Stichting Babywerk

Stichting Babywerk

Stichting Babywerk is een kennisnetwerk dat professionals stimuleert om zorg en hulp samen te verlenen. Inzet is het bevorderen van de psychische gezondheid van baby's.

Baby's dienen de zorg en aandacht te krijgen die maakt dat zij hun potentieel, zowel in emotioneel, creatief, cognitief als in sociaal opzicht, kunnen ontwikkelen. Op deze manier wordt een rijke basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van stevige, gezonde personen. Hierbij heeft de diversiteit in de achtergrond van vele Nederlandse en Vlaamse gezinnen onze speciale aandacht.

Voor wie is Babywerk bedoeld?
In onze visie zijn babywerkers alle deskundigen die met baby's werken of ermee te maken hebben. Ze zijn als professional werkzaam op consultatiebureaus, bevallingsafdelingen in ziekenhuizen, in de kraamzorg, in de kinderopvang, zwangerschapsbegeleiding en verloskunde, maar ook op gespecialiseerde afdelingen neonatologie en kindergeneeskunde, en in de jeugdhulpverlening (pedagogiek, logopedie, fysiotherapie, speltherapie, Medisch Kinderdagverblijven, RIAGG's, Infant Mental Health care, Raad voor de Kinderbescherming).

Maar tot onze doelgroep behoren zeker ook de onderzoekers en beleidsmakers, zowel binnen universiteiten als bij overheden en instellingen voor zorg- en hulpverlening. En last but not least profiteren ook ouders, de (ervarings)deskundigen bij uitstek, van de kennis en informatie die binnen Babywerk gebundeld wordt. 

De website
Babywerk.net is een communicatiemedium voor babywerkers. Zij kunnen via de website onder meer op de hoogte blijven van wat er speelt op het gebied van babyzorg- en babyhulpverlening in Nederland en Vlaanderen. Ook biedt de site informatie over een opleiding, baan of stage, is er een babyarchief en informatie over congressen en studiedagen.

Contact bevorderen
Naast de website richt Babywerk zich op het persoonlijke contact tussen babywerkers. Zo organiseert de stichting regelmatig activiteiten in de vorm van congressen, studiedagen, workshops of meetings en zijn we met informatie aanwezig bij evenementen waar baby's op de agenda staan.

Lees meer: Website Babywerk

 

 

 Datum31-12-2017

Korting op congressen!


Korting op congressen!

Aantrekkelijke kortingen voor VROEG-abonnees op:

07-06: Eetproblemen bij jonge kinderen

15-06: Stressvol ouderschap van zeer jonge kinderen

15-11: Vroegsignalering bij baby's - derde editie