Kinderopvang

Lespakket maakt mishandeling voor jonge kinderen bespreekbaar

Kindermishandeling blijft nog veel te vaak onder de radar. Daarom heeft Stichting Groei Veilig de tool ‘Schildje’ ontwikkeld, een uniek en vernieuwend lespakket voor kinderen tussen de 3 en 6 jaar. Het  hulpmiddel maakt...

Kwaliteit babyopvang de maat genomen

De emotionele en educatieve kwaliteit van opvang van baby’s is over het algemeen beter in groepen tot 1,5 jaar dan in die tot 4 jaar. Pedagogisch medewerkers zijn daar beter in staat hun interacties...
meisje op tablet

Oproep: doe mee aan VVE-onderzoek naar ondersteuning ouders op afstand

In de context van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vinden allerlei activiteiten met ouders plaats. Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS zijn een onderzoek gestart naar de effecten van de COVID-19-maatregelen op de uitvoering hiervan....

Corona zet pedagogische en sociale functie kinderopvang onder druk

Installeerde de coronacrisis een nieuw soort normaal in de kinderopvang? Waarbij de nadruk op hygiëne en veiligheid ervoor zorgt dat ouders niet meer voorbij de deur van de kinderopvang komen? Radio EXPOO ging in gesprek...

Buitenspel maakt jonge kinderen gelukkiger

Er is een sterke link tussen geluk en veel buiten kunnen spelen. Bij zowel peuters als kleuters vergroot buitenspel welbevinden en betrokkenheid. Dit komt omdat buitenspel kinderen andersoortige ervaringen biedt dan binnen spelen. Ook...

Bespreken kindermishandeling kost kinderopvang moeite

Omgaan met een vermoeden van kindermishandeling vinden pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en hun leidinggevenden lastig. Weliswaar signaleren pedagogisch medewerkers vaak wel als er iets niet pluis is in een gezin, maar vinden zij het moeilijk...

Meer uren voor voorkomen of verminderen onderwijsachterstand bij jonge kinderen

Voor- en vroegschoolse educatie kan een onderwijsachterstand bij jonge kinderen voorkomen of verminderen. Goed nieuws in dit verband is dat vanaf 1 augustus het urenaanbod aan peuters van 2,5 tot 4 jaar met een...
spelende kinderen op een locatie voor kinderopvang

Coronaprotocol gewijzigd voor ouders en jonge kinderen

Ouders en kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, worden dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te blijven. Kinderen tot 4 jaar dienen samen met...
meisje, verdrietig, moeder, troosten

Onderschat impact coronacrisis op jonge kinderen niet

De coronaperikelen hebben op verschillende manieren impact op de allerjongsten. Kinderen hebben wekenlang binnen gezeten en een aantal kinderen zijn zelfs helemaal niet buiten geweest. Dat is voor kinderen niet goed. Voor vierjarigen is de...

Vroeg aanleren sociale vaardigheden beklijft levenslang

Gebrek aan sociale vaardigheden kan de ontwikkeling van een kind flink in de weg zitten. “Voor peuters en kleuters met een tekort aan deze bagage wordt het anders steeds moeilijker om mee te doen...