Hulpverlening

Voedings- en eetproblemen bij jonge kinderen spelen 24 uur per dag

Voeden en wel of niet goed eten is allesbepalend. Lukt dit niet, dan kan een gezin veel stress ervaren en heel geïsoleerd raken. “Een voedings- of eetprobleem speelt 24 uur per dag en is...

Tool om ouders te betrekken bij behandeling taalontwikkelingsstoornis

De gesprekstool ENGAGE maakt het gesprek met ouders over de communicatieve redzaamheid van hun kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) visueel en overzichtelijk. Dit leidt bij de ouder en logopedist tot meer inzicht in de...

Behandel eetproblemen bij kinderen met beperking vooral multidisciplinair!

Veel jonge kinderen met motorische en cognitieve beperkingen worstelen met leren eten en drinken. “Vroegtijdige onderkenning van de problemen is belangrijk, gevolgd door de inzet van meerdere disciplines”, benadrukken Elise Brinkman en Tjitske Roording....

Invulling geven aan oorverdovende stilte na verlies baby

In 2015 werd Hiske Kuilman voor het eerst moeder. Wat een roze wolk had moeten zijn, eindigde in een nachtmerrie. Onlangs presenteerde zij het Hugo Magazine, genoemd naar haar zoontje, voor ouders die hun...
moeder en baby

Integrale aanpak VoorZorg verdient navolging

VoorZorg-verpleegkundigen begeleiden in meer dan honderd gemeenten kwetsbare vrouwen op tal van vlakken vanaf de zwangerschap totdat het kind 2 jaar is. De integrale aanpak kan als voorbeeld dienen om de JGZ en jeugdhulp...

Congres Eetproblematiek bij jonge kinderen 2019

Moeizaam of niet eten heeft vaak grote invloed op de ouder-kindrelatie. Het kan ouders - en zorgprofessionals - tot wanhoop drijven. Tijdens de derde editie van het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ passeren allerlei...
autisme en emoties

TOPGGz keurmerk voor zorglijn Infants

Jonge kinderen met ernstige psychische kwetsbaarheid hebben het nodig dat er op een hoogspecialistische, geïntegreerde wijze wordt gekeken naar de problemen die hun ontwikkeling belemmeren. Het is in dit licht goed nieuws dat het...

Congres Vroegsignalering en Vroeghulp 2020

Vroegsignalering en vroeghulp raken meer en meer ingeburgerd. Door in een pril stadium te interveniëren kunnen grotere problemen op latere leeftijd worden verminderd of voorkomen. Tijdens het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp passeren verschillende aspecten...

Informatieve nieuwe website Babywerk

De emotionele gezondheid van baby’s en ouders bevorderen door het bieden van concrete, laagdrempelige informatie en praktische voorbereiding op het ouderschap. Dát is waar Babywerk voor staat. Een nieuwe website maakt niet alleen trainingen,...

Sociale robot nog geen betrouwbaar leermaatje voor jonge kind

Sociale robots worden steeds vaker in het onderwijs ingezet ter ondersteuning of zelfs vervanging van de leerkracht. Het is dan van belang om rekening te houden met individuele verschillen tussen kinderen. Daarnaast lijkt de...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.