Kinderopvang

Meer uren voor voorkomen of verminderen onderwijsachterstand bij jonge kinderen

Voor- en vroegschoolse educatie kan een onderwijsachterstand bij jonge kinderen voorkomen of verminderen. Goed nieuws in dit verband is dat vanaf 1 augustus het urenaanbod aan peuters van 2,5 tot 4 jaar met een...
spelende kinderen op een locatie voor kinderopvang

Coronaprotocol gewijzigd voor ouders en jonge kinderen

Ouders en kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, worden dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te blijven. Kinderen tot 4 jaar dienen samen met...
meisje, verdrietig, moeder, troosten

Onderschat impact coronacrisis op jonge kinderen niet

De coronaperikelen hebben op verschillende manieren impact op de allerjongsten. Kinderen hebben wekenlang binnen gezeten en een aantal kinderen zijn zelfs helemaal niet buiten geweest. Dat is voor kinderen niet goed. Voor vierjarigen is de...

Vroeg aanleren sociale vaardigheden beklijft levenslang

Gebrek aan sociale vaardigheden kan de ontwikkeling van een kind flink in de weg zitten. “Voor peuters en kleuters met een tekort aan deze bagage wordt het anders steeds moeilijker om mee te doen...

Pabo Jonge Kind Specialist nieuwe richting van Fontys

Fontys start met de nieuwe specialisatie ‘Pabo Jonge Kind Specialist'. De specialisatie richt zich vooral op de ontwikkeling en begeleiding van kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 7 jaar. Studenten aan...

Sluit kinderopvang en onderwijs beter op elkaar aan

Om alle kinderen een goede start te geven en hun kansen te vergroten, moeten kinderopvang en onderwijs beter op elkaar aansluiten. Dat staat in de publicatie 'Investeren in mensen' van het Platform Toekomst van...

Kansarm kind gebaat bij hoge kwaliteit kinderopvang

In de kinderopvang komen kinderen samen die een diversiteit aan sociaaleconomische of culturele achtergrond weerspiegelen en verschillende thuistalen meenemen. Wat betekent hoge kwaliteit in deze superdiverse context? En in welke mate is de kinderopvang...

Inzicht in ontwikkeling jonge brein helpt om probleemgedrag te duiden

In het brein van jonge kinderen is het een drukte van belang: er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van allerlei vaardigheden. “Probleemgedrag hoort er in deze fase in zekere zin ´gewoon´ bij”, vertelt...
spelende kinderen op een locatie voor kinderopvang

Beslisboom voor al dan niet thuislaten van verkouden kinderen

Kinderen tussen 0 en 6 jaar met een snotneus mogen onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang. In samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland heeft BOink hiervoor een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld. Medewerkers in de kinderopvang...
Spraakcomputer

Ondersteunende hulpmiddelen geven stem aan niet-sprekende peuter en kleuter

Kinderen met en zonder beperking samen in een klas is een mooi streven van passend onderwijs. Maar hoe doe je dit als een peuter of kleuter niet of nauwelijks kan spreken? “Hiervoor is een...