Gehechtheid

Informatieve boekjes over emotionele ontwikkeling en gehechtheid herzien

Zorgorganisatie Cordaan heeft twee herziene versies uitgebracht van de boekjes over emotionele ontwikkeling en gehechtheid. Ze zijn aangepast aan de huidige ontwikkelingen en inzichten. Beide boekjes zijn gratis beschikbaar voor de gehandicaptenzorg. De boekjes zijn...

Organiseren van voldoende veiligheid kan niet vroeg genoeg beginnen

Huiselijk geweld kan een groot effect hebben op de ontwikkeling van een kind. “Het is alle hens aan dek om stress en trauma in de ouder-kindrelatie te voorkomen”, benadrukt drs. Yael Meijer. “Het organiseren...

Ontwar kwetsbare momenten in het hechtingsproces

De ontwikkeling van een kind gaat met horten en stoten. Het hechtingsproces kan dan gemakkelijk eens uit de rails lopen. “De draad-methodiek is een hulpmiddel om die ontsporingen te duiden en bespreekbaar te maken”,...
Translate »