Kinderopvang

Klasgenootjes wijzen taalvaardige kleuter minder snel af

Sociale afwijzing speelt al een rol bij kleuters. In de kleuterklas valt veertien procent van de kinderen buiten de groep. Op deze leeftijd spelen vooral de taalvaardigheid een belangrijke rol bij sociale afwijzing. Dat blijkt...

Handvatten voor extra ondersteuning in de kinderopvang

Soms laten peuters en kleuters bij het ontwikkelen van hun sociale competenties opvallend gedrag zien. Extra ondersteuning in dit vroege stadium kan het daadwerkelijk ontwikkelen van problemen op dit vlak voorkomen. Dit stelt wel...
TOS

Onderzoeksproject helpt wiebelkinderen verder

Elke basisschoolklas heeft wel een paar onrustige kinderen. Gelukkig zijn er steeds meer manieren om de onrust van deze ‘wiebelkinderen’ weg te nemen. Dr. Celeste Meijs onderzoekt hun werking en effect: “Prachtig als je...

Kinderopvangzorg de maat genomen

Ouders zijn in het algemeen positief over de kwaliteit van de opvang. Zij vinden bijvoorbeeld dat er goed voor kinderen wordt gezorgd. Ouders zijn wel kritisch over de vele wisselingen van het personeel en...
hechting in de kinderopvang

Belang van veilige hechting in kinderopvang in de schijnwerpers

Het is belangrijk dat kinderen in de kinderopvang een veilige basis hebben waarin zij hun omgeving onbekommerd kunnen verkennen. Elk kind heeft namelijk de aangeboren neiging om in tijden van angst of stress een...

Kinderdagverblijven mijden risicovolle situaties

Kinderdagverblijven laten kinderen te weinig risico's nemen tijdens het spelen. Ze zijn bang voor boze ouders als een kind valt of vrezen een aantekening van de toezichthoudende GGD omdat die de veiligheidsmaatregelen niet goed...
kwaliteit kinderopvang

Handvatten voor verbeteren kwaliteit kinderopvang

Sinds vorig jaar is er een Nederlandse variant van het pedagogisch curriculum met belangrijke thema’s voor de kwaliteit van de peuter- en kinderopvang. Zo is er aandacht voor welbevinden & betrokkenheid, gehechtheid, taalontwikkeling en...
baby en vader

Investeren in jonge kind loont

“Er is veel te weinig aandacht voor het preventief bijsturen van ongewenst gedrag op jonge leeftijd”, vindt prof. dr. Bram Orobio de Castro. “Bovendien is dit vooral kindgericht, terwijl de hulpverlening bij jonge kinderen...

Project realiseert buitenschoolse opvang voor KOPP/KVO-kinderen

Het welbevinden van KOPP/KVO-kinderen vergroten en de kans op (latere) psychische problemen of kindermishandeling verkleinen. Met dat doel voor ogen bieden tien gemeenten nu kinderopvang of buitenschoolse opvang (BSO) voor deze kinderen aan. Dit...
Petrusschool

Opvang, onderwijs en jeugdzorg ineen loont

Opvang, onderwijs en jeugdzorg hebben vaak met dezelfde kinderen te maken. Maar in de praktijk mankeert het aan stroomlijning van het aanbod. Volgens Lieke Tijmensen is de complexe regelgeving daar debet aan. “Gelukkig hebben...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.