Regelmatig dreigen kinderen van 2 tot 5 jaar vast te lopen in hun ontwikkeling. In Brunssum krijgen zij binnen de brede school Bronsheim extra zorg en ondersteuning. Dit gebeurt in parallelgroep ‘de Rupsjes’. Doel van de extra aandacht en steun is achterstand door taal-, gedrags-, of medische problemen bij deze kinderen te beperken of te voorkomen.

Voor-/vroegschoolse educatie, kinderopvang, basisonderwijs, gemeente en jeugdorganisaties werken hier nauw samen. “Kinderen moeten in hun eigen veilige omgeving kunnen opgroeien”, vertelt Simone Kerkhove van de gemeente Brunssum op onderwijsjeugd.nl. “Als je in een vroeg stadium hulp op maat biedt, kan dat veel problemen voorkomen. Ze krijgen in de brede school professionals de extra ondersteuning die nodig is.”

Vroeg erbij, thuis nabij

Een professioneel team van gedragsdeskundigen, begeleiders van zorgorganisaties Radar en Xonar aangevuld met paramedici (zoals fysiotherapeut en logopedist) zorgt ervoor dat de kinderen de juiste zorg krijgen. Dat gebeurt allemaal in nauwe samenwerking met de ouders, die ook ondersteuning kunnen krijgen bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Kerkhove: “Het concept is eenvoudig: vroeg erbij, thuis nabij!”
Betere en betaalbare zorg

De vraag van kind en gezin staat centraal, dat betekent ook echt dat er ondersteuning op maat wordt geboden. “Dat is ons primaire doel”, aldus Kerkhove. De inzet moet echter tevens leiden tot betere en betaalbare zorg in de eigen omgeving. “Organisaties moeten elkaars kennis benutten, het liefst in een zo vroegtijdig stadium.” De betrokken jeugdorganisaties, Xonar en Radar, stellen hun specialistische expertise heel laagdrempelig beschikbaar. Het is de bedoeling dat die expertise dan ook de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de school in komt.” XONAR is Limburgs grootste aanbieder van Jeugd & Opvoedhulp. RADAR ondersteunt kinderen, gezinnen, jongeren, volwassenen en ouderen met een (verstandelijke) beperking. Klik hier voor meer informatie.

Indicatie

Voor een plek bij de Rupsjes komen kinderen in aanmerking met een ontwikkelingsachterstand of probleemgedrag. Dit moet dusdanig zijn, dat meer ondersteuning nodig is dan een coach vroegsignalering, onderwijsadviseur of pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf kan leveren. Het gaat om problemen op het vlak van cognitieve ontwikkeling, gedrag, emotionele ontwikkeling, opvoedingsvaardigheden van ouders, taal/spraak/motoriek en sociale vaardigheden. “Voor deze kinderen is een indicatie vanuit het Toegangsteam Jeugd beschikbaar. Bijvoorbeeld een arrangement ‘begeleiding groep’ of in een enkel geval ‘behandeling groep’. We werken altijd op basis van ‘één gezin, één plan’.”

Bouwstenen

In mei van dit jaar is de eerste groep gestart. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een aantal bouwstenen. De basis is een professionele observatie van ieder kind binnen de bestaande groep van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Die observatie, altijd door een professional van Xonar of Radar, leidt tot een advies of een behandel- of begeleidingsplan. Vervolgtrajecten zijn er in drie vormen: individuele begeleiding of individuele behandeling, begeleiding of behandeling in een groep óf plaatsing in een Medisch Kinderdagverblijf of

Bron: onderwijsjeugd.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan