Onderzoek

pinda's e.d.

Adrenalinepen bij twijfel direct toepassen

Bij een heftige allergische reactie kan een injectie met adrenaline ziekenhuisopname voorkomen en soms zelfs het verschil maken tussen leven en dood. Veel ouders en verzorgers zijn echter te laat met het toedienen hiervan....
baby drinkt van borst

Vetsamenstelling moedermelk gunstiger voor hersenontwikkeling dan kunstmelk

Borstgevoede kinderen zijn in het voordeel als het gaat om de ontwikkeling en functie van de hersenen ten opzichte van kinderen die flesvoeding krijgen, dat is wetenschappelijk aangetoond. Nu blijkt dat de kwaliteit van...

Depressiviteit moeder vermindert empathisch vermogen bij kind

Nogal wat jonge kinderen hebben te maken met een chronische depressieve moeder. Zijn zij hier langere tijd aan blootgesteld, dan vermindert hun vermogen om zich in te leven in de gevoelens of de gedachtegang...
vader en moeder met huilende baby

Ontwikkeling gedrag jonge kind blijkt voorspelbaar

Correct inspelen op gedachten, wensen en emoties van kinderen versterkt hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Doen ouders dit in mindere mate, dan kan dit gedragsproblemen op kleuterleeftijd of een lagere sociale competentie tot gevolg hebben. Dat blijkt uit onderzoek door...

Sensitief vaderschap houdt gezin bij elkaar bij depressiviteit moeder

Depressiviteit van moeders kan negatieve gevolgen hebben voor de emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Een positieve vader-kindrelatie kan in een dergelijke situatie het gezinspatroon gezond houden. Het is voor het eerst dat de...
Huilende baby

Huilende baby activeert alleen vrouwenbrein

‘Mamagedrag’ is ingebouwd. Een huilende baby maakt bij moeders over de hele wereld dezelfde reactie los. Het mannenbrein slaat niet direct aan op een huilende baby. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek waar eoswetenschap.eu over bericht. De...

Risico op zwangerschapsdiabetes en -vergiftiging nu in vroeg stadium te voorspellen

Een computermodel dat het risico op zwangerschapsdiabetes en -vergiftiging al vroeg in de zwangerschap kan voorspellen, blijkt succesvol. Op basis van een betrouwbare risico-inschatting kunnen verloskundigen en gynaecologen gericht advies geven om ongewenste complicaties...

Mannen zien rol voor zichzelf in prenatale gezondheidsbevordering

Belemmeringen voor hun betrokkenheid in de zwangerschap zien mannen vooral in tijdgebrek, financiële belasting en hun onduidelijke rol, bijvoorbeeld bij zwangerschapscursussen. Toch vinden ze die betrokkenheid belangrijk en denken dan vooral aan tastbare en...

Verbeterpunten voor verloskundige zorg tijdens bevalling

Een minder goede ervaring met de verloskundige zorg tijdens de bevalling kan niet alleen effect hebben op de vroege interactie tussen moeder en kind, maar ook significant van invloed zijn op het emotioneel welzijn...

Peuterdochter krijgt meer vaderlijke aandacht dan peuterzoon

Een vader met jonge dochters is attenter en past zich makkelijker aan de behoeften van de meisjes aan dan een vader met jonge zonen. Met name de emotionele behoeften van jongetjes krijgen minder aandacht....
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.