Kinderen die opgroeien in armoede worden op alle vlakken in hun leven beperkt in hun ontwikkeling. In een rapport maakt de Kinderombudsman duidelijk dat het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig hebben. Zij pleit voor een samenhangende aanpak gericht op de hele leefomgeving van kinderen.

De Kinderombudsman vraagt met het rapport Alle kinderen kansrijk aandacht voor de 378.000 kinderen die opgroeien in armoede. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer benadrukt de impact die dit heeft op het leven van kinderen: “Opgroeien in armoede is zoveel meer dan het niet hebben van spullen. Deze kinderen lopen op alle vlakken in hun leven achterstand op en hebben minder kansen om zich goed te ontwikkelen.”

Eén begeleider per gemeente

De Kinderombudsman wil meer maatwerk en pleit voor één begeleider per gemeente die contact onderhoudt met het gezin en een langetermijnplan maakt om de rust te doen terugkeren. Verschillende diensten binnen de gemeente werken nu niet goed samen. Gezinnen krijgen soms wel te maken met acht hulpverleners. Kalverboer  wil dat met elk gezin een plan wordt gemaakt dat gericht is op het stabiliseren van de thuissituatie en het verbeteren van het toekomstperspectief van kinderen en ouders: “Dat begint bij het verbeteren van de inkomenssituatie en het oplossen van schulden, zodat er minder stress is, ouders meer ruimte hebben voor hun kinderen en het gezin weer vertrouwen krijgt in de toekomst. Vraag kinderen en ouders zelf wat zij nodig hebben. De aanpak van armoede begint echt thuis.”

Grotere rol scholen en een fijne buurt

Naast het verbeteren van de thuissituatie, blijft het volgens de Kinderombudsvrouw nodig om te investeren in leven van kinderen buiten de deur. Scholen moeten de problemen rond uitsluiting en gebrek aan kansen herkennen en kinderen hierin ondersteunen. Ook moet er geïnvesteerd worden in veilige, schone en groene buurten en in laagdrempelige activiteiten in de buurt: “Kinderen en jongeren in armoede hebben het recht dat wij er alles aan doen om te zorgen dat zij opgroeien in een gezin waar genoeg geld is van om te leven en een omgeving waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen.”

Rapport Alle kinderen kansrijk. Het verbeteren van ontwikkelingskansen van kinderen in armoede.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan