisse vormgeving en verbeterde navigatie gekregen. De vernieuwde menubalk onderin en het overzichtsscherm zorgen voor meer gebruiksgemak.  Ouders vinden in de app antwoord op al hun vragen over gezond...

Alle informatie over SPARK-methode op een rij

De SPARK-methode ondersteunt ouders en jeugdverpleegkundigen bij het voeren van gesprekken over de opgroeisituatie van het jonge kind. De methode biedt een gespreksstructuur die de unieke situatie per gezin in kaart brengt en de...

Niet-zindelijke kinderen toenemend probleem in kleuterklassen

Ruim driekwart van de leerkrachten (78%) geeft aan in hun werk belemmerd te worden door onzindelijke leerlingen. Bijna hetzelfde percentage vindt dat helpen bij afvegen niet tot hun taken hoort. Kinderen worden steeds later zindelijk....

De Oudertelefoon wil taboe op hulp vragen doorbreken

Dit jaar is Nederland verrijkt met de komst van de Oudertelefoon, een anonieme hulplijn. “We zijn er voor ouders die het thuis even te veel wordt”, vertelt directeur Rolien Sandelowsky. “We willen ouderschap bespreekbaarder...

Webinar Omgaan met ‘ingewikkelde’ ouders

Sommige psychische problemen bij ouders brengen met zich mee dat het contact van de professional met ouders van jonge kinderen onder druk komt te staan. Hoe kun je problemen herkennen, wat kan de samenwerking...
Opvoeden

Praktijkwijzer over kinderwens, zwanger, baby en peuter

Opvoedinformatie Nederland heeft voor professionals de Praktijkwijzer gelanceerd.  In de Praktijkwijzers lees je over de ontwikkelingen rondom de betrouwbare opvoedinformatie, het Landelijk Ouderpanel, de Jongerenadviseurs en meer! De Praktijkwijzers maken professionals wegwijs in betrouwbare opvoedinformatie...

Naast ouders staan maakt hulpverlening effectiever

Het begeleiden van ouders kan soms ontaarden in wederzijds wantrouwen. “Gevolg is dat je als hulpverlener het contact verliest.”, geeft José Koster aan. Om te voorkomen dat ouders de hakken in het zand zetten,...

Kinderen beter af met positieve voedselomgeving dan met strikte opvoedregels

Hóe kinderen worden gevoed is waarschijnlijk net zo belangrijk als wát ze krijgen aan voeding. Een positieve voedselomgeving telt zwaarder dan strikte opvoedregels rondom het eten en drinken. Zorg daarom voor een gezonde eetomgeving...

Ondersteuningsprogramma voor zeer kwetsbare gezinnen

VoorZorg is een preventief verpleegkundig huisbezoekenprogramma, lopend van vroeg in de zwangerschap totdat het kind 2 jaar wordt. Het NCJ gaat het programma nu verder ontwikkelen voor gezinnen die al te kampen hebben met...