Onderwijs

Nieuwe lesmethode leert kleuter spelenderwijs over groente en fruit

De flexibele lesmethode 'Oeblie’ leert kinderen in groep 1 en 2 spelenderwijs over groente en fruit. De themamethode is geschreven op de vier ontwikkelingsgebieden ‘Taal’, ‘Rekenen’, ‘Maken, kijken en bewegen’ en ‘Jij en de...

Pictokaarten vergemakkelijken communicatie met Oekraïense kinderen

Er komen steeds meer gevluchte kinderen uit Oekraïne naar Nederland en België. Pictokaarten maken de communicatie met hen en hun ouders makkelijker. De kaarten mogen onbeperkt verspreid worden. Meer van dit soort nieuws over...

Hardnekkige mythes over meertaligheid staat taalontwikkeling in de weg

Het enthousiasme voor meertalig onderwijs en tweetalige kinderopvang beperkt zich vooral tot het Engels, Duits en Frans. Buiten die drie talen is er veel bezorgdheid over taalachterstanden en over talen mixen. Vooral een aantal...

Peuter-kleutergroep sluit aan op ontwikkeling, niet op leeftijd

In de peuter-kleutergroep op het IKC De Abacus in Huissen zitten kinderen tussen de 3,5 en 4,5 jaar samen in één groep. Leraar en pedagogische medewerker werken er samen. Aansluiten op de ontwikkeling in...

Voorkom onderpresteren en probleemgedrag bij ontwikkelingsvoorsprong

Vroege signalering van een ontwikkelingsvoorsprong verdient meer aandacht. Onderpresteren, probleemgedrag en een laag zelfbeeld kunnen hiermee worden voorkomen. Zet daarbij in op een combinatie van observaties door de leerkracht, raadpleging van ouders en toetsen,...

Via Virtual Reality lesgeven aan kleuters

Sinds kort kunnen studenten op de Academische Pabo oefenen met lesgeven zonder direct in het diepe te springen. Zij starten met lesgeven aan kleuters via Virtual Reality (VR). Studenten ervaren zo het reilen en...

Dossier bundelt kennis over voor- en vroegschoolse educatie

Kinderen tussen 2,5 en 6 jaar lopen een risico op een onderwijsachterstand. Door vroeg- en voorschoolse educatie kunnen ze beter van start aan het begin van de basisschool. Het NJi zet in een kennisdossier...

Herstelmuur stimuleert kleuters tot oplossingsgericht denken

Jonge kinderen stimuleren om in de klas bij onenigheid zelf tot een oplossing te komen. Dat is het idee achter de ‘herstelmuur’. Deze bestaat uit foto’s en teksten van conflictsituaties. Deze zijn door de...

Neem uitingen van relationele agressie onder kleuters serieus

“Als je mij die auto niet geeft, dan ga ik nooit meer met je spelen.” “Jij bent een kleine baby en jij mag alleen met die blokjes spelen.” “Als je niet meedoet met mij,...

Videoclips leren kleuters spelenderwijs gebarentaal

In het populaire programma Zin in Zappelin (AVROTROS) leren de jonge kijkers nu ook op speelse wijze gebarentaal. Dit doen ze door mee te dansen met de videoclips. Daarnaast worden de videoclips van presentatrice...
Translate »