Geboortezorg

Verbeterpunten voor prenatale screening migrantenvrouwen

Er bestaat grote etnische ongelijkheid in het gebruik van prenatale screening bij migrantenvrouwen. Naast taalmoeilijkheden spelen ook sociaal-culturele en religieuze barrières een rol. Training en bijscholing kan helpen om beter met deze belemmeringen om...

Zet tijdens eerste 1000 dagen in op continuering groepszorg

Laat groepsgewijze zorg aan zwangeren opvolgen door groepsgewijze jeugdgezondheidszorg. Dan ontstaat namelijk een doorgaande lijn van zorg in de eerste 1000 dagen. Het versterkt bovendien de samenwerking tussen geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en sociaal domein. Een...

Documentaire geeft intiem beeld van geboorte stilgeboren kindje

De documentaire Stil Leven geeft een intiem beeld van de geboorte van een stilgeboren kindje. Toch is het geen tranendal. Dit komt vooral door de manier waarop moeder Rowan Blijd vertelt en filmt. Zij...

Tablet met slimme software optimaliseert hulp aan ernstig zieke baby’s

Direct na een geboorte van een baby moet het medisch team soms snel en levensreddend handelen. Bijvoorbeeld bij een vroeggeboorte, ernstig zuurstoftekort of een hartafwijking. Een nieuwe tablet met slimme software kan het team...

Geboortezorg zwangere vluchtelingen fors onder de maat

Perinatale sterfte onder asielzoekers komt zeven keer vaker voor dan bij andere zwangere vrouwen in Nederland. “Deze cijfers zijn schrikbarend”, zegt Anouk Verschuuren, basisarts en werkzaam bij UMC Groningen.  “Het is hoog tijd om...

Ziekenhuizen introduceren app voor meten zwangerschapssuiker

Via het Bravis en BovenIJ-ziekenhuis kunnen vrouwen met zwangerschapsdiabetes gebruikmaken van een thuismeten-app. Via de app kunnen zij hun glucosewaardes naar de diabetesverpleegkundigen toesturen. Plus, indien van toepassing, de gebruikte insuline. Door het dagelijks...

Animatie belicht hoofdpunten prenataal huisbezoek JGZ

Op 1 juli 2022 gaat de wijziging van de Wet publieke gezondheid in. Hierin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie (PHB...

Cursus voor verloskundigen over werken met de meldcode

Verloskundigen horen of zien soms dingen waardoor ze zich zorgen maken over de veiligheid of het welzijn van de moeder en haar kind. Zijn die zorgen terecht? En wat moet je dan doen? In...

Tolken en taalondersteuners kosteloos beschikbaar voor Oekraïners

Sinds maandag 13 juni zijn tolken en taalondersteuners kosteloos beschikbaar voor Oekraïners bij de zorg rond zwangerschap en bevallen. Of, als er geen tolk beschikbaar is, taalhulpen. Taalhulpen hebben alleen een korte training in...

Probleem van roken tijdens zwangerschap groter dan de sigaret

In minder florerende economische regio’s rookt 1 op de 5 zwangere vrouwen. De meesten weten dat dit niet goed is voor hun baby. Hen hiervan bewust maken heeft dan ook nauwelijks effect. Wat wel...
Translate »