Kinderopvang

Tips en tools voor ondersteuning aan vluchtelingenpeuters

De opvang van Oekraïense peuters brengt diverse uitdagingen met zich mee. Er zijn allerlei tips en tools voorhanden om kinderopvangorganisaties hierin te ondersteunen. Deze zijn ontstaan tijdens de toestroom van de Syrische vluchtelingen. Ontvang voortaan automatisch ons...

Speel in kindervang in op welbevinden van vluchtelingenkinderen

Emotionele veiligheid is de basis voor het welbevinden van een kind. Door de huidige onrust in de wereld en de komst van vluchtelingenkinderen vormt juist dit wezenlijke aspect in de kinderopvang een flinke uitdaging....

Stel je in kinderopvang vooral op als speelmaatje van kinderen

Kinderen vooral zelf laten spelen. Dát is de gangbare praktijk in de kinderopvang. Ten onrechte. Veel beter is het om mee te spelen en tijdens het spel in gesprek te gaan door het stellen...

Deel één verhaal voor één nieuwe collega in de kinderopvang

Nieuwe medewerkers interesseren voor kinderopvang. Met dat doel voor ogen is de actie 1voor1 gestart. Pedagogisch medewerkers delen 1 bijzonder moment uit hun werk. Daarmee inspireren ze 1 nieuw talent om voor kinderopvang te...

Inspiratie om meer te bewegen met jonge kinderen

Beweegspelletjes stimuleren de motorische ontwikkeling. Veel pedagogisch medewerkers, buurtsportcoaches, JGZ-professionals en kinderfysiotherapeuten gebruiken de spelletjes. Er is nu een vrij toegankelijke mini-learning motorische ontwikkeling gericht op professionals die werken met jonge kinderen. Daaraan gekoppeld...

Platform omarmt informele steun aan kwetsbare jonge kinderen

Vanaf 1 januari 2022 valt de interventie MeeleefGezin onder Impluz (onderdeel van Dimence Groep). MeeleefGezin zorgt voor een koppeling tussen een vrijwillig meeleefgezin en een ander gezin. Er wordt vrijwillig opvang geboden aan een...

Kinderopvang positief voor ontwikkeling kinderen

De kwaliteit van kinderopvang in Nederland is goed. Wat de pedagogische professionals als spilfiguren doen, heeft direct effect op de ontwikkeling van de kinderen. Ook de fysieke omgeving blijkt bij te dragen aan het...

Online tool stimuleert beweegbeleid binnen kinderopvang

Als kinderopvangorganisatie kun je het beweeggedrag en daarmee de ontwikkeling van kinderen bevorderen. Daarom is vanuit Kenniscentrum Sport & Bewegen de online tool ‘Beweegbeleid kinderopvang’ ontwikkeld. De tool helpt organisaties een duidelijke visie op...

Kwaliteitsmonitor geeft kinderopvang grip op beoordelen pedagogische kwaliteit

Kinderopvang heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor moet die kinderopvang wel van goede kwaliteit zijn. Daarom is er nu de monitor Pedagogische praktijk in Beeld (PiB). Deze geeft kinderopvangorganisaties een...

Kwaliteit kinderopvang en buitenschoolse opvang scoort hoog

Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang worden gemiddeld met een 8,1 beoordeeld. Desondanks voelen twee op de vijf ouders (38%) zich schuldig over het uitbesteden van deze zorg. Dit blijkt uit Kids Care & Commerce, een grootschalig...
Translate »