Interviews

Voorkom dat trauma levenslang doorwerkt

Trauma bij heel jonge kinderen werkt op allerlei facetten door: op de zintuigen, de gevoelens en sociale relaties. “De vroege kindertijd is de fase waarin de basis wordt gelegd voor het zelfbeeld”, legt Eveline...
Doof kind met implantaat verrijkt woordenschat sneller

Alert omgaan met slechthorendheid en doofheid

De wereld van het slechthorende en dove jonge kind verdient nadrukkelijke aandacht van zorgprofessionals. Te meer daar de neonatale gehoorscreening niet helemaal waterdicht is. “Let met name goed op de taal- en spraakontwikkeling”, adviseert...

Meer stress bij baby door psychische problemen tijdens zwangerschap

Psychische klachten van de ouders zijn van grote invloed op het reilen en zeilen tijdens de eerste 1000 kritische dagen. Hen gericht begeleiden heeft absoluut meerwaarde, geeft Mijke Lambregtse met klem aan. “Van hulp...

Feiten en fabels over reflux bij baby’s doorgeprikt

Hulpverleners krijgen met regelmaat te maken met baby’s met reflux. “Veel ouders zijn zeer bezorgd over het veelvuldig opgeven van melk door hun kind”, weet Marinde van Lennep. “In de meeste gevallen is dit...

Doe in kinderopvang en onderwijs meer met signalen van verwaarlozing en geweld! 

Jonge kinderen en geweld, dat gaat niet samen. Toch heeft vrijwel iedere kinderopvangorganisatie en onderwijsinstelling op gezette tijden hiermee te maken. “Daar kan men meer mee”, benadrukt drs. Yael Meijer. “Er is vaak wel...

Investeer in netwerk van kinderen met een trauma

De gedachte dat kinderen van zichzelf veerkrachtig genoeg zijn om akelige gebeurtenissen te boven te komen, is hardnekkig. “Maar het is volslagen nonsens”, zegt de Amerikaanse kinderpsychiater en hersenspecialist Bruce Perry. “Wie getraumatiseerde kinderen écht...

Hoogleraar Susan Bögels: “Bescherming én uitdaging basis gezonde ontwikkeling”

De ontwikkeling van het jonge kind vormt al tien jaar lang het onderzoeksveld van hoogleraar psychologie Susan Bögels aan Universiteit Amsterdam. In haar werk is zij meer en meer gefascineerd geraakt door de mogelijkheden...

Heb oog voor bredere context bij slaapproblemen van peuters en kleuters

Vraag wanneer ouders zich melden met een kind met slaapproblemen altijd naar het functioneren in de volle breedte, adviseert kinder- en jeugdpsychiater Mori van den Bergh. “Slecht slapen op jonge leeftijd kan op zichzelf...

Radio Mama over beslommeringen rond het jonge kind

In het Vlaamse programma ‘Radio Mama’ praat Kristien Wollants met haar gasten over het hebben van jonge kinderen en alles wat dat met zich meebrengt. Luisteren naar de afleveringen van Radio Mama via Spotify...

Gebrek aan communicatie remt sociaal-emotionele ontwikkeling

Communicatie is het fundament van onze sociale interacties. “Juist daarom vormt weinig communicatie een rem op de sociale-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen”, benadrukt dr. Cristina Colonnesi. “Hetzelfde geldt voor niet passende of ambivalente communicatie.”...