Zet in op integratie van het medische, sociale en emotionele/psychische domein, stel een onafhankelijk kenniscentrum, investeer in scholing en verleg de focus van effectieve interventies naar werkzame factoren. Aldus luidt het advies van de kerngroep 1001 Kritieke Dagen voor het landelijke programma Kansrijke Start.

Vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide hebben gevolgen voor hun gezondheid en ontwikkeling op jonge en latere leeftijd. Kinderen van vrouwen in achterstandswijken hebben zelfs een aanzienlijk groter risico op sterfte en ziekte rond en kort na de geboorte.

Kansrijke Start

De verschillen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld leefstijl, voeding en sociale omgeving. Minister Hugo de Jonge (VWS) komt daarom nog voor de zomer met het landelijk actieprogramma Kansrijke Start. Het programma moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen een goede start kunnen maken. De minister onderkent daarmee, in aansluiting op het manifest 1001 Kritieke Dagen, het belang van de kritieke eerste 1000 dagen van een kind. Marja Rexwinkel, vanuit de DAIMH betrokken bij de kerngroep 1001 Kritieke Dagen, heeft namens de kerngroep inhoudelijke input meegegeven aan het ministerie.

Input vanuit 1001 Kritieke Dagen

De initiatiefnemers van 1001 Kritieke Dagen zijn verheugd over de komst van een breed landelijk programma. Als inhoudelijke input is meegegeven

AdvertentieVroeg-congres artikel
  1. Zet in op integratie van het medische, het sociale en het emotionele/psychische domein.
    In stukken en discussies wordt vaak de integratie op het medische en het sociale domein genoemd, maar ontbreekt stelselmatig het psychische of emotionele domein. Het wegvallen van deze factor is een belangrijke omissie.
  2. Stel een onafhankelijk kenniscentrum in om onderbouwde en bewezen kennis over de eerste levensfase te verzamelen (vergelijk developingchild.harvard.edu).
    Investeer in scholing, lokaal/regionaal en dwars door domeinen en disciplines heen.
  3. Terugkerende (niet vrijblijvende) scholing is een belangrijke sleutel bij het realiseren van integrale samenwerking en ontschotting.
  4. Verleg de focus van effectieve interventies naar werkzame factoren.
    Uit onderzoek blijkt dat maar zeer weinig programma’s en interventies die zich richten op risico-zwangeren, jonge kinderen en gezinnen effectief zijn. Interessanter is te onderzoeken wat werkt voor wie in welke context. Het adagium “baat het niet, dan schaadt het niet” geldt niet voor de kwetsbare doelgroep van zwangeren en jonge kinderen. Een programma dat effectief lijkt voor de ene doelgroep kan juist schadelijk zijn voor een andere doelgroep.

Vijf cijfers die het belang van de eerste levensfase onderstrepen

Publicaties Understanding Childhood

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieVroeglezing - artikel
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

AdvertentieNomineren Vroegwerker

"*" geeft vereiste velden aan