Bij kindermishandeling speelt meestal echtscheiding een rol – jonge leeftijd kind risicofactor

0
198

Circa 90.000 tot 127.000 kinderen waren naar schatting in 2017 slachtoffer van kindermishandeling. Dat is niet significant meer of minder dan in 2005 en 2010. Opvallend is dat in 60% van de gevallen sprake is van echtscheiding. Dat blijkt uit de derde Nationale prevalentiestudie ‘Mishandeling van kinderen en jeugdigen’.

De studie, uitgevoerd in opdracht van het WODC, is onder meer gebaseerd op cijfers van Veilig Thuis. 29 procent van de gerapporteerde kinderen kreeg te maken met meerdere vormen van mishandeling. Emotionele verwaarlozing kwam het vaakst voor. Net als eerder waren een lage opleiding, werkloosheid, een niet-Nederlandse afkomst, opgroeien in een eenouder-, stief- of groot gezin en een jonge leeftijd van het kind risicofactoren voor kindermishandeling.

Risicofactoren als aanknopingspunt

Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut: “Dit onderzoek maakt pijnlijk duidelijk dat we er, ondanks alle inspanningen van beleidsmakers, professionals en vrijwilligers, niet in slagen kindermishandeling terug te dringen. We mogen die risicofactoren niet interpreteren als oorzaken van kindermishandeling, maar ze bieden wel aanknopingspunten voor preventief beleid. In ieder geval benadrukken ze de urgentie van een integrale, domeinbrede aanpak.”

Scheiden zonder schade

Opvallend is dat bij 60 procent van de gerapporteerde gezinnen de ouders gescheiden waren of bezig waren met een scheiding. “Scheiding en de daarmee samenhangende onmacht van ouders kan kinderen veel schade berokkenen”, aldus Van de Maat. “Het overheidsprogramma ‘Scheiden zonder schade’ en de lopende herziening van de richtlijn ‘Scheiding en problemen van jeugdigen’ moeten alle beroepsgroepen helpen om kinderen te beschermen tegen schadelijke gevolgen van een scheiding.”

Lenneke Alink verzorgt over kindermishandeling een lezing tijdens het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp op 13 maart 2019 in Eindhoven. In een interview blikt zij vooruit op haar lezing. Op het congres komen ook tal van andere aspecten rond de zorg en ontwikkeling van het jonge kind aan bod. Klik hier voor meer informatie over het programma en de deelnamemogelijkheden.

Meer informatie

Het syntheserapport ‘De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland’ brengt de gegevens over het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling uit de afzonderlijke onderzoeken bij elkaar en plaatst deze in perspectief. Het is de eerste keer dat ook de samenloop van kindermishandeling en ander huiselijk geweld wetenschappelijk in kaart is gebracht.

Rapporten
A. Voor schatten geschikt; vooronderzoek databronnen en methoden omvang huiselijk geweld en kindermishandeling (2016)
B. Scholierenonderzoek kindermishandeling 2016 (2017) + Infographic
C. De samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen; een literatuurverkenning (2016)
D. Verbetering gendersensitiviteit van prevalentieonderzoek huiselijk geweld; advies (2016)
E. Slachtofferschap van huiselijk geweld (2018) + Infographic
F. Plegers van partnergeweld en kindermishandeling: verschillen, overeenkomsten en overlap(2019)
G. NPM-207: Nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (2018) + Infographic
H. Prevalentieschatting huiselijke geweld en kindermishandeling met vangst-hervangstmethoden (2019)

En verder:

Bronnen: WODC / Nederlands Jeugdinstituut

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here