Op 10 oktober komt kinderpsychotherapeut Robert Balbernie naar Amsterdam voor een Masterclass IMH. Wie is Balbernie en wat komt hij doen? Phineke Tielenius Kruythoff hoofdopleider IMH van de RINO Groep interviewt hem.

“Mijn interesse in het werken met heel jonge kinderen is gewekt door het werken met geadopteerde kinderen”, vertelt een gedreven Robert Balbernie. “Dit liet mij namelijk als geen ander zien dat de vroege ervaringen en eerste jaren zo bepalend zijn voor de rest van je leven. Vanuit een veilige gehechtheidsrelatie kan een kind veerkracht opbouwen.”

Bevorderen veilige gehechtheid

In dit gegeven ligt volgens Balbernie een belangrijke opdracht voor zorgprofessionals. “Hoe eerder we hulp kunnen bieden aan kwetsbare gezinnen, des te groter de kans op het optimaliseren van de ouder-kindrelatie en daarmee het bevorderen van een veilige gehechtheid. Zo helpen we ouders de beste fundamenten te leggen voor de toekomst van hun kind. Door te werken in die eerste jaren hebben we bovendien het psychologische en neurologische aanpassingsvermogen van het kind nog aan onze kant. Dergelijke perspectieven spelen een essentiële rol, iets wat ik op 10 oktober verder zal toelichten.”

Vroeg interveniëren

Het omgekeerde geldt ook, waarschuwt Balbernie. “Alles wat het proces van de ouder-kindrelatie verstoort, geeft het kind minder kans om een veilige gehechtheid te ontwikkelen. Denk aan omstandigheden waarbij ouders – binnen of buiten henzelf – geen oog meer hebben voor de belevingswereld van hun kind. Door vroeg te interveniëren, proberen we mishandeling en verwaarlozing van een kind te voorkomen en het plezier dat ouders en kinderen kunnen hebben in hun onderlinge relatie te vergroten. Dat is altijd vriendelijker dan te wachten tot er echt iets mis gaat en iedereen lijdt.”

Risicofactoren

Kennis hebben van de risicofactoren is enorm belangrijk om kwetsbare ouders in een pril stadium bij te staan, benadrukt de kinderpsychotherapeut. Plus ingrijpen bij een niet-pluisgevoel. “Dus niet wachten tot er een symptoom of diagnose is voordat we met een hulpaanbod komen, maar pro-actief zijn. Zo kan het huilen van een baby voor sommige ouders een trigger zijn tot ontoerekeningsvatbaarheid en plotselinge woede. In  mijn lezing zal ik de betekenis en achtergrond van een dergelijke psychische kwetsbaarheid in de volwassene vanuit zowel een psychodynamische als neurologische hoek toelichten. Ook zal ik ingaan op hoe we bijvoorbeeld door betere voorlichting preventief te werk kunnen gaan. Preventie is voor mij de sleutel voor ons handelen.”

Stel behoeften gezin centraal

Balbernie heeft geen top drie van adequate interventies. “Essentieel is het verbeteren van de relatie tussen een ouder en baby. Elke interventie die hieraan bijdraagt is van enorm nut. Deze hoeft echt niet per se te worden uitgevoerd door een specialist. Het gaat er niet om ouders te vertellen hoe zij ouder moeten zijn. Dat is een verspilling van onze tijd. Het is vooral belangrijk dat we ons als hulpverlener voegen naar de behoeften van een gezin. Dat bereiken we het beste als we in staat zijn een relatie aan te gaan met het gezin in kwestie.”

“Mijn hartenwens? Dat voor gezinnen waar de relatie tussen ouders en hun baby moeizaam verloopt, er laagdrempelige diensten bestaan die passende hulp en ondersteuning kunnen bieden.”

Masterclass Infant Mental Health met Robin Balbernie
Infant Mental Health (IMH) omvat de zorg voor de allerjongsten – van nog niet geboren tot 6 jaar – en de context waarin zij opgroeien. De masterclass op 10 oktober biedt jou de unieke mogelijkheid om te leren van IMH-expert Robin Balbernie. Hij komt speciaal naar Nederland om te spreken tijdens deze interactieve Engelstalige masterclass. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer ‘The consequences of early relationships’ en ‘A neurological perspective of maltreatment in the early years’. Lees verder >

Speciaal voor VROEG nieuwsbrieflezers geldt een korting van € 25,00  op de Masterclass Infant Mental Health met Robin Balbernie: betaal € 150,00 in plaats van € 175,00!

  • Gebruik kortingscode RBVROEGC1809 op het inschrijfformulier
  • Datum: deze code is geldig tot en met 12 september 2018 en geldt niet in combinatie met eventuele andere kortingen en/of op reeds gedane boekingen

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan