donderdag, februari 22, 2018

Kinderopvang

VVE

Organisaties willen integrale peutervoorziening voor álle kinderen

Een goede start voor álle kinderen in Nederland. Dat is wat de PO-Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK willen. Samen hebben zij een plan bedacht om...
kwaliteit kinderopvang

Kwaliteit gastouderopvang de maat genomen

De emotionele proceskwaliteit is over het geheel genomen goed bij gastouders. Deze is voor zowel baby’s, peuters als schoolgaande kinderen ‘gemiddeld’. Wat opvalt is dat er voor peuters meer emotionele kwaliteit werd gemeten tijdens...
kwaliteit kinderopvang

Inzicht in pedagogisch kwaliteitsniveau kinderopvang

Kinderopvangorganisatie KindeRdam en het Nederlands Jeugdinstituut brengen samen de kwaliteit van de pedagogische praktijk in beeld. Het 'Veldinstrument observatie pedagogische praktijk' (NJi/GGD GHOR) en 'Kwaliteit van leefomgeving' (NCKO) worden hiervoor geïntegreerd in een overzichtelijke...
kruipende peuter

Emotionele en educatieve kwaliteit kinderopvang op orde

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is overwegend voldoende tot goed. Dit geldt in mindere mate voor de gastouderopvang. Gekeken is naar zowel de emotionele als de educatieve kwaliteit. Op het laatste punt...
kringgesprek

Taalvaardigheid kleuter gebaat bij open kringgesprek

Kleuters die tijdens het kringgesprek stil en aandachtig luisteren naar de leerkracht. Ideaal? Niets blijkt minder waar. “Stel open vragen en laat ze op elkaar reageren”, aldus promovendus Chiel van der Veen. Een eenvoudige training...
Kinderopvang

Congres Passende Kinderopvang

Opvang en onderwijs hebben een zorgplicht voor kinderen met beperkingen, stoornissen of psychosociale problemen. Wat betekent dit voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten? En wat zijn de do’s & dont’s? Vanuit verschillende invalshoeken speelt het...
verbeteren zorg aan baby’s

Aangrijpingspunten voor verbeteren zorg aan baby’s

De nieuwe editie van Vakblad Vroeg is uit. Thema is dit keer de zorg aan baby’s. Diverse auteurs dragen via verschillende invalshoeken suggesties aan om ouders en pasgeborenen adequate hulp te verlenen. Naast de...
communicatieproblemen

Prentenboek verkleint stap naar Auris Behandelgroep

Een prentenboek bereidt jonge kinderen met problemen in de communicatie voor op deelname aan de Auris Behandelgroep. Dat maakt de eerste stap naar de behandelgroep bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS), doofheid of slechthorendheid kleiner. Zo...
Vroegsignalering kindermishandeling in kinderopvang

Branche pleit voor integrale kindvoorziening voor alle peuters

De Brancheorganisatie Kinderopvang vindt dat er vanaf 2018 één peutervoorziening moet zijn waar alle peuters minimaal 15 uur per week terecht kunnen. Hierdoor wordt versnippering in het aanbod van kinderopvang tegengegaan en worden er...
Brussen en autisme

Standaard voor professioneel handelen jonge-kindspecialist

Wat is een ‘jonge-kindspecialist’? En wat kan hij of zij bijdragen aan de ontwikkeling van het jonge kind? Op deze en andere vragen geeft de Beroepsstandaard voor de jonge-kindspecialist nu antwoord. Er komt, ook...