Kinderopvang

Wegvallen VVE tijdens lockdown dupeert met name kinderen uit kansarme milieus

Het wegvallen van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) tijdens de coronacrisis betekent een achteruitgang van de cognitieve ontwikkeling. Dit geldt vooral bij kinderen uit kansarme milieus. Dat blijkt uit Brits onderzoek waarover kinderopvangtotaal.nl bericht. Net...

Alert4you resulteert in betere vroegsignalering in kinderopvang

In Alert4you vindt professionalisering van de zorg voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte plaats. Insteek is samenwerking van professionals op de werkvloer. De aanpak werkt. Pedagogische medewerkers zijn door deze werkwijze beter in staat om...

Tips om educatieve kwaliteit baby-opvang te vergroten

In de baby-opvang is de emotionele kwaliteit over de gehele linie hoog. Dit geldt niet voor de educatieve kwaliteit. Op dit punt laat de opvang van 0-2 jarigen nog ruimte voor verbetering zien. Een...

Kinderopvang wil meer doen voor kinderen met stoornis in taalontwikkeling

Kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling (TOS) hebben moeite met het gebruiken van taal. De kinderopvang is een belangrijke plek voor het signaleren en doorverwijzen van deze kinderen voor diagnostiek of passende behandeling....

Gratis cursus om kinderen in klas te ondersteunen

Na een lange periode thuisonderwijs gaan veel kinderen inmiddels weer naar school. Daarom biedt Augeo tijdelijk een gratis online cursus aan: Steun bieden in de klas. Deze cursus helpt leerkrachten en andere zorgprofessionals hoe...

Aandachtspunten voor sluiting en heropening kinderopvang

De sluiting van de kinderopvang gaat zowel kinderen als ouders niet in de koude kleren zitten, zo blijkt uit onderzoek van Universiteit Leiden. Het is aan te raden waar mogelijk contact te houden met...

SuperFIT stimuleert peuters tot gezond eten en veel bewegen

Een twee- of driejarige die veel beweegt en gezond eet, heeft een grote kans dat later als volwassene ook te doen. Want juist bij peuters zijn smaakvoorkeur en motoriek volop in ontwikkeling. De aanpak...

Award voor slimme stoel voor kinderopvang

Frédérique Valk is de winnaar van de PFZW Design Award 2020. De door haar ontworpen stoel vermindert niet alleen de fysieke belasting van medewerkers in de kinderopvang, maar is ook een leuk speelobject. Voor...

Lespakket maakt mishandeling voor jonge kinderen bespreekbaar

Kindermishandeling blijft nog veel te vaak onder de radar. Daarom heeft Stichting Groei Veilig de tool ‘Schildje’ ontwikkeld, een uniek en vernieuwend lespakket voor kinderen tussen de 3 en 6 jaar. Het  hulpmiddel maakt...

Kwaliteit babyopvang de maat genomen

De emotionele en educatieve kwaliteit van opvang van baby’s is over het algemeen beter in groepen tot 1,5 jaar dan in die tot 4 jaar. Pedagogisch medewerkers zijn daar beter in staat hun interacties...