donderdag, september 21, 2017

Kinderopvang

Aanbevelingen voor een kwaliteitsvol, efficiënt en inclusief VVE-aanbod

De kwaliteit van het VVE-aanbod in Europa is niet overal gelijk. In sommige landen krijgen kinderen uit achtergestelde groepen minder kwaliteitsvolle opvang aangeboden, terwijl in andere landen de kwaliteit wel gewaarborgd blijft voor kansarme...

Doorstroming kinderen met downsyndroom naar onderwijs stokt

Veel ouders streven voor hun kind met downsyndroom een volwaardige plaats in de samenleving na, waarin hun kind écht meedoet. Integratie binnen de reguliere opvang is een eerste aanzet hiertoe. Van hieruit lijkt de...

Bundeling opvang, basisonderwijs en jeugdhulp nog in kinderschoenen

Acht ‘PACT-proeftuinen’ werkten de afgelopen twee jaar aan een inclusieve speel-leeromgeving voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Door de krachtenbundeling van kinderopvang, basisonderwijs en jeugdhulp is de interprofessionele samenwerking opvallend toegenomen. De mate...

Beroepsvereniging voor pedagogische professionals in de kinderopvang

Voor pedagogisch medewerkers is onlangs de beroepsvereniging Pedagogisch Professionals in Kinderopvang, kortweg PPINK, opgericht. Zeven pedagogisch medewerkers van vijf kinderopvangorganisaties door het hele land vormen het oprichtingsbestuur. Vanaf 21 september 2017 wordt PPINK actief...

Veel animo onder ouders voor kindcentrum

Een kindcentrum is een integrale voorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar met onderwijs, kinderopvang, zorg, sport, spel en cultuur. Maar liefst 40% van de ouders zou hun kind liefst naar...

Vaccinatie tegen kinkhoest voor iedereen die met baby’s werkt

Iedereen die beroepsmatig in direct contact komt met kinderen tot een half jaar oud moet een – periodiek herhaalde – vaccinatie tegen kinkhoest krijgen. Dit geldt voor mensen die werken in het ziekenhuis, maar ook...

Kwaliteit opvang van baby’s en peuters naar hoger niveau

De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat omhoog. Er komt voor werkende ouders één financieringssysteem (kinderopvangtoeslag) voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk. Daardoor kan iedereen vanaf volgend jaar terecht bij kwalitatief hoogstaande kinderopvang...

Voorkom onderwijsachterstanden door te investeren in vve en kwaliteit professionals

Investeer in voor - en vroegschoolse educatie (vve) en primair onderwijs om onderwijsachterstand bij een kind met een lagere sociaal-economische status te voorkomen. Ook moet geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de professionals die...

Prestatiedrang funest voor ontwikkeling jonge kind

De vroegsignalering legt te veel focus op het tijdig in beeld krijgen van kinderen die minder goed mee kunnen op cognitief gebied. Ten onrechte, vindt Sieneke Goorhuis-Brouwer: “Het wel en wee van het kind...

Potentie kinderopvang voor ontwikkeling kinderen beter benutten

Het volgen van de motorische, cognitieve en emotionele ontwikkeling verdient veel meer aandacht in de kinderopvang.  Niet alleen door te investeren in het kennisniveau over het zich ontwikkelende kind, maar ook door het aanhalen...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.