Onderzoek

Gewichtsverlies kan nadelige neveneffecten van obesitas teniet doen

Kinderen met obesitas ontwikkelen vaker obstructief slaapapneu en hart- en vaatziekten. Beide aandoeningen tasten de binnenbekleding van bloedvaten aan, het zogenaamde endotheel. Na gewichtsverlies kan bij kinderen de verstoorde werking herstellen, waardoor aderverkalking en...

Zwangerschapszorg in asielcentra verdient meer prioriteit

De zwangerschapsuitkomsten van asielzoekers zijn vaak veel ongunstiger dan die van andere vrouwen in Nederland. Gedurende hun zwangerschap spelen regelmatig factoren die de kans op nadelige uitkomsten kunnen vergroten. Specifieke indicatoren voor nieuwkomers in...

Spelinterventie heeft positief effect op symptomen autisme

Op spel gebaseerde interventies hebben een positief effect op de symptomen van autisme. Ze verbeteren het dagelijks functioneren. Ook de afstemming van ouders met hun kind is erbij gebaat. Theraplay is een behandelmethode die...

Schoonheidsproducten beïnvloeden vroeggeboorte en laag geboortegewicht

Persoonlijke verzorgingsproducten en cosmetica bestaan uit verschillende ingrediënten. Een aantal hiervan kan een reeks hormoonontregelende chemicaliën bevatten, zoals ftalaten, parabenen, fenolen en giftige metalen. Deze chemicaliën beïnvloeden de synthese, regulatie, transport en ontvangst van...

Dossier bundelt kennis over voor- en vroegschoolse educatie

Kinderen tussen 2,5 en 6 jaar lopen een risico op een onderwijsachterstand. Door vroeg- en voorschoolse educatie kunnen ze beter van start aan het begin van de basisschool. Het NJi zet in een kennisdossier...

Robotje versterkt effect van autismebehandeling

Pivotal Response Treatment (PRT) richt zich op het behandelen van autisme. Het accent ligt op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden. Het inzetten van een robotje versterkt het effect van de interventie. Dat blijkt uit...

Grotere hersennetwerken betrokken bij autisme

Adolescenten en volwassenen met autisme hebben in hun hersenen minder witte stofbanen. Dit blijkt niet het geval bij jonge kinderen. De afwijkingen lijken niet de oorzaak maar het gevolg van autisme. Wetenschappers van de universiteit...

Meer professionele aandacht nodig voor matig te vroeg geborenen

Matig prematuur geboren kinderen verdienen meer aandacht. Bij veel van deze kinderen (71,7%) komt namelijk mild hersenletsel voor. Daarnaast heeft bijna één op de drie een afwijkende ontwikkelingsscore op de leeftijd van 24 maanden. ...

Home-video’s helpen kinderfysiotherapeut bij beoordelen grof motorische ontwikkeling

Een nieuwe methode maakt het kinderfysiotherapeuten mogelijk om een kind op afstand te beoordelen. Dit doen zij dan via video’s die de ouders maken. De methode is ontwikkeld door Marike Boonzaaijer in het kader...

Het voorspellende brein bij mensen met autisme

Recensie ‘Autisme & het voorspellende brein’ door Sylvia v/d Salm Dit is het derde boek van Peter Vermeulen over de werking van het autistisch brein. In dit boek koppelt hij nieuwe inzichten uit de breinwetenschap...