Aanstaande vaders worden door zorgprofessionals nog nauwelijks direct geadresseerd. Vrijwel alle aandacht gaat uit naar de aanstaande moeder. “Jammer, vindt verloskundige, trainer en auteur David Borman. “Ook vaders hebben de behoefte aangesproken te worden. Het jonge gezin is bovendien gebaat bij een betrokken vader.”

Een vader is geen tweede moeder”, benadrukt David Borman. “Maar met zijn eigen kwaliteiten kan hij wel een grote rol spelen in het hele proces rondom zijn gezin.” Wel lopen de uitdagingen van hedendaagse vaders volgens hem flink uiteen. “De eerste stap is het maximaal benutten van de mogelijkheden van vaderschapsverlof direct na de bevalling. Een stap verder gaat het maken van een keuze tussen carrière en meer tijd doorbrengen met je kinderen.”

Vrouwenwereld

Naast de eigen verantwoordelijkheid spelen zorgprofessionals rond een gezin een rol in de mate waarop mannen invulling kunnen geven aan hun vaderrol. Handicap daarbij is dat zorgverleners vaak vrouwen zijn. Dat heeft volgens Borman zijn weerslag op de benadering van gezinnen. “In de communicatie ontstaan al gauw blinde vlekken, waardoor zij zich anders aangesproken voelen.”

‘Vrijwel altijd richten folders en websites
zich specifiek op de moeders’

De moedergerichte benadering ziet hij ook terug in allerlei folders en websites. “Vrijwel altijd richten die zich specifiek op de moeders. Neem de je-vorm die veel wordt gehanteerd, dus jij en je kind. Er is ook vrijwel nooit een speciale plek waar vaders met hun eigen problematiek nog even wat kunnen opzoeken. Daar moet hij zich actief voor inzetten.” Maar ook dan openbaart zich de moedergerichte benadering van zorgprofessionals. “Zo’n vader krijgt al gauw de reactie van ‘Goh wat leuk dat u mee bent’ of ‘Wat betrokken bent u’, terwijl die rol bij moeders vanzelfsprekend is. Dat geeft toch wel aan dat de zorgwereld anders naar vaders dan naar moeders kijkt.” 

Volwaardig gezinslid

Borman adviseert alle zorgprofessionals eens kritisch naar websites en folders te kijken. Plus zich meer bewust te zijn van een gelijke zorgrol van ouders. “Kijk bijvoorbeeld eens naar hoe je een ouderpaar in de kamer opstelt ten opzichte van waar jezelf zit en waar je gaat zitten als je bij ouders op bezoek bent. Ga bij een consult zonder vader erbij eens bij jezelf na of je dat vanzelfsprekend vindt. En zo niet, zeg je er dan iets van of laat je het er bij zitten?” Er zijn ontzettend veel tips om dat te doen, maar het komt er eigenlijk op neer dt je de vader als een volwaardige unit van het gezin ziet.”

Advertentie

Winst

Tijdens het Congres vaders in de 21e eeuw op 18 april verzorgde Borman een workshop over de rol van vaders tijdens de periode van zwangerschap en bij de bevalling. “Ik zal allereerst ingaan op waarom het zoveel meerwaarde heeft wanneer vaders al vanaf het vroegste begin betrokken zijn bij de zwangerschap. Plus de winst daarvan voor het gezin. Ook zal ik vertellen hoe vaders zich nu voorbereiden op de komst van het kind en wat we daar nog aan kunnen verbeteren als elke professional daar serieus oog voor heef.. Verder zal ik stil staan bij de manier van communiceren en de eigen valkuilen daarin.”

Borman hoopt dat het besef van het belang van vaderbetrokkenheid vanaf het eerste moment snel doordringt in de zorgwereld. “Het zou toch fantastisch zijn indien aandacht hiervoor over pakweg tien, vijftien jaar helemaal niet meer nodig is. Dus dat mijn rol als trainer op dit gebied overbodig is geworden. Dat zou het mooiste zijn.”

Boek ‘Aanpakken voor Aanstaande Vaders’

In 2013 heeft David Borman een boek gepubliceerd onder de titel Aanpakken voor Aanstaande Vaders. Inmiddels is het boek toe aan de 5e druk en heeft een 4,7/5 sterren bij Bol.com gekregen. Het boek is niet alleen bedoeld voor aanstaande vaders, maar ook voor vrouwelijke partners, aanstaande moeders, en anderen die binnenkort een kind verwachten of professioneel met vaders te maken krijgen.

Kijk voor meer informatie over zijn werk als onder meer verloskundig opleider en communicatietrainer op de website van zijn bedrijf.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan