Kinderopvang

Petrusschool

Opvang, onderwijs en jeugdzorg ineen loont

Opvang, onderwijs en jeugdzorg hebben vaak met dezelfde kinderen te maken. Maar in de praktijk mankeert het aan stroomlijning van het aanbod. Volgens Lieke Tijmensen is de complexe regelgeving daar debet aan. “Gelukkig hebben...
boos kijkende peuter

Bied lastige peuters en kleuters helpende hand

Lastig gedrag van jonge kinderen vormt een terugkerend punt van aandacht in de peuter- en kinderopvang. “Van belang is dit gedrag beter te begrijpen”, aldus coach Merel van der Woude van Stichting Kinderopvang Purmerend....

Maak passende kinderopvang echt passend!

“Er zit een onmiskenbare spagaat in ons werk. Liefst willen we ondernemende, initiatiefrijke, pedagogisch sensitieve medewerkers die het optimale doen voor kinderen. Anderzijds weten we dat er (te)veel redenen zijn waarom dat niet altijd...
twee kinderen

Nieuwe regels peuterscholen barrière voor kansarme ouders

De bureaucratie rondom peuterscholen is zó groot, dat kansarme ouders erdoor lijken af te haken. Mogelijk vallen hierdoor juist de meest kwetsbare kinderen buiten de boot. Dat meldt het AD.Twee jaar geleden werden de...
Twee spelende jongetjes

Week van het Jonge Kind 2018

Dit jaar vindt de Week van het Jonge Kind plaats van 16-20 april. Bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke eerste jaren van het kind. Dit gebeurt onder meer...

Tips voor omgaan met slechthorende of dove kleuter in groep horende kinderen

Een kleuter met gehoorverlies verdient specifieke aandacht in de Kinderopvang. Zij ‘horen’ namelijk anders dan hun leeftijdgenootjes. Hoe kunnen ook zij zich helemaal thuis kunnen voelen in hun groep? Belangrijk om in de eerste plaats...
twee kinderen

Kinderopvang spil in signaleren misbruik en mishandeling

Veel jonge kinderen hebben te maken met misbruik en mishandeling. Tijdig melden is van groot belang. “Juist hierin vervult de kinderopvang een belangrijke signaleringsrol”, benadrukt Jolanda van Manen. “Er zijn immers maar weinig andere...
2 leerlingen op de gang van een basisschool

Kind met ontwikkelingsprobleem in de knel bij overstap naar basisschool

“Voor jonge kinderen die kampen met psychische of psychosociale problemen is een soepele overgang van kinderopvang naar basisschool van groot belang”, benadrukken Karin Hoogeveen en Heleen Versteegen, beiden senior-adviseur en onderzoeker bij Sardes. Dat...
jongen en meisje met bal

Bescherm kinderen van 0 tot 4 jaar beter tegen zon

Jonge kinderen worden lang niet altijd goed genoeg beschermd tegen de zon. Daarom ontwikkelt het Huidfonds activiteiten om bij kinderen van 0 tot 4 jaar, hun ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven de kennis...

Video-interactiebegeleiding effectief hulpmiddel in kinderopvang

Video-interactiebegeleiding (VIB) in de kinderopvang maakt communicatie en pedagogisch handelen inzichtelijk. “Eigenlijk een onmisbaar hulpmiddel”, vindt Nancy Schuurmans, Zorgcoördinator van KluppluZ. “De beelden brengen haarfijn in beeld als er iets schort in de ontwikkeling. Hierdoor...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.