vrijdag, februari 23, 2018

Geen categorie

twee peuters

Drie mythes over tweetalig opvoeden doorgeprikt

Kinderen kunnen heel goed twee talen tegelijkertijd leren. Toch doen nog altijd veel mythes de ronde over tweetaligheid. Sharon Unsworth, onderzoeker op het gebied van tweedetaalverwerving aan de Radboud Universiteit, doet haar best om...
armoede

Armoedebeleid sluit onvoldoende aan bij behoefte kinderen

Kinderen die opgroeien in armoede worden op alle vlakken in hun leven beperkt in hun ontwikkeling. In een rapport maakt de Kinderombudsman duidelijk dat het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig...
taaltherapie

Stoornis in taalontwikkeling grijpt in op hele ontwikkeling

Veel jonge kinderen kampen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). “Van groot belang is daar al vroeg de vinger op te leggen”, vertelt dr. Annette Scheper. “Dan praat ik over kinderen in de leeftijd vanaf 2,5...
kringgesprek

Kringgesprekken in kleuterklas bevorderen taalvaardigheid

Gesprekken met elkaar voeren bevordert de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid van kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. In het overgrote deel van de kleuterklassen hebben kinderen echter maar weinig mogelijkheden...
gezond zwanger

Pleidooi voor gezond zwanger worden

Zwanger worden is een belangrijk doel, stelt prof.dr. Annemieke Hoek in haar oratie ‘Niets doen is geen optie’. Het uiteindelijke doel is echter om gezond zwanger te worden en een gezond kind te krijgen. Haar onderzoeksgebied...
Kindermishandeling

Minister wil met actieplan kindermishandeling drastisch terugdringen

Minister Hugo de Jonge (VWS) noemt de aanpak van kindermishandeling topprioriteit. In het voorjaar komt hij met een concreet actieplan. “Het is onze plicht elke vorm van kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen.” In het...
App ouders van te vroeggeboren baby’s

Alle informatie voor ouders van te vroeggeboren baby’s op één plek

Ouders van te vroeggeboren kinderen willen het liefst 24 uur per dag weten hoe het met hun baby gaat. Het AMC en VUmc hebben een gratis app ontwikkeld die ouders voortdurend op de hoogte...
autisme

Praktijk heeft behoefte aan bewezen effectieve behandelingen autisme

Kinder- en jeugdpsychiater Wouter Staal wil dat er meer bewezen effectieve interventies beschikbaar komen voor kinderen en jongeren met autisme. Dit hoopt hij te bereiken met zijn nieuwe leerstoel aan de Universiteit Leiden. Wouter Staal,...
Rugligging baby

Rugligging draagt bij aan vermindering wiegendood

De adviezen aan ouders op het terrein van wiegendood dragen daadwerkelijk bij aan een afname van het aantal sterfgevallen. Nederland heeft in de Westerse wereld nu de laagste cijfer van overlijden door wiegendood. Dit...
Vroegsignalering kindermishandeling in kinderopvang

Verwijsindex kapstok voor vroegsignalering van kindermishandeling

Kindermishandeling aan de orde stellen is een gevoelig onderwerp in de kinderopvang. Het onderwerp wordt vaak gemeden. De Verwijsindex Risicojeugd (VIR) blijkt een nuttig hulpmiddel om bij een niet-pluisgevoel aan de bel te trekken....