Onderwijs

gehandicapte jongen op school

EKEP-keurmerk staat voor integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs

Vier scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en revalidatiecentra hebben recent het definitieve EKEP (Eén Kind Eén Plan) Keurmerk ontvangen. Het EKEP-keurmerk staat voor een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs....

Petitie breekt lans voor passend onderwijs aan meervoudig beperkte kinderen

Aan de Tweede Kamer is een petitie aangeboden waarin wordt gepleit voor meer aandacht voor passend onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperking. De mogelijkheden van het kind moeten daarbij het uitgangspunt zijn, niet...

Kinderen verleren goed bewegen

Basisschoolleerlingen presteren steeds minder tijdens de gymles. Ze kunnen minder goed touwzwaaien, mikken op een basket en gooien met een bal. Ook het aantal te dikke kinderen is toegenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de...

Maak passende kinderopvang echt passend!

“Er zit een onmiskenbare spagaat in ons werk. Liefst willen we ondernemende, initiatiefrijke, pedagogisch sensitieve medewerkers die het optimale doen voor kinderen. Anderzijds weten we dat er (te)veel redenen zijn waarom dat niet altijd...
ADHD

Gering effect ADHD-medicijnen op schoolprestaties

Medicatie voor kinderen met ADHD heeft positieve invloed op het gedrag maar niet of nauwelijks op schoolprestaties. Een training van ouders of leerkrachten heeft een positiever effect. Dat blijkt uit een nieuwe studie van...

Tips voor omgaan met slechthorende of dove kleuter in groep horende kinderen

Een kleuter met gehoorverlies verdient specifieke aandacht in de Kinderopvang. Zij ‘horen’ namelijk anders dan hun leeftijdgenootjes. Hoe kunnen ook zij zich helemaal thuis kunnen voelen in hun groep? Belangrijk om in de eerste plaats...
robot

Robot doorbreekt isolement langdurig zieke kinderen

Kinderen die langdurig ziek zijn, kunnen voortaan via een speciale robot in contact blijven met hun klasgenoten, familie en vriendjes. Zo hoeven ze geen les te missen en kunnen ze zelfs virtueel buitenspelen. Op...
VVE

Organisaties willen integrale peutervoorziening voor álle kinderen

Een goede start voor álle kinderen in Nederland. Dat is wat de PO-Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK willen. Samen hebben zij een plan bedacht om...
huiswerk in onderbouw onnodig

Engelse les op kleuterschool stimulans voor hele taalverwerving

Engels leren op jonge leeftijd raakt steeds meer ingeburgerd. Dit gaat niet ten koste van het Nederlands. Sterker nog: leerlingen die al vroeg Engelse woordjes en zinnetjes spreken, scoren zelfs hoger op Nederlandse taaltoetsen...
Kinderwens motiveert tot leefstijlverandering

Kinderwens motiveert vrouwen met overgewicht tot leefstijlverandering

Het onder begeleiding verbeteren van de leefstijl van vrouwen met overgewicht en een kinderwens rendeert. Naast positieve gevolgen voor hart en vaten voelen de vrouwen zich beter en worden ze vaker op de natuurlijke...