vrijdag, februari 23, 2018

Hulpverlening

autisme en zindelijkheid

Incontinentie en autisme – onderbelicht maar behandelbaar

Behandeling van incontinentieproblematiek bij kinderen met autisme is complexer dan bij kinderen met een normale ontwikkeling maar behandelbaar. Wel is een autismevriendelijk referentiekader van belang en vindt de behandeling bij voorkeur plaats in een...

Eetprobleem bij chronische ziekte of beperking vraagt om meer alertheid

Een kind met een chronische ziekte of beperking komt veelvuldig in aanraking met hulpverleners. Toch kan het gebeuren dat veel van deze kinderen grote eetproblemen ontwikkelen. Om erger te voorkomen, is herkenning van de...
vaderrol bij zwangerschap en bevalling

Betekenis vaderrol tijdens zwangerschap en bevalling onderschatte factor

Aanstaande vaders worden door zorgprofessionals nog nauwelijks direct geadresseerd. Vrijwel alle aandacht gaat uit naar de aanstaande moeder. “Jammer, vindt verloskundige, trainer en auteur David Borman. “Ook vaders hebben de behoefte aangesproken te worden....
autistisch jongetje met hond

Netwerk vraagt meer aandacht voor vroege signalering en behandeling autisme

Het merendeel van de kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) komt laat in aanraking met zorgprofessionals. Hierdoor blijven ontwikkelingskansen bij het kind onbenut en neemt de stress binnen de betreffende gezinnen fors toe. Het...
integrale vroeghulp in iedere gemeente

Speciale expertteams voor jonge kind bewijzen meerwaarde

Vroegtijdige signalering en passende hulp bij jonge kinderen blijkt effectief om complexe zorgvragen op latere leeftijd te voorkomen. Binnen het zorglandschap specialistische jeugdzorg begint men oog en oor te krijgen voor de meerwaarde van...
veilige hechting

Alles op een rij over hechting

De afgelopen tijd heeft het NCJ gewerkt aan het actualiseren en vernieuwen van het themadossier hechting voor JGZ-professionals. Het dossier vat de belangrijke begrippen over hechting op hoofdlijnen samen. Een veilige hechtingsrelatie is van...
jongetje worstelt met bord spaghetti

Leren eten vergt bij jonge kinderen met autisme specifieke aanpak

Eten kan voor jonge kinderen met autisme een zeer complexe kwestie zijn. “Het gaat ook niet vanzelf over, maar verergert veelal”, vertelt Karen den Dekker, expert op dit gebied. “Hun eetpatroon kan worden gekleurd...
Ontwikkelingsachterstand herkennen

Herkennen ontwikkelingsachterstand vereist meer aandacht

“Kinderen met een achterstand in de ontwikkeling halen hun mijlpalen op gebied van bewegen niet op tijd", geeft kinderneuroloog drs. Jolanda Schieving aan. "Ook de taalontwikkeling hapert en wordt er minder goed contact met...
obesitas

Hanteer bij behandelen obesitas neutrale woorden

Termen als ‘extreem obees’ en ‘dik’ roepen gevoelens van schaamte en verdriet op.’ Zorgprofessionals die met kinderen en jongeren met overgewicht werken, moeten daarom goed letten op hun woorden. Gebruik liever neutrale woorden als...
Hechting ouder-kind

Hechting ouder-kind in nieuw perspectief

'Hechting ouder-kind in nieuw perspectief’ is de titel van de tweede editie van de VROEG-lezing op 28 maart 2018. Deze wordt verzorgd Paulien Kuipers, met aansluitend een netwerkdiner. Veel jonge kinderen groeien op vanuit een...