Kinderopvang

Brochure over meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wat zijn de uitdagingen voor het beter signaleren van kindermishandeling? Hoe kan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling nog beter in de praktijk worden toegepast? Op deze vragen gaat een nieuwe brochure van de...

Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang van start

Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang (EPKK) heeft groen licht gekregen om van start te gaan. Het nieuwe centrum ontwikkelt de kennisbasis voor pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en adviseert professionals, beleidsmakers en de politiek. De...

Kwaliteitskaart voor soepele overgang van kinderopvang naar basisschool

Een doorgaande lijn is onmisbaar bij de overgang van kinderopvang naar basisschool. Een kwaliteitskaart brengt de stappen die daarbij van belang zijn in beeld. Dit gebeurt met oog voor kinderen die van huis uit minder...

Vorm en inhoud geven aan kinderopvang in sociaal domein

Samen met Childcare International organiseerde Sociaal Werk Nederland onlangs een studiereis naar kinderopvang in Gent. Het betrof een groep van 20 mensen uit heel Nederland: managers uit de kinderopvang, medewerkers van het ministerie van OCW, het...

Zet expertise kinderopvang maatschappijbreed in!

De branchepartijen BK, BMK en BOinK willen tijdens het KindVak een doorstart maken met het maatschappelijke debat over het manifest ‘Veranker de unieke expertise van de kinderopvang’. Doel is de kinderopvangsector te herpositioneren door de...

Congres Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind op 14 mei 2020

Kinderopvang en onderwijs hebben een zorgplicht voor álle jonge kinderen, al dan niet met beperkingen of stoornissen. Wat betekent dit in praktijk van alledag voor de direct betrokkenen? Op dit punt bestaan nog veel...

Krachtenbundeling Integrale Vroeghulp en kinderopvang werpt vruchten af

In Tilburg werken de Intern Begeleiders (ib-ers) in de kinderopvang en casemanagers van Integrale Vroeghulp intensief samen. Dit doen zij in drie pilotwijken om de kinderopvang te versterken. Het is zo’n groot succes, dat...

Meer doen in kinderopvang tegen kindermishandeling

Gemiddeld is 1 op de 30 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Het magazine ‘Wat doe jij?’, is speciaal door Augeo Foundation in samenwerking met ministerie van VWS gemaakt voor pedagogisch medewerkers en gastouders om handelend...

Aandachtspunten bij bevorderen taalontwikkeling van jonge kinderen

Ouders en verzorgers vervullen een essentiële rol in de taalontwikkeling van een kind. Vooral een rijk en kwalitatief goed taalaanbod stimuleert een kind om elke keer iets bij te leren. ‘Begrijpelijk’ en ‘relevant’ zijn...

Laat kinderen zelf de kinderopvang inlopen!

In de kinderopvang komen veel kinderen door ouders gedragen binnen en worden ook zo 'overhandigd'. De ontwikkeling van het kind is echter gebaat bij zelf lopen. Ergocoaches van DAK Kinderopvang hebben nu een actieplan...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.