Kinderopvang

Kwaliteitsmonitor geeft kinderopvang grip op beoordelen pedagogische kwaliteit

Kinderopvang heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor moet die kinderopvang wel van goede kwaliteit zijn. Daarom is er nu de monitor Pedagogische praktijk in Beeld (PiB). Deze geeft kinderopvangorganisaties een...

Kwaliteit kinderopvang en buitenschoolse opvang scoort hoog

Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang worden gemiddeld met een 8,1 beoordeeld. Desondanks voelen twee op de vijf ouders (38%) zich schuldig over het uitbesteden van deze zorg. Dit blijkt uit Kids Care & Commerce, een grootschalig...

Gratis e-learning over taalontwikkeling in de kinderopvang

Regelmatig maken professionals die werken met jonge kinderen zich zorgen over de taalontwikkeling van een peuter of kleuter. Speciaal voor hen heeft NDSK een e-learning gemaakt. Deze is gratis te volgen. Doelgroep zijn professionals...

Toolkit ondersteunt kinderopvang bij introductie risicovol spelen

Het beschermen van kinderen binnen de kinderopvang verdient alle aandacht. In de praktijk blijken medewerkers tegen veel belemmeringen aan te lopen. Daarom heeft VeiligheidNL ‘de Risicoach’ ontwikkeld; een toolkit die pedagogisch medewerkers én beleidsmedewerkers...

Slechte motoriek veroorzaakt steeds meer letsel

Elke dag belanden 500 kinderen met letsel op de eerste hulp (SEH). Dat is 1 kind per 3 minuten. Van de ernstige letsels bij 0 – 11-jarigen is de oorzaak in 82% van de gevallen een val. Dit komt onder meer door slechte motorische...

Kinderopvang kan meer doen met taal en spel

Interacties gericht op de spel- en taaldenkontwikkeling verdienen in de kinderopvang meer aandacht. Als dat gebeurt, zijn pedagogisch medewerkers meestal enthousiast, zo blijkt uit het project ‘Kwaliteit van taal, spel en denken’. Het project...

Wegvallen VVE tijdens lockdown dupeert met name kinderen uit kansarme milieus

Het wegvallen van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) tijdens de coronacrisis betekent een achteruitgang van de cognitieve ontwikkeling. Dit geldt vooral bij kinderen uit kansarme milieus. Dat blijkt uit Brits onderzoek waarover kinderopvangtotaal.nl bericht. Net...

Alert4you resulteert in betere vroegsignalering in kinderopvang

In Alert4you vindt professionalisering van de zorg voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte plaats. Insteek is samenwerking van professionals op de werkvloer. De aanpak werkt. Pedagogische medewerkers zijn door deze werkwijze beter in staat om...

Tips om educatieve kwaliteit baby-opvang te vergroten

In de baby-opvang is de emotionele kwaliteit over de gehele linie hoog. Dit geldt niet voor de educatieve kwaliteit. Op dit punt laat de opvang van 0-2 jarigen nog ruimte voor verbetering zien. Een...

Kinderopvang wil meer doen voor kinderen met stoornis in taalontwikkeling

Kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling (TOS) hebben moeite met het gebruiken van taal. De kinderopvang is een belangrijke plek voor het signaleren en doorverwijzen van deze kinderen voor diagnostiek of passende behandeling....