Kinderen leren beter wanneer een fysieke activiteit wordt geïntegreerd in reken- en taallessen. Zowel achterstandskinderen als kinderen zonder achterstand hebben meteen na een korte bewegingsles meer aandacht voor hun taak dan na een gewone les. Na twee jaar was er een extra leerwinst van vier maanden.

Dat blijkt uit promotie-onderzoek van Marijke Mullender-Wijnsma aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze onderzocht de effecten van het programma Fit & Vaardig (F&V) bij vijfhonderd leerlingen van twaalf basisscholen. Daarbij wordt een fysieke activiteit op school geïntegreerd in de les. Een voorbeeld is het maken van een sprong tijdens spelling bij het uitspreken van een letter. De 20–30 minuten durende lessen werden drie keer per week gegeven in het klaslokaal. Na twee jaar hadden de F&V-klassen vier maanden extra leerwinst voor rekenen en spelling in vergelijking met reguliere klassen.

Goed inpasbaar
Allereerst werd de uitvoerbaarheid van de F&V-lessen geëvalueerd na een eenjarig pilotjaar. Hieruit blijkt dat de lessen goed in te passen zijn in het bestaande lesprogramma. Daarna zijn directe effecten van de lessen onderzocht. De resultaten laten zien dat zowel achterstandskinderen als kinderen zonder achterstand meteen na een F&V-les meer aandacht voor hun taak hadden dan na een gewone les.

Significante vooruitgang
Vervolgens zijn de effecten van de F&V-lessen op schoolprestaties onderzocht. Na twee jaar bleek dat kinderen die deze lessen hadden gevolgd, significant meer vooruit waren gegaan op rekenen en spelling dan de kinderen in de controlegroep. Ze hadden na twee jaar een extra leerwinst van vier maanden.

AdvertentieVroeg-congres artikel

Ook de reken- en spellingprestaties van achterstandsleerlingen die de F&V-lessen volgden gingen meer vooruit dan de prestaties van achterstandsleerlingen in de controlegroep. Bij rekenen was, in tegenstelling tot bij spelling, het effect ruim een halfjaar na afloop van het programma nog zichtbaar.

Video
De werking van het programma wordt toegelicht in een video, waarin ook de onderzoekster aan het woord komt.,

Physically active learning: The effect of physically active math and language lessons on children’s academic achievement

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieNomineren Vroegwerker
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan