Kindermishandeling

Nieuw onderzoek bevordert multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Wat is de effectiviteit van behandelingen in een multidisciplinaire aanpak op het gebied van kindermishandeling? En welke basisvaardigheden hebben professionals nodig in de aanpak van kindermishandeling? Binnen het ZonMw-programma Kindermishandeling gaan acht onderzoeksprojecten van...

Artsencoalitie pleit voor zorgvuldig toepassen meldcode kindermishandeling

De artsencoalitie tegen kindermishandeling benadrukt het belang van het zorgvuldig toepassen van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode schrijft voor dat artsen vijf stappen moeten doorlopen om vermoedens te staven. Het gebruik...

Hoge foutmarge in checklisten kindermishandeling – pleidooi voor letselspecifieke screening

Huisartsen zijn wettelijk verplicht om bij ieder kind dat op de huisartsenpost komt een standaard vragenlijst voor kindermishandeling in te vullen. Hierdoor worden echter maar twee op de honderd kindermishandelingen opgespoord. Bovendien leiden ze...