Hulpverlening

vader en moeder met huilende baby

Kennis over Infant Mental Health gebundeld

Wereldwijd hebben tal van professionals elkaar gevonden rond het thema Infant Mental Health (IMH). Langs verschillende wegen kiezen zij een ingang om zeer jonge kinderen en hun ouders te begeleiden en te behandelen. Een...
strip met anticonceptie pillen

Landelijke uitrol Nu Niet Zwanger

Het succesvolle programma Nu Niet Zwanger (NNZ) wordt landelijk uitgerold. Het preventieprogramma helpt kwetsbare (potentiële) ouders om in deze fase van hun leven geen kind te krijgen. Dit gebeurt op vrijwillige basis met een...
Petrusschool

Opvang, onderwijs en jeugdzorg ineen loont

Opvang, onderwijs en jeugdzorg hebben vaak met dezelfde kinderen te maken. Maar in de praktijk mankeert het aan stroomlijning van het aanbod. Volgens Lieke Tijmensen is de complexe regelgeving daar debet aan. “Gelukkig hebben...
jongetje worstelt met bord spaghetti

Leren eten vergt bij jonge kinderen met autisme specifieke aanpak

Eten kan voor jonge kinderen met autisme een zeer complexe kwestie zijn. “Het gaat ook niet vanzelf over, maar verergert veelal”, vertelt Karen den Dekker, expert op dit gebied. “Hun eetpatroon kan worden gekleurd...
baby weigert eten

Moeizaam eten kan ontwikkeling blijvend beïnvloeden

Na de hooggewaardeerde eerste editie gaan experts uit wetenschap en praktijk op 6 juni opnieuw in op oorzaken en gevolgen van eetproblemen op jonge leeftijd. Plus wat de do’s & don’ts zijn voor de hulpverlening....
meisje met eten

Eetstoornis door sondevoeding nog te weinig in beeld

Het afbouwen van sondevoeding bij jonge kinderen is een hele stap in de ontwikkeling van een jong kind. Helaas gaat dit belangrijke moment vaak gepaard met eetproblemen. “Vroegtijdige aandacht hiervoor kan veel narigheid voorkomen”,...
nare ervaringen

Aanknopingspunten voor positief jeugdbeleid op een rij

Waar moet positief jeugdbeleid zich op richten? Een brochure van het Nederlands Jeugdinstituut schetst de tien meest belangrijke factoren in het opgroeien en opvoeden van jeugdigen. De ‘top tien’ biedt een fundament voor het...
Robotbaby drinkt uit fles

Jeugdzorginstelling zet robotbaby in voor kwetsbare ouders

Jeugdzorginstelling De Rading laat ouders van uit huis geplaatste baby’s zorgen voor een ‘Real Care Baby’. Zorgen ze goed voor de robotbaby, een levensechte oefenpop, dan mag hun echte kind misschien weer thuis komen...
peuter

Community Integrale Vroeghulp gebruiksvriendelijker, frisser en moderner

Sinds april 2018 heeft de IVH community een nieuwe weergave. De IVH community nieuwe stijl is gebruiksvriendelijker, frisser en moderner. Het platform bevat naast nieuws aparte rubrieken voor professionals, gemeenten en ouders. De community is...
gehandicapte jongen op school

EKEP-keurmerk staat voor integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs

Vier scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en revalidatiecentra hebben recent het definitieve EKEP (Eén Kind Eén Plan) Keurmerk ontvangen. Het EKEP-keurmerk staat voor een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs....