Hulpverlening

autisme en zindelijkheid

Incontinentie en autisme – onderbelicht maar behandelbaar

Behandeling van incontinentieproblematiek bij kinderen met autisme is complexer dan bij kinderen met een normale ontwikkeling maar behandelbaar. Wel is een autismevriendelijk referentiekader van belang en vindt de behandeling bij voorkeur plaats in een...

Eetprobleem bij chronische ziekte of beperking vraagt om meer alertheid

Een kind met een chronische ziekte of beperking komt veelvuldig in aanraking met hulpverleners. Toch kan het gebeuren dat veel van deze kinderen grote eetproblemen ontwikkelen. "Om erger te voorkomen, is herkenning van de...
vaderrol bij zwangerschap en bevalling

Betekenis vaderrol tijdens zwangerschap en bevalling onderschatte factor

Aanstaande vaders worden door zorgprofessionals nog nauwelijks direct geadresseerd. Vrijwel alle aandacht gaat uit naar de aanstaande moeder. “Jammer, vindt verloskundige, trainer en auteur David Borman. “Ook vaders hebben de behoefte aangesproken te worden....
autistisch jongetje met hond

Netwerk vraagt meer aandacht voor vroege signalering en behandeling autisme

Het merendeel van de kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) komt laat in aanraking met zorgprofessionals. Hierdoor blijven ontwikkelingskansen bij het kind onbenut en neemt de stress binnen de betreffende gezinnen fors toe. Het...
integrale vroeghulp in iedere gemeente

Speciale expertteams voor jonge kind bewijzen meerwaarde

Vroegtijdige signalering en passende hulp bij jonge kinderen blijkt effectief om complexe zorgvragen op latere leeftijd te voorkomen. Binnen het zorglandschap specialistische jeugdzorg begint men oog en oor te krijgen voor de meerwaarde van...
veilige hechting

Alles op een rij over hechting

De afgelopen tijd heeft het NCJ gewerkt aan het actualiseren en vernieuwen van het themadossier hechting voor JGZ-professionals. Het dossier vat de belangrijke begrippen over hechting op hoofdlijnen samen.Een veilige hechtingsrelatie is van...
Ontwikkelingsachterstand herkennen

Herkennen ontwikkelingsachterstand vereist meer aandacht

“Kinderen met een achterstand in de ontwikkeling halen hun mijlpalen op gebied van bewegen niet op tijd", geeft kinderneuroloog drs. Jolanda Schieving aan. "Ook de taalontwikkeling hapert en wordt er minder goed contact met...
obesitas

Hanteer bij behandelen obesitas neutrale woorden

Termen als ‘extreem obees’ en ‘dik’ roepen gevoelens van schaamte en verdriet op.’ Zorgprofessionals die met kinderen en jongeren met overgewicht werken, moeten daarom goed letten op hun woorden. Gebruik liever neutrale woorden als...
Hechting ouder-kind

Hechting ouder-kind in nieuw perspectief

'Hechting ouder-kind in nieuw perspectief’ is de titel van de tweede editie van de VROEG-lezing op 28 maart 2018. Deze wordt verzorgd Paulien Kuipers, met aansluitend een netwerkdiner.Veel jonge kinderen groeien op vanuit een...
Integrale vroeghulp

Platform roept gemeenten op Integrale Vroeghulp te erkennen als specialisme

Integrale Vroeghulp (IVH) is een preventieve aanpak voor kinderen van nul tot zeven jaar met een ontwikkelingsbedreiging en/of achterstand of een vermoeden hiervan. Helaas dreigt de expertise op sommige plaatsen verloren te gaan. Om...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.