Onderwijs

Kleutertoets maakt plaats voor observaties

Kleuters ontwikkelen zich niet lineair maar in sprongen. Een toets is bij hen dan ook een meetmoment met een zeer beperkte houdbaarheidsdatum. Daarom mogen scholen per 1 augustus 2022 geen kleutertoetsen meer gebruiken. Scholen...

Gratis cursus om kinderen in klas te ondersteunen

Na een lange periode thuisonderwijs gaan veel kinderen inmiddels weer naar school. Daarom biedt Augeo tijdelijk een gratis online cursus aan: Steun bieden in de klas. Deze cursus helpt leerkrachten en andere zorgprofessionals hoe...

Taalontwikkeling van kinderen van laagopgeleide ouders gebaat bij gerichte aanpak

Het aangaan van partnerschappen met laagopgeleide ouders heeft een positief effect op de taalontwikkeling van hun kinderen. Het programma Thuis in Taal vervult hierbij een waardevolle functie. Het volgen van de stappen verrijkt de taalomgeving...

Niet-zindelijke kinderen toenemend probleem in kleuterklassen

Ruim driekwart van de leerkrachten (78%) geeft aan in hun werk belemmerd te worden door onzindelijke leerlingen. Bijna hetzelfde percentage vindt dat helpen bij afvegen niet tot hun taken hoort. Kinderen worden steeds later zindelijk....

Actieve rol voor onderwijs bij aanpak huiselijk geweld in West Veluwe Vallei

West Veluwe Vallei heeft als eerste regio in Nederland de methode Handle With Care regionaal ingevoerd. Dit betekent dat kinderen die thuis te maken krijgen met huiselijk geweld, binnen 24 uur op een laagdrempelige...

Lespakket maakt mishandeling voor jonge kinderen bespreekbaar

Kindermishandeling blijft nog veel te vaak onder de radar. Daarom heeft Stichting Groei Veilig de tool ‘Schildje’ ontwikkeld, een uniek en vernieuwend lespakket voor kinderen tussen de 3 en 6 jaar. Het  hulpmiddel maakt...

Meer uren voor voorkomen of verminderen onderwijsachterstand bij jonge kinderen

Voor- en vroegschoolse educatie kan een onderwijsachterstand bij jonge kinderen voorkomen of verminderen. Goed nieuws in dit verband is dat vanaf 1 augustus het urenaanbod aan peuters van 2,5 tot 4 jaar met een...

Pabo Jonge Kind Specialist nieuwe richting van Fontys

Fontys start met de nieuwe specialisatie ‘Pabo Jonge Kind Specialist'. De specialisatie richt zich vooral op de ontwikkeling en begeleiding van kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 7 jaar. Studenten aan...
Spraakcomputer

Ondersteunende hulpmiddelen geven stem aan niet-sprekende peuter en kleuter

Kinderen met en zonder beperking samen in een klas is een mooi streven van passend onderwijs. Maar hoe doe je dit als een peuter of kleuter niet of nauwelijks kan spreken? “Hiervoor is een...

Werken vanuit Infant Mental Health eyeopener voor kinderopvang

IMH - Infant Mental Health - staat vrij vertaald voor de psychische gezondheid van jonge kinderen en zorgt voor een solide basis. Juist daarom is aandacht hiervoor in de kinderopvang van wezenlijk belang, stelt orthopedagoog...