Gezondheid

Schoonheidsproducten beïnvloeden vroeggeboorte en laag geboortegewicht

Persoonlijke verzorgingsproducten en cosmetica bestaan uit verschillende ingrediënten. Een aantal hiervan kan een reeks hormoonontregelende chemicaliën bevatten, zoals ftalaten, parabenen, fenolen en giftige metalen. Deze chemicaliën beïnvloeden de synthese, regulatie, transport en ontvangst van...

Meer professionele aandacht nodig voor matig te vroeg geborenen

Matig prematuur geboren kinderen verdienen meer aandacht. Bij veel van deze kinderen (71,7%) komt namelijk mild hersenletsel voor. Daarnaast heeft bijna één op de drie een afwijkende ontwikkelingsscore op de leeftijd van 24 maanden. ...

Interventie maakt bewegen voor peuters vanzelfsprekend

Jonge Sporthelden is een beweegaanpak voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. De interventie is speciaal gericht op de kinderopvang en gastouders. Recent ontving de interventie de officiële erkenning ‘goed onderbouwd’.  De interventie...

Meer doodgeboortes bij niet-gevaccineerden door corona

Bij zwangere vrouwen met corona kan de ongeboren baby in levensgevaar komen. Dit komt doordat het virus de placenta beschadigt. Alleen al in de Randstad gaat het sinds juli om zeker dertien doodgeboortes. De...

Podcast over begeleiding van zwangeren met aangeboren hartafwijking

Tijdens een zwangerschap moet het hart vijftig procent harder werken. Een forse belasting voor het hart van iemand met een aangeboren hartafwijking. Dit betekent dat zwangere vouwen goed moeten worden begeleid. In de podcast Hartje...

Monitoring van apneu op afstand minder belastend voor baby’s

Bij te vroeg geboren baby’s is het ademhalingsstelsel nog niet volledig ontwikkeld. Daarom hebben zij vaak last van apneu, een plotselinge onderbreking van de ademhaling. Sinds kort is er een nieuwe methode om apneu...

Psychisch welbevinden van moeders neemt na geboorte kind gestaag af

Het wel of niet hebben van kinderen heeft een significant verschillende impact op het psychische welbevinden van vrouwen. In eerste instantie is het psychisch welbevinden van vrouwen met kinderen hoger dan die van vrouwen...

Prenatale screening op aangeboren afwijkingen vereist goede relatie tussen ouders en counselor

Prenatale screening op aangeboren afwijkingen is belangrijk. Doel hiervan is dat ouders een geïnformeerde autonome keuze kunnen maken. De counseling bestaat uit zowel het uitwisselen van informatie als het bieden van hulp bij de...

Vroege introductie van gluten kan beschermen tegen coeliakie

Bij steeds meer voedselallergenen blijkt dat vroege introductie beschermt tegen allergie. Een recente studie oppert nu eenzelfde effect voor gluten. Dan moet wel aan twee voorwaarden worden voldaan: de introductie moet vroeg zijn (vanaf...

Merendeel peuters gaat niet naar tandarts

Meer dan de helft (55,6%) van de Nederlandse kinderen van 2 en 3 jaar oud gaat niet naar de tandarts. Het advies is om vanaf die leeftijd de tanden twee keer per jaar te...