Kinderopvang

kringgesprek

Elkaar respecteren leer je kleuters niet met schaamte

Kleuters moeten eerst emoties leren herkennen voordat ze het perspectief van een ander kunnen innemen. Kleuters voelen dan ook nog geen empathie zoals een volwassene dat doet. Koester daarom geen onrealistische verwachtingen tegenover kleuters...
spelende kinderen

Herijk inrichting binnenspeelruimte kinderdagverblijf

De wijze van inrichting van de speelruimte van kinderdagverblijven is van invloed op de manier waarop kinderen samen, alleen of naast elkaar spelen. Plus op de manier waarop kinderen de ruimten gebruiken en exploreren....

Passende kinderopvang kent geen hapklare oplossingen

Passende kinderopvang heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen, met name de praktijk van alledag. “De werkvloer wil wel en gaat als een speer als ze goed gefaciliteerd wordt, aldus Elianne Vossen, projectmanager passende...

Informatiebijeenkomsten voor professionals in de kinderopvang over TOS

Hoe ondersteun je een kind dat moeite heeft met taal? Kentalis organiseert bijeenkomsten om kinderopvangprofessionals te informeren over een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en oefeningen en handvatten te geven om de taal van het jonge kind...

Overgewicht tackelen via schoolplein en workshops aan peuterleiders

Wetenschappers hebben speciaal voor peuters een ‘interventieprogramma’ gemaakt om overgewicht op latere leeftijd te voorkomen. De aanpak, inmiddels uitgevoerd op voorscholen van kinderopvangorganisatie Impuls, bestaat uit workshops aan peuterleiders en aangepaste schoolpleinen. De resultaten...
kruipende peuter

Monitor belicht verschillen in kwaliteit kinderopvang

De kwaliteit van de kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in Nederland is over het algemeen voldoende tot goed. Wel zijn verbeteringen mogelijk. Dit geldt met name de educatieve kwaliteit in alle opvangtypen, zo...

Veiligheid en vertrouwen spelen sleutelrol in ontwikkeling kansarme kinderen

Niet alle kinderen groeien op in een stimulerende opvoedingssituatie. Juist voor kansarme kinderen is veiligheid en vertrouwen van nadrukkelijk belang voor hun ontwikkeling. De kinderopvang kan met een goed onderbouwd pedagogisch aanbod deze kinderen...

Vlaamse kleuterschool biedt kinderen uit kansarm gezin minder stimulans

Ongelijkheid tussen kinderen begint in Vlaanderen al op de kleuterschool.  Kinderen met een andere thuistaal of uit een kansarm gezin worden veel minder uitgedaagd dan hun leeftijdgenootjes die beter Nederlands spreken en daardoor mondiger...

App brengt aanpak kindermishandeling stap dichterbij

Sinds de lancering een maand geleden, is de app van de Meldcode Kindermishandeling voor kinderopvang al meer dan 6.200 keer gedownload. Dat is boven verwachting, maar het doel is nog niet bereikt.De app ‘meldcode...

Spelsfeer stimuleert ontluikend rekengevoel jonge kind

Ontluikend rekengevoel komt vooral tot bloei door in de spelsfeer aan te sluiten bij de spontane nieuwsgierigheid van jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. Maar ook door activiteiten uit te lokken in contexten...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.