donderdag, februari 22, 2018

Onderwijs

Kinderwens motiveert tot leefstijlverandering

Kinderwens motiveert vrouwen met overgewicht tot leefstijlverandering

Het onder begeleiding verbeteren van de leefstijl van vrouwen met overgewicht en een kinderwens rendeert. Naast positieve gevolgen voor hart en vaten voelen de vrouwen zich beter en worden ze vaker op de natuurlijke...
taalarmoede en laaggeletterdheid

Nieuwe taalaanpak stimuleert samenwerking met laaggeletterde ouders

Scholen herkennen taalarmoede in gezinnen en laaggeletterdheid bij ouders nog onvoldoende. Een nieuwe aanpak helpt leerkrachten samen te werken met laaggeletterde ouders om de taalomgeving thuis te verrijken. De ervaringen zijn positief. De aanpak is...
Robot leert kleuter vaardigheden 21e eeuw

Robot leert kleuter vaardigheden 21e eeuw

Op enkele tientallen scholen zijn leerlingen sinds kort in de weer met het programmeren van een heuse robot. Interactive Robotics in Delft wil kinderen niet alleen de technische mogelijkheden tonen, maar ook te hoge...
huiswerk in onderbouw onnodig

Huiswerk in onderbouw gaat boven capaciteit jonge kind

Op een kwart van de basisscholen krijgen kinderen al in groep 3 of 4 huiswerk mee. Deskundigen noemen het onzin. Huiswerk gaat volgens hen boven de capaciteit van jonge kinderen en is helemaal niet...
Hoge suikerwaarde tijdens zwangerschap

Hoge suikerwaarde tijdens zwangerschap vergroot kans op baby met hartafwijking

Een hoge suikerwaarde vroeg in de zwangerschap vergroot het risico op het krijgen van een baby met een aangeboren hartafwijking. Dit geldt zowel voor vrouwen die geen diabetes hebben als voor vrouwen die wel...
verbeteren zorg aan baby’s

Aangrijpingspunten voor verbeteren zorg aan baby’s

De nieuwe editie van Vakblad Vroeg is uit. Thema is dit keer de zorg aan baby’s. Diverse auteurs dragen via verschillende invalshoeken suggesties aan om ouders en pasgeborenen adequate hulp te verlenen. Naast de...
VVE

Eén school voor álle peuters kan vroege segregatie tegengaan

Peuters die risico lopen op een leerachterstand gaan naar de peuteropvang met een voorschool, de andere peuters naar de kinderopvang. Dat werkt segregatie in de hand, zeggen de wethouders van de vier grote steden...
peuterspeelzaal

Winst voorschoolse educatie beklijft niet

De educatieve kwaliteit van vroegschoolse educatie in de kleutergroepen is niet hoger en soms zelfs lager dan die van voorschoolse educatie. Kinderen die risico lopen op een onderwijsachterstand krijgen geen extra begeleiding. Dat blijkt uit het...
TOS

Handvatten voor onderwijs aan leerlingen met taalontwikkelingsstoornis

Goed inspelen op de vaardigheden en moeilijkheden van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is van groot belang. De website ‘TOS in Beeld’ voorziet leraren van alle onderwijstypen van handvatten voor het werken met deze leerlingen. Kinderen...
Brussen en autisme

Standaard voor professioneel handelen jonge-kindspecialist

Wat is een ‘jonge-kindspecialist’? En wat kan hij of zij bijdragen aan de ontwikkeling van het jonge kind? Op deze en andere vragen geeft de Beroepsstandaard voor de jonge-kindspecialist nu antwoord. Er komt, ook...