Kinderopvang

Sluit kinderopvang en onderwijs beter op elkaar aan

Om alle kinderen een goede start te geven en hun kansen te vergroten, moeten kinderopvang en onderwijs beter op elkaar aansluiten. Dat staat in de publicatie 'Investeren in mensen' van het Platform Toekomst van...

Kansarm kind gebaat bij hoge kwaliteit kinderopvang

In de kinderopvang komen kinderen samen die een diversiteit aan sociaaleconomische of culturele achtergrond weerspiegelen en verschillende thuistalen meenemen. Wat betekent hoge kwaliteit in deze superdiverse context? En in welke mate is de kinderopvang...

Inzicht in ontwikkeling jonge brein helpt om probleemgedrag te duiden

In het brein van jonge kinderen is het een drukte van belang: er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van allerlei vaardigheden. “Probleemgedrag hoort er in deze fase in zekere zin ´gewoon´ bij”, vertelt...

Beslisboom voor al dan niet thuislaten van verkouden kinderen

Kinderen tussen 0 en 6 jaar met een snotneus mogen onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang. In samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland heeft BOink hiervoor een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld. Medewerkers in de kinderopvang...
Spraakcomputer

Ondersteunende hulpmiddelen geven stem aan niet-sprekende peuter en kleuter

Kinderen met en zonder beperking samen in een klas is een mooi streven van passend onderwijs. Maar hoe doe je dit als een peuter of kleuter niet of nauwelijks kan spreken? “Hiervoor is een...
huilend jongetje

Stress ondermijnt immuunsysteem jonge kind

Steeds meer kinderen kampen al op zeer jonge leeftijd met stress. “Zeer verontrustend”, vindt Marjon Kuipers, oprichter van de Autismeacademie en zelfstandig gedragsanalist. “Niet alleen voor het hier en nu, maar ook voor later. De...

Stoplichtboekje over hoe te handelen bij koorts

In coronatijd vereisen griep- of koortsverschijnselen bij een kind - zowel thuis als bij de opvang - extra aandacht. Met het oog hierop is het stoplichtboekje ‘Mijn kind heeft koorts’ met praktische informatie over...

Sloom en druk gedrag in de kinderopvang vraagt specifieke aandacht

Druk gedrag van peuters en kleuters hoort bij hun ontwikkeling. Maar soms is er meer aan de hand en zijn deze jonge kinderen over- of onderprikkeld. “Het is van belang om binnen de kinderopvang...

Werken vanuit Infant Mental Health eyeopener voor kinderopvang

IMH - Infant Mental Health - staat vrij vertaald voor de psychische gezondheid van jonge kinderen en zorgt voor een solide basis. Juist daarom is aandacht hiervoor in de kinderopvang van wezenlijk belang, stelt orthopedagoog...
Voorlezen in het kader van BoekStart

Leesbevordering onvoldoende verankerd in kinderopvang

Opname van leesbevordering in het beleidsplan van kinderopvangorganisaties verdient meer aandacht. Uit twee recente onderzoeken van Stichting Lezen blijkt dat het belang van leesbevordering in de kinderopvang en het primair onderwijs onderkend wordt. Toch...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.