Depressief na een bevalling komt veelvuldig voor. De laatste tijd komt er steeds meer zicht op de oorzaken en gevolgen. Hierdoor kan ondersteuning aan effectiviteit winnen. Dit is onder meer te danken aan de publicatie van het boek ‘Postpartum depressie’ waarin wetenschappelijke informatie en eerlijke ervaringsverhalen elkaar afwisselen. De gekozen insteek biedt heldere aangrijpingspunten om de vroegsignalering van een postpartum depressie te verbeteren.

Recensie ‘Postpartum depressie’ door Karin Schoones

In Nederland worden jaarlijks 20.000 baby’s geboren van wie de moeder in de periode rond de bevalling een depressie ontwikkelt. Waar de verwachting is dat na de geboorte geluk en de welbekende ‘roze wolk’ overheersen, is dat voor deze moeders anders. Moeders met een postpartum depressie schamen zich, voelen zich eenzaam en onbegrepen. En zitten niet op een roze wolk.

Dit boek is geschreven door Anne Marleen Meulink. Zij is journalist, cultureel antropoloog en heeft zelf na de geboorte van haar eerste kind een postpartum depressie doorgemaakt. Zij merkte dat er veel onbekendheid was bij hulpverleners en dat er nog geen gestandaardiseerde zorg is voor vrouwen met deze vorm van depressie. Met haar boek wil ze meer bekendheid geven aan dit ziektebeeld en het onderwerp uit de taboesfeer halen.

Herkennen en diagnostiek

Het boek beschrijft allereerst, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten, hoe je een postpartum depressie kunt herkennen. Volgens de schrijver wordt de diagnose vaak verward met bijvoorbeeld de baby-blues, een postpartum psychose of posttraumatische stress. Ook worden de oorzaken van een postpartum depressie nader bekeken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen biologische, psychologische en sociale risicofactoren. Verder is er aandacht voor  verschillende ondersteunings-en behandelvormen waar vrouwen met een postpartum depressie baat bij kunnen hebben.

AdvertentieVroeglezing - artikel

Impact

In het boek komt eveneens heel duidelijk aan de orde wat de invloed is van een postpartum depressie op de ontwikkeling van een kind en hoe de band tussen moeder en kind verbeterd kan worden. Voor de ontwikkeling van de baby zijn er risico’s op de korte en lange termijn, zoals een onveilige hechting en een verhoogd risico op kindermishandeling. Op latere leeftijd kan het kind emotionele, gedrags-, cognitieve en interpersoonlijke problemen ontwikkelen. Tot slot kijkt de auteur kritisch naar de hulpverlening aan deze vrouwen en worden er aanbevelingen gedaan voor verbetering.

Beoordeling

Het is de auteur gelukt om een goed leesbaar en no-nonsense boek te schrijven. Het is geschikt voor iedere professional in de pre-peri-en postnatale zorg, zoals verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, huisartsen en jeugdgezondheid medewerkers. Wetenschappelijke informatie en eerlijke ervaringsverhalen wisselen elkaar af. Dit zorgt ervoor dat je geboeid blijft tot de laatste bladzijde. Na het lezen van dit boek werd het weer opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om als hulpverlener de tijd te nemen echt te luisteren en door te durven vragen om zo de vraag achter de vraag te ontdekken.

Mede dankzij dit boek en de campagne van het ministerie van VWS om depressie bespreekbaar te maken, is er op dit moment veel meer kennis en bewustzijn over dit onderwerp. Zo is er een nieuwe richtlijn ‘Postnatale zorg’ ontwikkeld bij het KNOV. Ook binnen de jeugdgezondheidszorg is er een werkwijze ontwikkeld om de vroegsignalering van een postpartum depressie te verbeteren. Er is nog veel te doen, maar het begin is gemaakt!

Meer over ‘Postpartum depressie’ >>

Karin Schoones isVoorZorgverpleegkundige bij de GGD hart voor Brabant. VoorZorg is een opvoed-, leefstijl, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuningsprogramma, gericht op jonge kwetsbare vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen preventieve ondersteuning tijdens hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren van hun kind. 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieVroeg-congres artikel
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan