zaterdag, november 25, 2017

Onderwijs

Spinnen

Angst voor spinnen zit in onze genen

Heel wat mensen in de westerse wereld hebben er last van: een spinnenfobie. Is die angst nu aangeboren of aangeleerd? Eindelijk is her duidelijkheid over: kinderen van zes maanden oud vertonen al een stressreactie...
Voorschoolse educstie

Voorschoolse educatie verbetert taal en rekenen

Kinderen met twee jaar voorschoolse educatie (vve) scoren beter op taal en rekenen in groep 1 en 2 van de basisschool. Ook kunnen zij zich beter aanpassen op school en maken minder gebruik van...
zuster Mariëlla (

Vijftig jaar onderwijs aan leerlingen met een communicatief meervoudige beperking

Vijftig jaar geleden startte het onderwijs aan dove leerlingen met een verstandelijke beperking. In 50 jaar onderwijs is er veel veranderd. Tegenwoordig staat beleven, ervaren en het doen centraal. De school Kentalis Mariëlla in Sint-Michielsgestel...
Autisme niet erfelijk

Brunssum biedt jonge kinderen extra zorg en ondersteuning

Regelmatig dreigen kinderen van 2 tot 5 jaar vast te lopen in hun ontwikkeling. In Brunssum krijgen zij binnen de brede school Bronsheim extra zorg en ondersteuning. Dit gebeurt in parallelgroep ‘de Rupsjes’. Doel...
Vroegsignalering kindermishandeling in kinderopvang

Open gesprek bevordert taalontwikkeling van anderstalige kleuters

Anderstalige kleuters leren het best Nederlands in gesprekken waaraan ze actief mogen deelnemen. Dit geldt met name wanneer zij open vragen mogen beantwoorden en veel ruimte krijgen voor eigen inbreng. Het afluisteren van gesprekken tussen...

Vroeginterventie in opvang en onderwijs rendeert

Elke euro die geïnvesteerd wordt in vroegsignalering en vroege interventie in de kinderopvang en het onderwijs levert potentieel € 3,70 maatschappelijk rendement op. Dit komt met name door een afname van het aantal tweedelijns...

Meer kinderen met rug- en nekklachten door zittende leefstijl

Veel leerlingen op de basisschool hangen onderuit op hun stoel of zitten achter een te hoge of juist te lage tafel. Daardoor groeit het aantal kinderen met rug- en nekklachten. Houdingexperts slaan alarm.  Chirurgen en...

Doorstroming kinderen met downsyndroom naar onderwijs stokt

Veel ouders streven voor hun kind met downsyndroom een volwaardige plaats in de samenleving na, waarin hun kind écht meedoet. Integratie binnen de reguliere opvang is een eerste aanzet hiertoe. Van hieruit lijkt de...

Bundeling opvang, basisonderwijs en jeugdhulp nog in kinderschoenen

Acht ‘PACT-proeftuinen’ werkten de afgelopen twee jaar aan een inclusieve speel-leeromgeving voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Door de krachtenbundeling van kinderopvang, basisonderwijs en jeugdhulp is de interprofessionele samenwerking opvallend toegenomen. De mate...

Digitale prentenboeken vaak effectiever dan voorlezen

Voor een aanzienlijk deel van de kinderen zijn digitale prentenboeken zijn effectiever dan gewoon voorlezen. De leesvaardigheid van kleuters gaat met sprongen vooruit als ze deze leermiddelen krijgen aangeboden. Dit geldt met name voor...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.