Geboortezorg

Groepsgewijze prenatale zorg slaat aan

In 2012 startten de eerste verloskundigenpraktijken met het aanbieden van groepsgewijze prenatale zorg. De methodiek heeft inmiddels een vaste plek in de zorg aan zwangeren veroverd. Zo zijn er sinds de introductie al 1079...

Netwerkbenadering sleutel voor persoonsgerichte geboortezorg

Een netwerkbenadering vanuit het perspectief van de zwangere met een centrale rol voor de coördinerend zorgverlener. Dát zijn de basiselementen voor effectieve persoonsgerichte geboortezorg. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Carola Groenen naar de samenwerking...

Webinar over gezond zwanger worden gratis terugkijken

Wat is het belang van preconceptiezorg? Over die vraag vond op 7 december een webinar plaats. Aan het woord komen Marlies Buurman (CPZ) met Chris Trompert (huisarts), Erna Kerkhof (verloskundige) en Annemarie Mulders (gynaecoloog)...

Meer professionele aandacht nodig voor matig te vroeg geborenen

Matig prematuur geboren kinderen verdienen meer aandacht. Bij veel van deze kinderen (71,7%) komt namelijk mild hersenletsel voor. Daarnaast heeft bijna één op de drie een afwijkende ontwikkelingsscore op de leeftijd van 24 maanden. ...

Foto’s en verhalen zetten borstvoeding in de kijker

De schoonheid van borstvoeding vastleggen. Dat doet het project The Breast Feed. Dit gebeurt aan de hand van foto’s van borstvoedende moeders in allerlei situaties in de buitenlucht. Ook vertellen ze ieder hun eigen...

Huid-op-huidcontact bevordert langere duur borstvoeding

Dagelijks huid-op-huidcontact bevordert de duur van de borstvoeding. Dat blijkt uit onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Kelly Cooijmans aan de Radboud Universiteit. Zij evalueerde het effect van vijf weken dagelijkse huid-op-huidcontact vergeleken met het meer gebruikelijke...

Voors en tegens van bloedtransfusies bij kwetsbare pasgeborenen

Prematuur geboren baby’s krijgen vaak last van bloedarmoede. Een bloedtransfusie is een effectieve behandeling om het transport van zuurstof naar de vitale organen snel te verbeteren. Daar staat tegenover dat deze behandeling risico’s geeft...

Ziekenhuis maakt als eerste integraal geboortedossier

Het Reinier de Graaf heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een integraal geboortedossier geïntroduceerd. Het dossier bevat een koppeling tussen eerste en tweedelijns systemen. Alle betrokken zorgprofessionals kunnen de gegevens van de zwangere vrouw...

Prenatale screening op aangeboren afwijkingen vereist goede relatie tussen ouders en counselor

Prenatale screening op aangeboren afwijkingen is belangrijk. Doel hiervan is dat ouders een geïnformeerde autonome keuze kunnen maken. De counseling bestaat uit zowel het uitwisselen van informatie als het bieden van hulp bij de...

Eén op de tien baby’s te vroeg geboren

17 november was het Wereld Prematurendag. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor vroeggeboorte. Dit is broodnodig, want wereldwijd wordt één op de tien baby’s te vroeg geboren. Vakblad Vroeg publiceert bijna wekelijks...