Onderzoek

Congres Vroegsignalering en Vroeghulp 2020

Vroegsignalering en vroeghulp raken meer en meer ingeburgerd. Door in een pril stadium te interveniëren kunnen grotere problemen op latere leeftijd worden verminderd of voorkomen. Tijdens het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp passeren verschillende aspecten...

Ontbreken gunstige darmbacteriën mogelijk oorzaak voedselallergie

Eén op de 12,5 Amerikaanse kinderen heeft een vorm van voedselallergie. Een verstoring of slechte ontwikkeling van het darmmicrobioom is meestal de oorzaak. Sommige soorten gunstige bacteriën ontbreken, waarschijnlijk als gevolg van de westerse...

Sociale robot nog geen betrouwbaar leermaatje voor jonge kind

Sociale robots worden steeds vaker in het onderwijs ingezet ter ondersteuning of zelfs vervanging van de leerkracht. Het is dan van belang om rekening te houden met individuele verschillen tussen kinderen. Daarnaast lijkt de...

Filteren rumoer kost hersenen jonge kinderen moeite

Jonge kinderen hebben vaak moeite met het volgen van een gesprek in een rumoerige omgeving. Dat komt omdat bepaalde hersenverbindingen nog niet volgroeid zijn. Dit betekent onder meer dat kinderen baat hebben bij een stille...
Zwangere vrouw met handen op de buik

Meerdere bevallingen vergroot risico op hart- en vaatziekten

Zwangerschapskilo’s zijn niet onschuldig. Vrouwen met meer dan twee kinderen hebben vaker overgewicht dan vrouwen die twee of minder kinderen hebben gekregen. Bovendien blijkt dat vrouwen met hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap al op...
postnatale depressie

Veilige hechting baby behoeft geen honderd procent aandacht

Ouders hebben slechts 50 procent van de tijd nodig om een ​​positieve invloed op een baby te hebben. Er is bovendien meer dan één manier om daar te komen, vooral voor families met een lage...

Nieuwe test meet snel motorische vaardigheid tijdens de gymles

Er is een nieuwe, betrouwbare en praktisch toepasbare motoriektest om veel meer grip te krijgen op de motorische ontwikkeling van kinderen.  De test is bovendien gemakkelijk in te passen binnen de context van de...

Moeite met horen gevolg van combinatie van ontwikkelingsproblemen

Sommige kinderen hebben, ondanks het goed functioneren van het perifere gehoororgaan, moeite met het horen en verstaan van spraak. Het lijkt erop dat deze problemen een gevolg zijn van een combinatie van taalproblemen, cognitieve...
Oudere broer of zus vergroot kans op griep bij baby

Onderzoeksteam zoekt jongere broertjes en zusjes van ASS-kind

TIARA onderzoek, een samenwerking tussen Universiteit Gent en KU Leuven, zoekt jongere broertjes en zusjes van kinderen met ASS om met hun ouder(s) deel te nemen aan een studie om te achterhalen waarom sommige...
bevalling

Natuurlijk bevallen na eerdere keizersnede vermindert risico

Na een eerdere bevalling met een keizersnede kan een vrouw bij een volgende bevalling kiezen voor opnieuw een (geplande) keizersnede of een vaginale bevalling. Vrouwen die dan natuurlijk bevallen, hebben de minste risico's. De...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.