Onderwijs

Spraakcomputer

Ondersteunende hulpmiddelen geven stem aan niet-sprekende peuter en kleuter

Kinderen met en zonder beperking samen in een klas is een mooi streven van passend onderwijs. Maar hoe doe je dit als een peuter of kleuter niet of nauwelijks kan spreken? “Hiervoor is een...

Werken vanuit Infant Mental Health eyeopener voor kinderopvang

IMH - Infant Mental Health - staat vrij vertaald voor de psychische gezondheid van jonge kinderen en zorgt voor een solide basis. Juist daarom is aandacht hiervoor in de kinderopvang van wezenlijk belang, stelt orthopedagoog...

Game leert letters leren

Vloeiend leren lezen begint bij een goede letterkennis. In samenwerking met wetenschappers is de serious game Kosmos Klikker ontwikkeld, waarmee kinderen alle letter-klankkoppelingen uit onze taal spelenderwijs onder de knie krijgen. Volgens de ontwikkelaars...

Concrete feedback stimuleert motivatie en zelfvertrouwen jonge kind

Complimenten zijn een vorm van feedback. De feedback die leerkrachten of leidsters geven, kan het zelfvertrouwen, de motivatie en het gedrag van kinderen positief beïnvloeden, maar ook negatief. Geef jonge kinderen vooral concrete feedback. Jonge...

Tips voor videoconferences met slechthorende leerlingen

Voor slechthorende leerlingen kan het lastig zijn om thuis lessen te volgen via videobellen. Toch gebeurt dit als gevolg van de Coronacrisis steeds meer. Voor Auris reden om een aantal handige tips voor deze...

Voorspellende waarde van toets op jonge leeftijd gering

Toetsen die worden gemaakt op jonge leeftijd zeggen weinig over de latere ontwikkeling van een kind. Zo omcirkelen kleuters vaak het leukste plaatje. Toch worden toetsresultaten nu wel gebruikt om toekomstige taal- of rekenproblemen...

Kwaliteitskaart voor soepele overgang van kinderopvang naar basisschool

Een doorgaande lijn is onmisbaar bij de overgang van kinderopvang naar basisschool. Een kwaliteitskaart brengt de stappen die daarbij van belang zijn in beeld. Dit gebeurt met oog voor kinderen die van huis uit minder...

Duidelijke visie op spelend leren van kleuters

‘Ik wil spelen’ beoogt bouwstenen te leveren voor het kleuteronderwijs in de Jenaplanschool of het -kindcentrum, waarbij er ruimte is en blijft voor het spelende kind. Het is een prachtig vormgegeven boek met een...

Podcastserie over wel en wee van meertalig opvoeden

Wat kun je verwachten als je kinderen meertalig opvoedt? Waar moet je op letten? Wat helpt hun taalontwikkeling wél, en wat juist niet? In de podcast Kletsheads voor ouders, leerkrachten en logopedisten staan dergelijke vragen...

Congres Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind op 14 mei 2020

Kinderopvang en onderwijs hebben een zorgplicht voor álle jonge kinderen, al dan niet met beperkingen of stoornissen. Wat betekent dit in praktijk van alledag voor de direct betrokkenen? Op dit punt bestaan nog veel...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.