zaterdag, november 25, 2017

Kinderopvang

Voorschoolse educstie

Voorschoolse educatie verbetert taal en rekenen

Kinderen met twee jaar voorschoolse educatie (vve) scoren beter op taal en rekenen in groep 1 en 2 van de basisschool. Ook kunnen zij zich beter aanpassen op school en maken minder gebruik van...
Autisme niet erfelijk

Brunssum biedt jonge kinderen extra zorg en ondersteuning

Regelmatig dreigen kinderen van 2 tot 5 jaar vast te lopen in hun ontwikkeling. In Brunssum krijgen zij binnen de brede school Bronsheim extra zorg en ondersteuning. Dit gebeurt in parallelgroep ‘de Rupsjes’. Doel...

Training vergroot interactievaardigheid in de kinderopvang

Goede interactievaardigheid is een belangrijke pijler van proceskwaliteit in de kinderopvang. Na het volgen van de training ‘Oog voor Interactie’ stijgt deze interactievaardigheid bij pedagogisch medewerkers, zo blijkt uit twee rapoportages. Pedagogisch medewerkers moeten in...

Vroeginterventie in opvang en onderwijs rendeert

Elke euro die geïnvesteerd wordt in vroegsignalering en vroege interventie in de kinderopvang en het onderwijs levert potentieel € 3,70 maatschappelijk rendement op. Dit komt met name door een afname van het aantal tweedelijns...

Aanbevelingen voor een kwaliteitsvol, efficiënt en inclusief VVE-aanbod

De kwaliteit van het VVE-aanbod in Europa is niet overal gelijk. In sommige landen krijgen kinderen uit achtergestelde groepen minder kwaliteitsvolle opvang aangeboden, terwijl in andere landen de kwaliteit wel gewaarborgd blijft voor kansarme...

Doorstroming kinderen met downsyndroom naar onderwijs stokt

Veel ouders streven voor hun kind met downsyndroom een volwaardige plaats in de samenleving na, waarin hun kind écht meedoet. Integratie binnen de reguliere opvang is een eerste aanzet hiertoe. Van hieruit lijkt de...

Bundeling opvang, basisonderwijs en jeugdhulp nog in kinderschoenen

Acht ‘PACT-proeftuinen’ werkten de afgelopen twee jaar aan een inclusieve speel-leeromgeving voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Door de krachtenbundeling van kinderopvang, basisonderwijs en jeugdhulp is de interprofessionele samenwerking opvallend toegenomen. De mate...

Beroepsvereniging voor pedagogische professionals in de kinderopvang

Voor pedagogisch medewerkers is onlangs de beroepsvereniging Pedagogisch Professionals in Kinderopvang, kortweg PPINK, opgericht. Zeven pedagogisch medewerkers van vijf kinderopvangorganisaties door het hele land vormen het oprichtingsbestuur. Vanaf 21 september 2017 wordt PPINK actief...

Veel animo onder ouders voor kindcentrum

Een kindcentrum is een integrale voorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar met onderwijs, kinderopvang, zorg, sport, spel en cultuur. Maar liefst 40% van de ouders zou hun kind liefst naar...

Vaccinatie tegen kinkhoest voor iedereen die met baby’s werkt

Iedereen die beroepsmatig in direct contact komt met kinderen tot een half jaar oud moet een – periodiek herhaalde – vaccinatie tegen kinkhoest krijgen. Dit geldt voor mensen die werken in het ziekenhuis, maar ook...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.