Kinderopvang

Kracht beweging en dans kans voor de kinderopvang

Jonge kinderen die veel bewegen, ontwikkelen zich beter. “Ze zijn sociaal, creatief, gezond en gelukkiger dan kinderen die weinig of niet bewegen”, vertelt Lenneke Gentle van Studio Swing. “Maar het belang reikt verder. Bewegen...

Vanaf drie jaar wennen op basisschool smaakt naar meer

Op steeds meer scholen in Dordrecht kunnen kinderen al vanaf drie jaar een dagdeel naar de basisschool. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Otto de Ontdekker’.  In een veilige, vertrouwde omgeving leren...

Inspelen op welbevinden en betrokkenheid beste garantie voor levenslang leren

Een hoog welbevinden heeft een grote invloed op de persoonsontwikkeling en betrokkenheid draagt hier positief aan bij. Welbevinden en betrokkenheid zijn dan ook essentiële indicatoren voor kwaliteitsvolle kinderopvang. Gericht hierop inspelen vormt de beste...

Gun jong kind de pijn van verdriet, verlies en rouw

Ieder jaar weer komen veel jonge kinderen in aanraking met verlies door overlijden, echtscheiding of verhuizing. Hun reacties zijn vaak heel anders dan je verwacht. Pedagogisch medewerkers moeten hiermee zien om te gaan. “Neem...

Meer doen met muziek in de kinderopvang 

Recensie: ‘Muziekkwartier - Ontwikkelingsgericht muziek maken in de kinderopvang’ door Saskia Beverloo'Muziekkwartier' van de hand van Félice van der Sande is een uitnodigende handleiding voor pedagogisch medewerkers om een dagelijks muziekmoment in de kinderopvang...

Hobbels slechten op weg naar zelfstandigheid

Recensie: ‘Het kind aan het stuur’ door Jolien GlasDit boek, geschreven door logopediste Angelique van Zon, heeft als ondertitel ‘Executieve functies; het ontwikkelen van zelfsturing’. Niet voor niets, want de auteur geeft hier uitleg...

Ga in kinderopvang alert om met haperende taalontwikkeling

Binnen de kinderopvang liggen er tal van kansen voor het signaleren van een taalachterstand, geeft drs. Marthe Wijs – van Lonkhuijzen aan. “Juist op peuterleeftijd komen de eerste kenmerken van een taalontwikkelingsstoornis aan het...
passende kinderopvang

Inspiratie voor verbeteren pedagogische kwaliteit kinderopvang

Eerdaags komt op initiatief van BKK een set inspiratiekaarten beschikbaar over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Doel is bijdragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de opvang: kwaliteit in 3D-perspectief!In de wet...

Veilige basis fundament voor verkennen en vertrouwen wereld

Het creëren van een veilige basis is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van autonoom gedrag bij jonge kinderen. Een stimulerend klimaat binnen de kinderopvang vormt hiervoor het fundament. Zo kan het kind de...

Seksualiteit heikel onderwerp in kinderopvang

Nog lang niet alle kinderopvangorganisaties hebben beleid voor het begeleiden van kinderen op seksueel gebied. Om die reden wordt de scholing ‘Een Gezonde Start’, gericht op pedagogisch medewerkers en gastouders, binnenkort uitgebreid.Kinderen die je...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.