Hulpverlening

Handen ineen voor specialistische jeugdhulp

Voor de meeste opgroei- en opvoedvragen kunnen mensen terecht bij het wijkteam of de huisarts, maar voor complexe of specifieke problemen is specialistische jeugdhulp nodig. Hoe geven gemeenten en instellingen daar invulling aan? Die...

Doorstart landelijke coördinatie Integrale Vroeghulp

Het Ministerie van VWS heeft groen licht gegeven voor de doorstart van de landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp (IVH). Dit betekent een erkenning voor de meerwaarde van het snel en passend inschakelen van integrale...

Fors hoger risico op brandwonden bij jonge kinderen in zomerperiode

Tijdens de zomermaanden zien de brandwondencentra meer patiënten. Vooral jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar zijn oververtegenwoordigd. Belangrijke oorzaak is dat de omstandigheden anders zijn dan gebruikelijk en de normale routine ontbreekt.De...

Het Medische Kindzorgsysteem ontzorgt

De zorg voor ernstig zieke kinderen vindt steeds vaker buiten het ziekenhuis plaats. Het Medische Kindzorgsysteem moet ervoor zorgen dat kinderen ook buiten het ziekenhuis optimale medische zorg krijgen.Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) is een...
Vroeggeboorte

Helft te vroeg geborenen kampt met leer- en gedragsproblemen

Het merendeel van de te vroeg geboren kinderen heeft na het verlaten van het ziekenhuis extra hulp nodig. “In de zorg van deze kinderen valt nog veel winst te boeken”, vertelt prof.dr. Manon Benders,...

Vaccinatie tegen kinkhoest voor iedereen die met baby’s werkt

Iedereen die beroepsmatig in direct contact komt met kinderen tot een half jaar oud moet een – periodiek herhaalde – vaccinatie tegen kinkhoest krijgen. Dit geldt voor mensen die werken in het ziekenhuis, maar ook...

Start proef taalontwikkeling voor kinderen met ernstige beperking

NSGK start in drie 'Samen naar School’-klassen met een proef met de KLIN©-methode van Stichting Milo. De afkorting staat voor: Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie. De verwachting is dat het vermogen van kinderen om begrippen...

Moeder én kind varen wel bij VoorZorg-ondersteuning

VoorZorg ondersteunt kwetsbare jonge zwangeren effectief. De begeleiding via huisbezoeken vermindert het risico op kindermishandeling, stimuleert het ontwikkelen van een gezonde levensstijl en bevordert de hechting tussen moeder en kind.Het programma houdt in dat...

Slecht barrières bij beweegactiviteiten voor rolstoelrijdende kinderen

Veel kansen om  rolstoelrijdende kinderen mee te laten doen met buiten spelen en sporten blijven onbenut. Dit komt zowel door gebrek aan rolstoelvaardigheid en zelfvertrouwen als te weinig aandacht voor oplossingsgerichte strategieën en kennisoverdracht....

Nieuw onderzoek bevordert multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Wat is de effectiviteit van behandelingen in een multidisciplinaire aanpak op het gebied van kindermishandeling? En welke basisvaardigheden hebben professionals nodig in de aanpak van kindermishandeling? Binnen het ZonMw-programma Kindermishandeling gaan acht onderzoeksprojecten van...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.