Ontwikkeling

Meisje op tablet

Begrens mediagebruik kinderen

De digitale wereld is op veel gebieden inmiddels meer het domein van de jeugd dan van de ouders. En dat heeft een paar belangrijke gevolgen voor de ontwikkeling. Met name de snelle toename van...
meisje met eten

Eetstoornis door sondevoeding nog te weinig in beeld

Het afbouwen van sondevoeding bij jonge kinderen is een hele stap in de ontwikkeling van een jong kind. Helaas gaat dit belangrijke moment vaak gepaard met eetproblemen. “Vroegtijdige aandacht hiervoor kan veel narigheid voorkomen”,...
huilbaby

Evolutie verklaart veel over gedrag van kinderen

Het verschijnsel van huilbaby’s vindt zijn oorsprong in het feit dat baby’s in aparte kamertjes slapen, aldus ontwikkelingspsycholoog Annemie Ploege. Het babybrein reageert alsof er risico is en dus zet het kind het op een...
Meisje verkent bloemen op de tast

Blindheid bij jonge kind kan vele ontwikkelingsgebieden beïnvloeden

Blindheid bij jonge kinderen kan invloed hebben op alle ontwikkelingsgebieden, waaronder de motoriek, de taal, de sociale ontwikkeling, het spel en de zelfredzaamheid. De website van eduVIP geeft een praktisch overzicht van zowel de...

Vaders minder actief in mediaopvoeding dan moeders

Vaders zijn minder actief bezig met de mediaopvoeding van hun jonge kinderen dan moeders. Ook vinden vaders vaker dan moeders dat kinderen evenveel leren van ervaringen in het ‘echte’ leven, als van ervaringen die...
Autisme niet erfelijk

Lichaamsgerichte therapieën effectief bij jonge pleeg- en adoptiekinderen

Het inzetten van verschillende lichaamsgerichte methoden werkt goed bij jonge pleeg- en adoptiekinderen en hun ouders. De aanpak geeft zicht op de gehele gezinsdynamiek, de onderlinge relaties, pedagogische vaardigheden, hechting en kindfactoren. Dat vertelt Mirjam...
baby drinkt van borst

Vetsamenstelling moedermelk gunstiger voor hersenontwikkeling dan kunstmelk

Borstgevoede kinderen zijn in het voordeel als het gaat om de ontwikkeling en functie van de hersenen ten opzichte van kinderen die flesvoeding krijgen, dat is wetenschappelijk aangetoond. Nu blijkt dat de kwaliteit van...
peuter op rails

Vroege stress verandert hersenen en stofwisseling permanent

Stress tijdens de eerste duizend dagen uit het leven van een kind, bijvoorbeeld door verwaarlozing, mishandeling of ondervoeding, is een grote risicofactor voor onder meer obesitas en leer- en geheugenproblemen op latere leeftijd. Vroege...
baby

Eerste levensjaren van dove en slechthorende kinderen in de schijnwerpers

Een goed begin is het halve werk! Studie na studie toont aan dat vroege interventie bij kinderen met aangeboren gehoorverlies leidt tot betere ontwikkelingsperspectieven.  Het van der Lem symposium belicht de eerste levensjaren van...
huilend jongetje

Vroege aanpak psychosociale problemen essentieel

JGZ-professionals constateren bij een kwart van de kinderen op enig moment psychosociale problemen. Een preventieve én vroege aanpak is van belang om grote problemen op latere leeftijd te voorkomen, benadrukt Menno Reijneveld, hoogleraar Sociale...