Kindermishandeling

Campagne roept op tot actie bij vermoedens kindermishandeling

In actie komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling verdient veel meer aandacht. Met het oog hierop is de Rijksoverheid de landelijke campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ gestart.  De nieuwe campagne...

Meldingen van kindermishandeling blijven lang liggen

Meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld blijven te lang liggen. Dat komt doordat de verantwoordelijke regionale instanties Veilig Thuis te maken hebben met een nieuwe meldcode en met een nieuwe werkwijze. Dat blijkt uit gegevens...

Kijk niet weg bij vermoeden van kindermishandeling

Er worden ieder jaar weer vele duizenden jonge kinderen slachtoffer van kindermishandeling. “Wanneer er een vermoeden is, kijk dan niet weg”, beklemtoont prof. dr. Lenneke Alink. “Kindermishandeling gebeurt meestal door de ouders, de belangrijkste...

Drie ton voor Leids onderzoek naar kindermishandeling

Hoogleraar Lenneke Alink (40) heeft de Ammodo Science Awards 2019 gewonnen. Voor haar onderzoek naar kindermishandeling ontvangt Alink een geldbedrag van 300.000 euro. Hierin brengt zij het ‘waarom’ in kaart: kennis die wetenschappelijk nog...

App brengt aanpak kindermishandeling stap dichterbij

Sinds de lancering een maand geleden, is de app van de Meldcode Kindermishandeling voor kinderopvang al meer dan 6.200 keer gedownload. Dat is boven verwachting, maar het doel is nog niet bereikt. De app ‘meldcode...
kindermishandeling

Gratis online opfrismodule over verbeterde meldcode

De Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is verbeterd. Acht clusters van beroepsbeoefenaren hebben op verzoek van het ministerie van VWS een afwegingskader voor hun beroepsgroep opgesteld. In een korte, gratis e-learning leer je...

Ondersteunen kwetsbare moeders met VoorZorg effectief

VoorZorg is de enige effectief bevonden interventie om kindermishandeling te voorkomen. Ingegeven door het succes komt er nu een vervolg, vertelt Silvia van den Heijkant. “Het nieuwe programma omvat integrale verpleegkundige ondersteuning voor zeer...

Veerkracht centraal in wintereditie Vakblad Vroeg

Helaas krijgen ieder jaar veel baby’s en jonge kinderen te maken met een acute levensbedreigende situatie. Voor de ouders is er nauwelijks tijd voor verwerking van het slechte nieuws. Wat doet dit met hen?...
signaleren trauma’s bij peuters en kleuters

Factsheets bundelen kennis en expertise over huiselijk geweld en kindermishandeling

Professionals helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en hoe te handelen. Met dat doel hebben meer dan vijftig organisaties hun kennis en expertise gebundeld in 25 factsheets. Alle organisaties werken aan de...
kindermishandeling

Verplichte screening van kindermishandeling dramatisch slecht

De afgelopen jaren zijn bij huisartsen en spoedhulp via een verplichte vragenlijst 55 duizend kinderen gescreend op kindermishandeling. Van dit totaal zijn er slechts negen gemeld bij Veilig Thuis. Ook zijn later toch nog...