Kinderopvang

Kinderdagverblijf goede plek om groente- en fruitconsumptie op peil te brengen

Het merendeel van de kinderen eet onvoldoende groente en fruit. Het verhogen van de groente- en fruitconsumptie blijkt kinderdagverblijven goed mogelijk, mits dit blijvende aandacht krijgt. Voor een goede gezondheid op korte en lange termijn...

Meerwaarde kinderopvang nóg beter benutten

Een goede taalontwikkeling is gebaat bij een veilige en stimulerende thuisomgeving. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van executieve functies. “Voorschoolse educatie kan bijdragen aan het voorkomen van dreigende achterstanden”, geeft dr. Ora Oudgenoeg-Paz aan....