Hulpverlening

Twee spelende jonge kinderen

Ontwikkelingsvoorsprong vaak te laat herkend

Welke ouder wil geen slim kind? Toch hoeft het beslist geen zegen te zijn als een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft. “Vaak wordt dit namelijk niet of pas laat ontdekt”, vertelt Prof. Dr. Tessa Kieboom,...

Congres Eetproblematiek bij jonge kinderen 2019

Moeizaam of niet eten heeft grote invloed op de ouder-kindrelatie. Het kan ouders tot wanhoop drijven. Ze voelen zich machteloos. In de derde editie van het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ passeren de verschillende...

Digitaal delen van informatie in geboortezorg stap dichterbij

Babyconnect heeft een plan ontwikkeld voor het digitaal delen van informatie in de geboortezorg. Bedoeling is dat verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners informatie van hun cliënt uit de zorgdossiers van hun collega’s kunnen...
kindermishandeling

Gratis online opfrismodule over verbeterde meldcode

De Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is verbeterd. Acht clusters van beroepsbeoefenaren hebben op verzoek van het ministerie van VWS een afwegingskader voor hun beroepsgroep opgesteld. In een korte, gratis e-learning leer je...

Spelenderwijs stress bij jonge kinderen verminderen

Juist voor jonge kinderen is het van belang adequaat in te spelen op ontregeling als gevolg van stress. “Het Griefelprogramma biedt hen handreikingen om tot een hernieuwd evenwicht te komen”, vertellen de ontwikkelaars Eveline...
Te vroeg eboren baby met sondevoeding

Praatplaat steun in de rug voor ouders van kind met sondevoeding

Het is belangrijk dat ouders en zorgverleners met elkaar praten als er bij een kind sprake is van sondevoeding. Toch krijgt Vereniging Nee-eten! vaak terug dat ouders zich ‘overvallen’ voelen. Daarom is nu een...

Nieuw Centrum bundelt kennis en zorg bij ontwikkelingsachterstand

Het nieuwe Centrum voor Ontwikkelingsachterstand van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) biedt zo snel mogelijk de juiste diagnostiek en zorg. Ouders en kind worden vanaf dag één begeleid door een coördinerend verpleegkundige, er is een gezamenlijk spreekuur...

Foetaal alcohol syndroom verstoort ontwikkeling levenslang

Een foetaal alcohol syndroom, kortweg FAS komt veel meer voor dan velen denken. “Binnen de hulpverlening krijgt dit syndroom niet de aandacht die het nodig heeft”, constateert Dianne Wesselink. “FAS veroorzaakt namelijk een forse...

Drie nieuwe talen beschikbaar voor testen spraakontwikkeling

Het beoordelen van de spraakontwikkeling gaat moeilijk indien een logopedist een taal niet zelf spreekt. De screening-tool Speakaboo vormt dan een handig hulpmiddel. De app bestond al in zeven talen en is nu uitgebreid...

Tijdelijke opvang, zorg en begeleiding in Babyhuis voorziet in behoefte

Stichting Het Babyhuis biedt opvang aan baby’s voor wie ouders tijdelijk niet kunnen zorgen, evenals woonruimte en begeleiding aan hoogzwangere en pas bevallen vrouwen. Vijf jaar geleden begon de stichting in Dordrecht, hierna in...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.