Kindermishandeling

Benutten data brengt signalen kindermishandeling in beeld

Het toepassen van textmining-algoritmes verbetert de signalering van (vermoedens van) kindermishandeling. Signalen worden eerder opgepikt en minder signalen worden gemist, zo blijkt uit pilots in Amsterdam en Groningen. Met de toepassing van deze techniek...

Zorgplicht gaat bij kindermishandeling voor beroepsgeheim

Huisartsen en kinderartsen hebben een cruciale positie bij het signaleren van kindermishandeling. Weliswaar hebben zij een zwijgplicht, maar zij hebben tevens de verantwoordelijkheid om goede zorg te verlenen. Zwijgen én spreken maken dan ook...

Bij kindermishandeling speelt meestal echtscheiding een rol – jonge leeftijd kind risicofactor

Circa 90.000 tot 127.000 kinderen waren naar schatting in 2017 slachtoffer van kindermishandeling. Dat is niet significant meer of minder dan in 2005 en 2010. Opvallend is dat in 60% van de gevallen sprake...

Campagne roept op tot actie bij vermoedens kindermishandeling

In actie komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling verdient veel meer aandacht. Met het oog hierop is de Rijksoverheid de landelijke campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ gestart.  De nieuwe campagne...

Meldingen van kindermishandeling blijven lang liggen

Meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld blijven te lang liggen. Dat komt doordat de verantwoordelijke regionale instanties Veilig Thuis te maken hebben met een nieuwe meldcode en met een nieuwe werkwijze. Dat blijkt uit gegevens...

Kijk niet weg bij vermoeden van kindermishandeling

Er worden ieder jaar weer vele duizenden jonge kinderen slachtoffer van kindermishandeling. “Wanneer er een vermoeden is, kijk dan niet weg”, beklemtoont prof. dr. Lenneke Alink. “Kindermishandeling gebeurt meestal door de ouders, de belangrijkste...

Drie ton voor Leids onderzoek naar kindermishandeling

Hoogleraar Lenneke Alink (40) heeft de Ammodo Science Awards 2019 gewonnen. Voor haar onderzoek naar kindermishandeling ontvangt Alink een geldbedrag van 300.000 euro. Hierin brengt zij het ‘waarom’ in kaart: kennis die wetenschappelijk nog...

App brengt aanpak kindermishandeling stap dichterbij

Sinds de lancering een maand geleden, is de app van de Meldcode Kindermishandeling voor kinderopvang al meer dan 6.200 keer gedownload. Dat is boven verwachting, maar het doel is nog niet bereikt. De app ‘meldcode...
kindermishandeling

Gratis online opfrismodule over verbeterde meldcode

De Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is verbeterd. Acht clusters van beroepsbeoefenaren hebben op verzoek van het ministerie van VWS een afwegingskader voor hun beroepsgroep opgesteld. In een korte, gratis e-learning leer je...

Ondersteunen kwetsbare moeders met VoorZorg effectief

VoorZorg is de enige effectief bevonden interventie om kindermishandeling te voorkomen. Ingegeven door het succes komt er nu een vervolg, vertelt Silvia van den Heijkant. “Het nieuwe programma omvat integrale verpleegkundige ondersteuning voor zeer...