Opvoeding

De Oudertelefoon wil taboe op hulp vragen doorbreken

Dit jaar is Nederland verrijkt met de komst van de Oudertelefoon, een anonieme hulplijn. “We zijn er voor ouders die het thuis even te veel wordt”, vertelt directeur Rolien Sandelowsky. “We willen ouderschap bespreekbaarder...

Webinar Omgaan met ‘ingewikkelde’ ouders

Sommige psychische problemen bij ouders brengen met zich mee dat het contact van de professional met ouders van jonge kinderen onder druk komt te staan. Hoe kun je problemen herkennen, wat kan de samenwerking...
Opvoeden

Praktijkwijzer over kinderwens, zwanger, baby en peuter

Opvoedinformatie Nederland heeft voor professionals de Praktijkwijzer gelanceerd.  In de Praktijkwijzers lees je over de ontwikkelingen rondom de betrouwbare opvoedinformatie, het Landelijk Ouderpanel, de Jongerenadviseurs en meer! De Praktijkwijzers maken professionals wegwijs in betrouwbare opvoedinformatie...

Naast ouders staan maakt hulpverlening effectiever

Het begeleiden van ouders kan soms ontaarden in wederzijds wantrouwen. “Gevolg is dat je als hulpverlener het contact verliest.”, geeft José Koster aan. Om te voorkomen dat ouders de hakken in het zand zetten,...

Kinderen beter af met positieve voedselomgeving dan met strikte opvoedregels

Hóe kinderen worden gevoed is waarschijnlijk net zo belangrijk als wát ze krijgen aan voeding. Een positieve voedselomgeving telt zwaarder dan strikte opvoedregels rondom het eten en drinken. Zorg daarom voor een gezonde eetomgeving...

Ondersteuningsprogramma voor zeer kwetsbare gezinnen

VoorZorg is een preventief verpleegkundig huisbezoekenprogramma, lopend van vroeg in de zwangerschap totdat het kind 2 jaar wordt. Het NCJ gaat het programma nu verder ontwikkelen voor gezinnen die al te kampen hebben met...
verbeteren zorg aan baby’s

VoorZorg-aanpak nu ook voor kinderen van twee tot zes jaar

Het programma VoorZorg bestaat uit intensieve, integrale verpleegkundige ondersteuning voor jonge kwetsbare vrouwen tijdens hun eerste zwangerschap en tijdens de eerste twee levensjaren van hun kind. Nu is er ook VoorZorg-Verder tot aan de...

Mediawijsheid in opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar

Tijdens de Media Ukkie Dagen (27 maart t/m 3 april 2020) wordt aandacht gevraagd voor het belang van mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Welke boekjes, films en spelletjes...

Hulp gezocht voor cultuurproject met zelfinterviews!

Hulpverleners rond het jonge kind krijgen steeds vaker te maken met gezinnen met een andere culturele achtergrond. Er zijn veel andere gewoontes en dit leidt al snel tot misverstanden of advisering die niet aansluit....

Nieuwe website over cerebrale parese en gedrag

Kinderen met cerebrale parese kunnen heftig reageren, zijn soms snel overprikkeld of reageren juist trager. Ouders zitten vaak met veel vragen hoe ze omgaan met het gedrag en de emoties van hun kind. De nieuwe...