Onderzoek

Vernieuwde aanpak keizersnede halveert opnameduur

Ruim een jaar na de introductie van een vernieuwde aanpak rond een geplande keizersnede, is de opnameduur op de afdeling Verloskunde van het Catharina Ziekenhuis bijna gehalveerd. Vrouwen kunnen de dag na de keizersnede...

Maagzuurremmers doen baby vaak meer kwaad dan goed

Steeds vaker krijgen baby’s die veel melk teruggeven en overmatig huilen maagzuurremmers voorgeschreven. Ze zouden lijden aan reflux. Nieuw onderzoekt toont echter aan dat deze kinderen op latere leeftijd meer astma, hooikoorts en eczeem...

Aandoening aan baarmoeder verhoogt risico op problemen tijdens zwangerschap

Adenomyose is een aandoening waarbij weefsel in de wand van de baarmoeder aanwezig is dat lijkt op baarmoederslijmvlies. Dit kan pijn en hevig bloedverlies veroorzaken tijdens de menstruatie.  Vrouwen met adenomyose lopen een verhoogd...

Blootstelling aan kinkhoest verbetert effect boostervaccin

Oudere kinderen zijn vaker blootgesteld aan de kinkhoestbacterie dan jongere kinderen. Daardoor hebben ze meer antistoffen tegen de ziekteverwekker. Maar ze tonen ook een sterkere afweerreactie na een boostervaccin tegen kinkhoest. Blootstelling is daarmee...

Bijziendheid afremmen met oogdruppels verdient meer aandacht

Steeds meer kinderen in Nederland raken bijziend, waarschijnlijk door veel kijken op schermpjes en lezen maar ook door te weinig buitenspelen. Atropine, toegediend als oogdruppel, remt de lengtegroei van het oog. Hierdoor verkleint het...

Algoritme stelt allergie vast bij kinderen

Een nieuw algoritme kan met behulp van kunstmatige intelligentie allergieën als astma, eczeem of hooikoorts bij kinderen vaststellen. Dit gebeurt op basis van DNA uit neuscellen. Door naar slechts drie plekken in het DNA...

Toolkit ondersteunt signaleren psychosociale problemen bij vluchtelingenkinderen

Vluchtelingenkinderen hebben vaker psychosociale problemen dan hun in Nederland geboren leeftijdgenoten. Toch ontvangen zij minder vaak hulp voor deze problemen. Een nieuwe toolkit ondersteunt het signaleren van psychosociale problemen bij deze kinderen. De toolkit...

Nieuwe website ontsluit schat aan informatie over Cerebrale Parese

Cerebrale Parese is er in soorten en maten: er is enorm veel variatie in de gevolgen van de aandoening. Binnen het PERRIN-onderzoeksprogramma is de ontwikkeling van vaardigheden op allerlei gebieden onderzocht. Dit heeft een...

Vroeggeboorte verdient levenslang aandacht

Op 19-jarige leeftijd kampt de helft van alle te vroeg geboren kinderen met een verhoogde bloeddruk. Op latere leeftijd is schade aan nieren en longen te verwachten evenals  diabetes. Alle reden dus om deze...

Start onderzoek naar verbeteren welzijn van nieuwe ouders

Welke factoren spelen een rol bij het welzijn van mensen die voor het eerst ouder worden? Naar antwoorden op deze vraag is de Open Universiteit een onderzoek gestart. De onderzoekers richten zich zowel op...
Translate »